امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : احمد صلاحی

عنوان : آیا باید درمقابل راست ها ایستاد یا نه منفعل ماند ؟
کسانی که بحث های دکتر قراگوزلو را مطالعه می کنند شاید بخاطر بیاورند که چندی پیش هم در باره ی وقایع نئولیبرالیسم جهانی نتیجه گیری های کلی کردند و از جمله بعداز انتخابات انگلیس و سوئد و مبارزات مردم ایرلند، یونان و تصویری بسیار غلو آمیزی از وقایع ترسیم نمودند که به آن شور هم نبود.

دیروز دولت دست راستی سوئد بازهم در پارلمان «دماغ سوخته» شد و نتوانست لایحه پیشنهادی فروش بخشهای دولت زیربنائی را به تصویب برساند.

این ضعیف ترین دولت دوران معاصر کشور سوئد ست.
زیرا در انتخابات سپتامبر گذشته بر خلاف نظر آقای قراگوزلو از دولت «اکثریت» به دولت «اقلیت» نتزل کرد و و چند کرسی خود را از دست داد تا بحال نتوانسته لایحه ای در مجلس تصویب کند.

تمام رسانه های راست سوئد از درد بخود می پیچند .
دولت سوئد نمی تواند بیش از ۵۰ آرای مجلس را کسب کند.

سوسیال دموکراتها، سبزها و چپ ها علیه دولت محافظه کار هستند

آیا این پیشرفت ست یا پسرفت ؟
برخورد و قضاوت چپ نسبت به پدیده ها نباید ذهنی و رمانتیک باشد

لطفا نظر دهید که سوئد بعداز انتخابات وصع بهتری دارد یا بد تر ؟
آیا باید درمقابل راست ها ایستاد یا نه منفعل ماند ؟
٣۴۱۰۲ - تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹       

    از : منوچهر اشکوری

عنوان : لیبرال ها یا محافظه کاران
من تا حدودی آقایدکتر قراگوزلو را می شناسم و در چند سخنرانی ایشان حاضر بوده ام مانند سخنرانی صدمین سال مشروطه در دانشکاه تبریز یا بزرگداشت فرخی یزدی در کوی دانشگاهکه توسط دانشجویان ترقیخواه برگزار شد و خوب یادم استبرای خلوت کردن سالن سخنرانی در حاشیه کوی مراسم دایره دمبک راه اندخته بودند. ایشان انسانی صبور و مهربان هستندکهتمام مشکلات اقتصادی و سیاسی را تاب آورده و در کشور خود مانده اند اما اینها دلیل نمی شود که بعضی نظراتشان درست باشد. به نعقیده من ایشان دارند همان اشتباه چپ ۵۷ را تکرار می کنند. در آنزمان نیزهمه علیه دولت بازرگان لیبرال و سپس بنی صدر بسیج شدند و در نهایت آب به آسیاب بهشتی ریختند. در قیاس با هیتلر مردم قاعدتا باید روزولت را انتخاب کنند.
٣۴۰٨٣ - تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹       

    از : حمیده پورکاظمی

عنوان : رفاه و آزادی....پیام محمد قراگوزلو
پینوشه/ تاچر/ ریگان/ دنگ شیائوپینگ/بوش اول/یلتسین/بوش دوم/ زین العابدین بن علی/ حسنی مبارک/ احمدی نژاد و......همه راست همه از یک قماش همه ضد منافع زحمتکشان همه دیکتاتور همه خون ریز / همه میلیتانت/
بعضی از دوستان متاسفانه فکر می کنند حمله به نولیبرالیسم حمله به یک جناح سیاسی خاص در ایران است . نه دوستان اگر کمی در اسامی بالا که برخی در نوشته محمد قراگوزلو نیز ذکر شده توجه کنید آنگاه در مییابید که در این جا مساله مبارزه با یک فرد تفکری انحرافی ست. یلتسین مرد دنگ شیائوپینگ هم مرد اما استثمار در چین و روسیه ادامه دارد. شاه مرد اما استثمار در ایران ادامه دارد. خامنه ای نیز دیر یا زود خواهد مرد اما اگر ما نتوانیم ریشه استثمار را هدف قراردهیم فردا یک نفر دیگر این بار با کراوات و پاپیون از راه می رسد و آش همان آش و کاسه همان کاسه. اگر اعتصاب سال ۵۷ کارگران نفت ملاخور نمی شد اگر آمریکا و انگلستان و فرانسه در گوادالوپ از ترس قدرت یابی چپ انقلاب را به نفع یک جریان ارتجاعی تغییر جهت نمی دادند الان ما شاهد مردمی مرفه آزاد و کشوری مستقل بودیم. حداقلش این بود که با امکانات و ذخایر فراوان کشور ما از کوبا پیشرفته تر بود. مردم ایران نمی خواهند ژاپن یا چین اسلامی بشوند و مثل گله های حیوانی از صبح تا شب برای یک مشت سرمایه دار لیبرال (ژاپنی)یا نظامی(چینی) کار کنند. مردم ایران می خواهند کار کنند تا از قید سرمایه خلاص شوند. پیام محمد قراگوزلو این است. من البته از آلمان کامنت می گذارم و استنباط خودم رو گفتم.
٣۴۰٨۱ - تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹       

    از : خ منتقد

عنوان : نقد لیبرالیسم
دوستان عزیز در شرایط کنونی کشور ما مسئله صرفا نقد نئولیبرالیسم نیست بقول دوستان بسیاری از اندیشمندان چپ در این سی ساله اخیر به این موضوع پرداخته اند و اگر اندیشه ورزان هم وطن نیز در این مقوله وارد شوند نه تنها منفی نیست بلکه در نوع خود بسیار مثبت است .اما تصور اینکه مبارزان داخلی اساسا"از این واقعیت بی اطلاع اند تصور جالبی نیست .بلکه واقعیت اصلی آنست که چگونه می توان بر نظام حاکم پیروز شد و در فضائی دمو کراتیک همگام و دست دردست سایر ملل آزا ده به محو و یا حداقل کنترل و کاهش قدرت مانور نظام سرمایه داری جهانی پرداخت.
٣۴۰۷۰ - تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣٨۹       

    از : آزیتا دالوند

عنوان : چرا نئولیبرالیسم؟
از آنجا که در ۳۵ سال گذشته نئولیبرالیسم ایده ئولوژی حاکم بر جهان سرمایه داری بوده است و همان طور که نویسنده عزیزمان محمد نیز به عروج قدرت پینوشه در شیلی با اتکا به حمایت نئوکانهای آمریکائی اشاره کرده استو در چند مقاله نیز به درستی به نقد تاچریسم - ریگانیسم وارد شده و ارتجاع حاکم بر چین را که با دنگ شیائوپینگ به قدرت رسیده است را چالش کرده به نظر من وظیفه اصلی و اولویت اساسی چپ در هر حال نقد همه جانبه راست جدید یا همان نو لیبرالیسم است. چپ های برجسته جهان از ارنست مندل تا دیوید هاروی نیز در تمام این سالها تمام همت خود را روی نقد همین راست جدید متمرکز کردند و کتاب ها و مفالات نوشتند. جای خوش حالی دارد که یک نویسنده و متفکر ایرانی نیز با تمام مشکلات وارد میدان این نقد جدی و خونین شده است. دوستان اگر حرفی برای گفتن دارند می توانند بر اساس فراخوان محمد وارد شوند و نظر بدهند یا مستقلن نقد کنند در چارچوب مقاله. تا کی ما ایرانی ها می خواهیم با تیکه انداختن رفع مسئولیت کنیم؟
٣٣۹۹۷ - تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨۹       

    از : محمود اسکوئی

عنوان : تکرار تاریخ
سلام
من سال ۵۷ تقریبن ۲۵ ساله بودم و در تظاهرات ها شرکت داشتم و خیلی از حوادث ان دوران را به یاد دارم. حالا کاری بازنشسته هستم که در خانه تنها مانده ام.علاقه یی به بحث و اظهار نظر و کلنجار رفتن ندارم سواد تئوریک هم برای این کار ندارم. قصدم در اینجا اشاره به یک تجربه تاریخی دردناک است. خوب یادم میاد که ما در کارخانه اعتصاب کرده بودیم و کارمان شده بود فقط بحث کردن. در انزمان تا کسی میخواست بگوید وضع ما کارگران در آینده چه خواهد شد و چرا آقای خمینی فقط از روحانیت و بازاریان دفاع می کند و آنان را انقلابیون اصلی میشمارد بقیه کارگران میریختن روی سزش و یا می گفتن تو مامور ساواک هستی و یا می گفتن حرفهای تو مخالف اتحاده و حالا نباید با این حرفا وحدت را خراب کرد. این حکایت دارد تکرار میشود و من میبینم هروقت که این آقای قراگوزلو از دار و دسته موسوی و رفسنجانی انتقاد میکند جماعنیبه او حمله میکنند که باید از موسوی در برابر احمدی نژاد حمایت کرد. به عقیده من این دوستان یا کم سن و سالند و تحت فشارهای۵ یا شش سال گذشته که روز بروز بیشتر شده ئچار احساسات شدهاند و از تاریخ خبر ندارند. دوستان اگر نتوان امروز موسوی و کروبی را به دلیل خطر احمدی ناد نقد کرد پس کی؟ سلطنت طلبان خارج کشور نیز مثل سبزها هستن و تا کسی میخواهد آنان را نقد کند میگویند حالا وقتش نیست. پس کی وقتش میرسه
٣٣۹۵٨ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨۹       

    از : ناهید سیم فروش

عنوان : چرا دست تقدیر؟
اولن برای محمد قراگوزلوی عزیز آرزوی سلامت و پایداری داریم. در ثانی همه می دانند که در شرایط سخت حاکم بر ایران نقد دولت آن هم نقد تمام جناح های هوادار بازار ,کار دشواری ست که ایشان بخوبی از پس آن بر آمده است. حالا می توان به مفهوم " دست تقدیر " بیشتر پی برد.......!!!
به گمان من وقت آن رسیده که تمام کسانی که خود را متعلق به طیف چپ ترقی خواه می دانند به آخرین بخش یادداشت محمدگرامی عمل کنند و وارد گود شوند. نقد اقتصادی -سیاسی یا نقد فرهنگی و اجتماعی در هر قالبی می تواند به ما کمک کند تا در مقابل میلیاردرهای اتاق بازرگانی بایستیم. با اشتیاق تمام و شور وصف ناشدنی منتظر خواندن ادامه این مقاله هستم.
ناهید. دانشجوی دکترای اقتصاد در آلمان
٣٣۹۵۶ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨۹       

    از : بایک ساده

عنوان : چپ با مردم وبرای مردم مبارزه می کند.
خواهشمندست،پاراگراف زیر را که آقای دکتر قراگوزلو نوشته ی خود را با آن شروع کرده اند را با دقت بخوانیم و در صورت علاقمندی در این باره صحبت کنیم:

[ما قبلا نیز در آستانه ی انتخابات دهم (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) گفته و نوشته بودیم که پس از "انتخابات" اصلاح طلبان و حامیان سنتی اشان در حوزه های علمیه به حاشیه ی نازکی در قدرت سیاسی رانده و به تدریج حذف خواهند شد. این روند در هفته های گذشته شیب تندتری گرفته و کل جریان اصلاح طلب را به گوشه ی رینگ مناقشه ی سیاسی رانده است.]

آقای قراگوزلو که چنان دقیق تحلیل کرده بود که آینده برای اصلاح طلبان و حامیان سنتی آنها چنین تیره و تار ست و دقیقا بهمین دلیل ولی بشکل دیگری مردم هم احساس خطر کردند و به آب و آتش زدند که چنین نشود ولی شد!

ـ آیا واقعا مارکسیست ها با چنان تحلیل روشنی نبایدبرای وقوع فاجعه تا حد امکان تلاش و از حدوث آن جلوگیری کنند؟ نباید نیروهای مردد را به مبارزه علیه انتخاب مجدد احمدی نژاد دعوت میکردند؟
ـ نباید نیروهای سیاسی صف تحریم را با این تحلیل روشن خود به تقویت بیشتر نیروهای مخالف تجدید انتخاب احمدی نژاد دعوت می کردند؟

ـ آیا با نوشتن «ما گفته و نوشته بودیم ..» اعتراف به سکتاریسم نیست یا بزبان خودمانی تفاوت حرف و عمل نشان داده نمیشود؟

مردم ایران ،بخصوص جوانان و زنان، با تجربه ی ملموس ۴ ساله ی دولت نهم و عملکردهای وحشتناک احمدی نژاد بدون مجهز بودن به دانش سیاسی استاد قراگوزلو فقط با غریزه ی «ترس» از احمدی نژاد و شرکاء و قدرت گرفتن مجدد باند احمدی نژاد حول حمایت از کاندیداهای دیگر ـ موسوی ، کروبی و رضائی ـ جمع شدند. بحث نئولیبرالیسم با تمام محسنان آن در هنگامه ی انتخابات چه نفعی برای مردم در صحنه داشت؟

بسیار خوش باورانه ست که در این زمینه ی نکبت بار ساخته و پرداخته ی حکومت مذهبی بجای تقویت روحیه مبارزاتی مردم و تبدیل تغییرات ناچیز کمی به تغییرات کیفی به کمتر از ایده آل های کتابی خود اکتفا نکرده و امروز به آن «پیشگوئی» های خونین رینگ « مسابقه ی بوکس » مباهات نمانیم.

این ضایعه ای برای «چپ» محسوب میشود .چپ تمام تلاش و فکر خود را خود را برای نجات انسانها متمرکز می نماید. چپ ایران عمدتا چنین بوده و خواهد بود.
مشکل فقط راست روی بعضی از دوستان نیست. سکتارسیم چپ هنوز پوست نیانداخته ست ؟
٣٣۹۴٨ - تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۹       

    از : نادر بروجردی

عنوان : معنی ضعیف کشی را هم فهمیدیم
با سلام
دوستان کمی منطقی باشید و هنگام اظهار نظر جوری ننویسید که به قول مولانا از قیاستان خنده آید مرد را. جهت اطلاع آقا یا خانم کویر سکوت باید عرض شود که محمد قراگوزلو در مقالات زیادی به نقد برنامه نئولیبرالی تعدیل ساختاری وارد شده است. از جمله دو مقاله اخر ایشان تحت عنوان" روند معکوس..." و " روزی دولت حامی " نقد دولت و همین برنامه را مد نظر قرار داده است و این گونه گلایه ها تنها به مفهوم قضاوت ناشیانه است تازه اگر حسن نیتی در کار باشد. چرا که بعید می دانم کسی که وارد بحث می شود تا این حد ذهنش از سابقه موضوع خالی باشد و اتفاقی و شانسی به این جمع اضافه شده باشد. از سوی دیگر از کی تا حالا این جماعت میلیاردر اتاق بازرگانیامثال عسگراولادی و نهاوندیان " ضعیف " تشریف دارند؟ از کی تا حالا آقای رفسنجانی و خاندان مبارکشان " ضعیف " تشریف دارند. نکند اصلن اینان خود خود مستضعفند و ما نمی دانستیم. شما که دلتان برای ضعیفان می سوزد آیا نشانی یا آدرسی از اینان دارید؟ اگر دارید لطفن محبت کنید تا بنده اضافه حقوق هر ماهه خود را به حساب شان بریزم. اصلا می خواهم یارانه خود و همسرم را بدهم به آقای عسگراولادی.
٣٣۹٣٣ - تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۹       

    از : سمیه نیاورانی

عنوان : تحلیل واقعی محمد قراگوزلو
گمان می کنم نکته درست و عنی داری مطرح شده است. تحلیل شرایط ایران در حال حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است علی الخصوص که لیبرال ها نمی توانند دست در جیب بگذارند و مانوور محافظه کاران را روی در آمدهای تازه تماشا کنند. یک نکته اساسی در این مولفه مهم این است که اگر دولت احمدی نژاد بتواتد به سلامت ازین معرکه بگریزد آنگاه به عنوان مطلوبترین جناح سیاسی ایران از سوس سرمایه داری جهانی برسمیت شناخته خواهد شد و خود را بر گروههای رقیب براحتی تحمیل خواهد کرد. گروه رفسنجانی نمی خواهند به این شیوه از میدان خارج شوند آنان خوب می دانند که اگر دولت بتواند این طرح را اجرا کند آنگاه حمایت نهادها و موسسات مالی بزرگ از سبزها نیز کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که در این دعوا همه به فکر سودآور سازی سرمایه هستند و خرج کردن از مردم تاریخ مصرفش منقضی شده است.س. نیاورانی(مقیم فرانسه )
٣٣۹٣۲ - تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۹       

    از : کمال

عنوان : آهسته!
یه کمی آهسته رفیق یوزف! نوشته شما که همه اش شد خاک و خون و حمام خون و خونریزی و خون کارگران در بطری شامپاین! به نظرم شما نئولیبرالیسم را با درآکولا اشتباه گرفته اید یا بیش از اندازه فیلم های ژانر وحشت می بینید. این همه شعارهای خون آلود ندهید! اگر حرفی دارید، معقول و با منطق با خوانندگان در میان بگذارید. اینطور که شما می نویسید (یا بهتر بگویم شعار می دهید) خلق الله را فراری می دهید. به گمانم شما حدوداً پنجاه سال (نیم قرن) دیرتر رسیده اید. کجا بودید این همه سال؟!
٣٣۹٣۱ - تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۹       

    از : کویر ساکت

عنوان : ضعیف کش
آقای قراگوزلو
همه مطلبی که در افشاء جد و آباد و فرزندان اصلاح طلبان نوشته اید، درست؛ ولی چرا از اسم بردن "طرح حذف یارانه ها" و اشاره ای کوچک به احمدی نژاد ودولتش لام تا کام حرفی نزده اید؟
٣٣۹۲۷ - تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨۹