خاوران


اکبر ایل بیگی


• یک باغ پر سنگ
بی نام
نام ها چون پرستو از سنگ ها پریده اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣٨۷ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨


 
 
یک باغ   پر سنگ
بی نام
نام ها چون پرستو از سنگ ها پریده اند
یک زن کنار سنگ خیره به سنگ
یک زن که شکل ایران من است
مادر من است
شاید من زیر سنگ خوابیده ام
فکر می کنم.
 
و فکر می کنم
هراس از سنگ نیست
از نام است.