به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا - کارل مارکس

نظرات دیگران
  
    از : روزنامه هنر و مبارزه

عنوان : تصحیح ترجمه
احتمالا ترجمه زیر باید باز خوانی شود :
«وقتی اولیگارشی برده داران ۳۰۰ هزار برده بخود جرات دادند...»

بر اساس ترجمه‍ی من :
از زمانیکه الیگارشی با سیصد هزار برده دار برای اولین بار در تاریخ جهان روی پرچم ارتش خود نام برده را حک کرد...
۱٨٨۶۰ - تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨٨