حدیث اعدام یعقوب مهرنهاد - مرتضی صادقی

نظرات دیگران
  
    از : احمد سالار زهی

عنوان : تشکر
آقای مرتضی ممنون از اینکه شما یادی از مردم محروم بلوچستان و شهید یعقوب نمودید. به نظر می رسد که در میان سازمانهای سیاسی ایرانی تنها اکثریتی ها تا کنون وقت کرده اند در مورد شهید یعقوب مهر نهاد مطلبی بنویسند. امید وارم دیگران هم به یاد این شهید خلق بلوچ و مردم بلوچستان باشند.
۲٣۵۱ - تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣٨۷