رمان نویس چیست؟ - میلان کوندرا

نظرات دیگران
  
    از : اخبارروز

عنوان : توضیح
آقای ربوبی گرامی. بهتر نبود تذکرتان را طی پیامی به خود ما می دادید تا خواسته تان را به تمامی و با اشتیاق اجابت کنیم؟ چسبیدن "ی" ها به حرف آخرین ناشی از عدم استفاده ی درست شما از تکنیک نیم فاصله در تایپ مطالب است و ما باید یک به یک آنان را تصحیح کنیم. عنوان مطلب نیز نامتعارف به نظرمان آمد. پس... در این گونه موارد بهتر است همراه متن ترجمه شده، متن اصلی را نیز ارسال بفرمایید... و یا این نکته را قبل از درج به ما اطلاع دهید.
۱٨۶۱۶ - تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨٨       

    از : محمد ربوبی

عنوان : نویسنده چیست
عنوان این مقاله نویسنده چیست بود که گرداننده سایت آن را به دلخواه تعییر داده و « نویسنده کیست » ! شده است . این دو با هم تفاوت ماهوی دارند .
نخستین بار فوکو اصطلاح نویسنده چیست را در مقاله ای عنوان کرد و کوندرا این اصطلاح را از او افتباس کرده است .
منظور از نویسنده کیست این است که نویسنده فاعل است، شخصی باهوش ، برزگ و فلان و فلان است ...
اما منظور ازعنوان کردن نویسنده چیست ، این است که نویسنده مفعول است. دنیاست که نویسنده را نویسنده می کند . فاکنر هم این مهم را چنین بیان کرده است : اگر من این رمان ها را نمی نوشتم دیگری می نوشت .
موریس بلانشو نیز در مقاله « مرگ نویسنده » به این موضوع پرداخته است .
نکنه دیکر: در تمام متن( ی) به واژه ماقبل چسبیده و خواندن آن را دشوار کرده است. مانند: چشمهی ، خانوادهی و.........
۱٨۶۱٣ - تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨٨       

    از : علی صیامی

عنوان : دست شما درد نکنه
خسته نباشید آقای ربوبی. در این دورانِ سیاسی زده ی مثبت، تمرکز بر ادبیاتِ نه بازاری و ترجمه ای در این پهنه نشان از دوربینی و آگاهی به نقش ادبیان در زندگی انسان دارد. یاد فیلمِ جیم جارموش افتادم: The Limit of Control
۱٨۵۹۶ - تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨٨