پرواز
به یاد جانباختگان قتل های زنجیره ای


داریوش لعل ریاحی


• رنگین شده دفتر ها، از خون فروهر ها
در این همگان آیا، آغاز نمی بینی؟

با کشتن پروانه، محراب شد آن خانه
این گوهر پَران را، شهباز نمی بینی؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۷ آبان ۱٣٨۷ -  ۷ نوامبر ۲۰۰٨


 
 
 
با دیده سر بنگر،   پرواز   نمی بینی ؟
بر اوج کشان، جان را، جان، باز نمی بینی ؟
 
 
هر گوشه سری بَر شد ، تاوانِ تَبَش   سر شد
پویا تر از این   مردم   ،   سرباز نمی   بینی
 
 
هر توشه که آوردی   ، خرج   ِ غم خود کردی
تا ره ندهی بر دل   ،   همراز   نمی بینی
 
 
بر خویش   نَهیبی زن ، پُر کن تن از این روشن
تا شب نَبری پایان ،   ره   با ز   نمی بینی  
 
 
ایران به تو باشد   در   ، کی می رود این باور
یر خاک و درش بنگر ،   خود   باز   نمی بینی   ؟
 
 
رنگین شده دفتر ها   ،   از خون فروهر ها
در این همگان آیا   ،   آغاز نمی بینی   ؟
 
 
با کشتن پروانه   ،   محراب شد آن خانه  
این گوهر پَران را   ،   شهباز نمی بینی   ؟
 
 
در قیمت آزادی   ، خون را نه هدر دادی
بر بال شقایق ها   ،   آواز   نمی بینی ؟
 
 
سرچشمه به جوش آور ، بی دغدغه داور
موجی ، نَفَسی ، جانی ، همساز نمی بینی ؟
 
 
 
 
 
 
داریوش لعل ریاحی
۱۵ آبان ۱٣٨۷
Dlr1266@hotmail.com