چیستان


جهان آزاد


• یکدست دارد
                اما
صدها طناب چوبه ی اعدام را
هرلحظه با دوال همان دست،
                                       می کشد! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ مرداد ۱٣٨٨ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۰۹


 
یکدست دارد
                                اما
هرلحظه سوی مردم
با یکهزار دست
شلیک می کند،
و با هزار دست دگر نیز
طغرای قتل عام جوانان را
                               توشیح!
یکدست دارد
                  اما
صدها طناب چوبه ی اعدام را
هرلحظه با دوال همان دست،
                                        می کشد!
شکر خدا، دو دست ندارد،
این حیوان!
 
جهان آزاد     ۲٨ جولای ۲۰۰۹