آزادی نه در داشتن، بلکه در نقد، ایمان است - مردو آناهید

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.