آی.... ای آزادی


جهان آزاد


• آی ای تویی که آبروی زیستنی
و آرزوی منی؛
آی ای آزادی!
                آزادی! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۷ تير ۱٣٨٨ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۰۹


 
 
سرود چهارم
 
 
بنویس،
خورشید را برایم بنویس
با خون مرغ سقا
و قلم رنگین کمان
براین   رواق زبرجد
خورشید را برایم
                            بنویس!
 
آی ای تویی که آبروی زیستنی
و آرزوی منی؛
آی ای آزادی!
                 آزادی!
بنویس؛
        خورشید را برایم بنویس!   
 
بلور واژه ی آب را
برایم معنی کن
     موج موج، موج موج!
واز سبوی ستاره های سبز
جرعه ای روشن
                  بنوشانم!
 
بخوان آتش را،
آتش را برایم بخوان،
با زبان سرخ زبانه
  و از زمین برای من بگو،
از زمین تلخ
از زمین تاریک و بی ستاره!
واز سرزمین من
که بغض همه ی عاشقان جهان را
                                     در گلو دارد!
در گلوی خاموش البرز!
 
واز خود بگو که اکسیری
وحسرت ما زمینیان!
 
آه اگر همسایه ی جوانی من بودی
ماه آفتابی
وزمین آسان می شد.
کبوتران عاشقانه می خواندند!
آی...آی... آی آزادی!
 
بیصدا تر از سکوت
از هزار لب می گذری
سایه ات
خیال مرا رنگین می کند!
حرفی بزن
نوایی ساز کن
بگذار عشق ببارد
یا عشق را بباران
تا باغ آلبالو شکوفه کند!
 
  یازدهم جون دو هزار و هشت