یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پروژه ققنوس: تکرارِ مکررِ خطا؟!


مسعود نقره کار


• آیا با توجه به تجارب تا کنونی، و شناخت از آقای رضا پهلوی و عملکردهای سیاسی – تشکیلاتی او، می توان امیدواربود که این پروژه "یک پروژه غیرسیاسی و اندیشکده علمی ست"، و در آینده نیز به عنوان یک پروژه غیرسیاسی، در معنای عدم وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک به یک جریان سیاسی و ایدولوژیک خاص، ادامه ی حیات دهد؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ -  ٨ مارس ۲۰۱۹


این قول "…که به هیچ حزب و سازمان و دسته ی سیاسی وابسته نیستیم"، در وصفِ انواع تشکل های مستقل، و صنفی و دموکراتیک کی و کجا به درستی و راستی به کار خواهد آمد، و کی و کجا کردار قول دهندگان صحت گفته و ادعا را تائید خواهد کرد؟

تاریخ سیاسی میهنمان درهمین یک صد ساله اخیربه ندرت شاهد تحقق این قول و ادعا بوده است. یکی از کج اندیشی ها و کژکرداری های غیردموکراتیک حکومت ها، حزب ها، تشکل ها و محفل های سیاسیِ درایران، در سوء استفاده از این "قول" و در نوع نگاه و برخورد آن ها به تشکل های مستقل صنفی و دموکراتیکِ فرهنگی و علمی رُخ نموده است. این مجموعه تلاش کرده و می کند تا تشکل های مستقل فرهنگی و علمی را به شیوه های مختلف از جمله نفوذ با برنامه در آن تشکل ها، آن ها را به زائده سیاسی و ایدئولوژیک حکومتی و حزبی تبدیل کند، عملی که در خوش خیالانه ترین حالت نشان از عدم شناختِ کافی از ساختِ جامعه مدنی و دمکراتیک دارد. سامان دهیِ تشکل های دست ساز حکومتی و حزبی، و مستقل و غیرسیاسی و غیرایدئولوژیک جلوه دادن و جازدن آن ها به عنوان تشکل یا جمعی غیروابسته نیزآن سوی سکه ی تلاش برای زائده و وابسته کردن تشکل های مستقل است.

این نمونه ها مشتی از خروار هستند:
جمعیت فرهنگ رشت "پوششی برای کارهای سیاسی اعضای "حزب کمونیست ایران" شد. تشکل فرهنگی "سازمان پرورش افکار" در زمان رضا شاه شعار "چه فرمان یزدان چه فرمان شاه" سر لوحه تلاش های باصطلاح "فرهنگی"اش بود. حزب توده ایران و قوام بر آن بودند "نخستین گنکره نویسندگان ایران" (تیر ماه ۱٣۲۵) را هر کدام به نام خود ثبت و ضبط کنند. انجمن قلم ایران و نیز تلاش و تدارک برای برگزاری "کنگره جهانی شاعران و نویسندگان" در سال ۱٣۴۶ توشیح تبلیغاتی فرهنگ دوستی و فرهنگ پروری دربار، به ویژه فرح دیبا و مشاوران فرهنگی ایشان را بر خود داشت. کانون نویسندگان ایران، یکی از مطرح ترین و فعال ترین تشکل های روشنفکری، و صنفی و دموکراتیک، پنج دهه بخش اعظمِ انرژی اش صرف جدال و مقاومت در این راستا شد که حزب توده ایران، سازمان چریک های فدایی خلق و... از این تشکل مستقل و دموکراتیک بهره برداری حزبی و سازمانی نکنند. نتیجه آن شد که حزب توده ایران سرانجام تشکل فرهنگی و هنری دست سازش "شورای نویسندگان و هنرمندان ایران" را راه اندازی کرد. حزب الهی ها به سال ۱٣۷٨ "انجمن قلم ایران" را با هدف "دفاع از آزادی بیان و اندیشه درچارچوب اسلام و..." راه انداختند و با ادعای اینکه یک تشکل مستقل اند، اهل قلم حکومتی در آن گرد آمدند و همراه با آزادی ستیزی و آزاده کُشی از قلم شکنی های حکومتی حمایت کردند… و از این دست نمونه های تشکل های پزشکان و دانشگاهیان و دیگر گروه های تخصصی کم نداشته ایم، که تجربه ی زیانبارِ "اتحاد پزشکان و داروسازان ایران" یک نمونه است.

این فکر و کردار، یعنی نفوذ درتشکل های مستقل و یا تشکل سازی های به ظاهر مستقل اما وابسته به تفکر سیاسی و ایدئولوژیک خاص، در داخل و خارج از کشور تا به امروز ادامه حیات داده است. نتیجه ی چنین فکر و کرداری بیش از هر چیز ایجاد بی اعتمادی نسبت به تشکل های مستقل و مدنی، هدر و هرز رفتن نیرو و انرژی در برخوردهای فرقه گرایانه احزاب و سازمان های سیاسی، و آسیب رساندن به "جامعه مدنی" ای ست که مردم آگاه میهنمان به دنبال سامان دادن آن هستند.

تازه ترینِ این نوع تشکل ها در خارج کشور، شکل گیری جمعی به نامِ "پروژه ی ققنوس ایران" است که با طرحِ قولِ اینکه: "یک سازمان غیرانتفاعی است که به هیچ سازمان سیاسی یا غیرسیاسی وابسته نیست"، به گفته مسولین اش از خود "سلب مسولیت" کرده است.

این پروژه (یا تشکل، یا موسسه) متشکل از گروهی از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور است که در آمریکا آغاز به کار کرده است.

در مراسم آغاز به کار این پروژه، مبتکر و موسس این پروژه آقای رضا پهلوی گفت: "ماموریت اصلی ققنوس پیدا کردن راه حل برای مشکلات ایران و ارایه آن به دولت آینده و بدنه اجرایی این کشوراست". وی هدف از راه اندازی موسسه ققنوس را "توانمندسازی علمی جامعه مدنی ایران" اعلام کرد و گفت: "مسولیت ققنوس سیاستگذاری نیست بلکه پیشنهاد راهکار درباره مسائل کشور است. تصمیم‌گیری درباره این راهکارها با دولت‌های آینده ایران خواهد بود". البته آقای رضا پهلوی در برخوردی غیرواقعی و برای ناوابسته نشان دادن "پروژه"اش گفت: "دغدغه نیروهای سیاسی بیشتر مقابله با این حکومت [جمهوری اسلامی] است نه الزاما فراهم کردن نقشه راه و پروژه‌های بازسازی کشور. حتی اگر بگوییم که برای فردا احزاب سیاسی‌ای هستند که برنامه‌های اقتصادی دارند، اما باز آنها باید به متخصصان مراجعه کنند. این متخصصین امروز می‌توانند [تحت پروژه ققنوس] دانش خود را در اختیار جامعه ایران قرار دهند." و این در حالی ست که خلاف نظر آقای رضا پهلوی بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی، و بسیاری از متخصصان "نقشه راه و پروژه های باز سازی کشور" از نگاه خویش را، سالیانی ست ارائه داده و می دهند!

آقای رضا پهلوی گفته است که: "سال گذشته، پس از مشورت با گروه بزرگی از متخصصان ایرانی، از الهیار کنگرلو، دانشمند ایرانی، خواست که گروهی از دانشمندان و متخصصان "خوشنام" را گردهم آورد تا با بنیان گذاردن یک سازمان پژوهشی، دانش خود را وقف پیدا کردن راه حل‌های مختلف برای بازسازی ایران کنند."

آقای الهیار کنگرلو، مدیر پروژه ققنوس تاکید کرده است که "پروژه ققنوس یک: "گروه غیرسیاسی و یک اندیشکده علمی است"، "آقای کنگرلو در پاسخ به خبرنگاران گفته است، پروژه ققنوس اگر چه به ابتکار آقای پهلوی شکل گرفته اما تلاش خواهد کرد تا استقلال علمی خود را حفظ و وابستگی سیاسی نداشته باشد."

تردیدی نیست وجود چنین"پروژه" ها و تشکل هائی با مدیریتی سنجیده و مناسب برای آبادانی ِایران امروز و فردا ضروری ست. آرزوی من به عنوان یک ایرانی تبعیدی، که نسبت به بسیاری ازافراد این "پروژه" احترام و ارادت دارم این است که این "پروژه" استقلال علمی و برنامه ای خود را حفظ و از هر نوع وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک فاصله بگیرد. متاسفانه واقعیت نشانه های نگران کننده ای در پیوند با استقلال سیاسی و ایدئولوژیک این "پروژه" و زائده سیاسی نبودن آن نشان می دهد. از سوی مسولان این پروژه گفته شده است این پروژه:
"طرح و ابتکار آقای رضا پهلوی است. آقای رضا پهلوی موسس این پروژه است." آقای رضا پهلوی سخنران اصلی جلسه اعلام موجویت این پروژه است. آقای رضا پهلوی در نقش سخنگوی این پروژه ظاهر می شود. اکثر افراد نام برده شده درشکل گیری این تشکل از متخصصان سلطنت طلب و طرفدارنظام پادشاهی هستند، و….

آیا با توجه به تجارب تا کنونی، و شناخت از آقای رضا پهلوی و عملکردهای سیاسی – تشکیلاتی او، می توان امیدواربود که این پروژه "یک پروژه غیرسیاسی و اندیشکده علمی ست"، و در آینده نیز به عنوان یک پروژه غیرسیاسی، در معنای عدم وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک به یک جریان سیاسی و ایدولوژیک خاص، ادامه ی حیات دهد؟

****
ر.ک به:
1- پروژه ققنوس با هدف 'حل مشکلات ایران' در واشنگتن اعلام موجودیت کرد.
www.bbc.com
2- سایت " پروژه" ققنوس
https://iranprojectphoenix.org/


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۹)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست