نگاهی انسانی به ظلم در افغانستان مرد سالار در "بادبادک باز" - حمید حمیدی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.