یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

ازمادران میدان دومایو آرژانتین تا مادران پارک لاله - یداله بلدیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۰ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨


* من درد مشترکم مرافریاد کن

پس ار جنبش سال٨٨ وجان باختن عده ای ازجوانان میهن مان، دراعتراضات خیابانی ویادر شکنجه گاه کهریزک ، مادران داغدار که درآن روزهای دشوار وتحمل درد ورنج با یکدیگر آشنا شده بودند، در روز شنبه ششم تیرماه ، درپارک لاله تهران گرد هم آمدند وضمن ابراز همدردی بایکدیگر یاد فرزندان دلبندشان را گرامی داشتند ، وقرارشد روزهای شنبه ساعت ۵ بعد از ظهر در پارک لاله گرد هم آیند پس ازمدتی مامورین امنیتی با دستگیری وضرب وشتم مادران از تجمع انان جلوگیرکردند ، اما مادران نیز مقاومت کرده، وبا شیوه های دیگر به تجمع خود ادامه دادند ، مادران بجای تجمع در داخل پارک، در اطراف پارک به راه پیمایی میپرداحتند ویا درمنازل یکدیگرجمع میشدند ، امسال که نهمین سال آعاز فعالیت مادران پارک لاله است مادران همچنان فعالند وهمواره با صدوراعلامیه هایی، اززندانیان سیاسی حمایت کرده وموارد نقض حقوق بشر را محکوم میکنند
مادران ستمدیده ایکه درکشورهای دیکتاتور زده فرزندان خودرا دراه آزادی وعدالت ازدست داده اند ، در سخت ترین شرایط همواره برای دادخواهی فرزندانشان بپا خاسته اند ، درزمان رژیم گذشته نیز مادران وهمسران باتمام سختیها وتهدیدهابرای دادخواهی فرزندان وهمسرانشان تلاش میکردند ، مادران زنده یادان جزنی وحکمت جو ازجمله این مادران بودند.

جنبش مادران که برای اولین بار درجهان وازطریق رسانه های گروهی شناسانده شد، جنبش مادران آرزانتینی بود. درپی کودتای ارتش آرزانتین در سال ۱۹۷۵ دیکتاتوری هار وجنایتکار ژنرالها ، برکشور آرژانتین سیطره یافت واعضای احزاب چپ ومترقی، آماج تهاجم وحشیانه قرار گرفتند وهزاران مبارز مفقود الاثر شدند این دوران سرکوب ۷ سال طول کشید ، مادران رنح دیده ایکه عزیزانشان مفقود شده بودند بمدت ۷ سال درمیدان دومایو بوینوس آیرس با روسری سفید وبادر دست داشتنن عکسهای فرزندانشان میایستادند وخواهان دادخواهی وآگاهی یافتن از سرنوشت فرزندانشان بودند ، پلیس فاشیست آرزانتین آنانرا مورد ضرب وشتم قرار میدادوژنرالهای مستبد آنانرا ، دیوانگان میدان دومایو مینامیدند، آما مقاومت آنان دراین سالهای سیاه آنانرا به نماد مقاومت والگویی برای مادران جهان تبدیل کرد . ، مادران آرزانتین در گردهماییهای خودهمواره این سرود را   بیاد فرزندانشان میخواندند.

صدای تپش قلبشان ر ا میشنویم
صدای خنده شان درباد
واشک شان را باباد وباران میبینیم
صدای قلب شان را میشنویم

در ترکیه نیز پس از کودتای ارتش درسال ٨۰ که هزاران نفر از مبارزین کرد وترک کشته ومفقود الاثر شدند ، مادران فرزند از دست داده درشهرهای بزرگ ترکیه برهبری آزاده زنی بنام ، امینه آچاک نیز اعتراض خودرا در میدانها آعاز کردند، آنان نیز از سوی شبه فاشیستهای ترکیه مورد تهاجم قرار کرفتند اما همچنان به مبارزه خود برای دادخواهی فرزندانشان ادامه میدهند .
درخارج از کشور نیز در کشور آلمان در دوشهردورتموند وهامبورک مدت ۹ سال است که جمعی از فعالین سیاسی ایرانی که بیشتر مادران هسنتد ، درحمایت از مادران پارک لاله درمرکز شهردر روزهای شنبه تجمع میکنند وبا دردست داشتن پلاکاردها وتوزیع اعلامیه های توضیحی درباره مادران پارک لاله وجمع آوری آمضا، حمایت خودرا از مادران پارک لاله ادامه میدهند.

مادران پارک لاله ومادران خاوران نمادی از مهر ومقاومت زنان ایران هستند ، اما دریغامادران بیشماری نتوانستند دادخواهی فرزندانشان را شاهد باشند، اما امیدواریم مادرا ن داعدار ، رامین ، زانیار وستار وهبت وهزاران مادر ستمدیده دیکر شاهد اجرای عدالت باشند.
باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
که مادران سیاهپوش
داغداران زیباترین فرزندان آفتاب وزمین
هنوز سر از سجاده ها برنگرفته اند                                                                                                         


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست