برای شاعر بودن


رامیز روشن - مترجم: حمید بخشمند


• کمی خورشید، کمی هوا،
                         کمی باید باران بود.
کمی درخت، کمی لانه،
                         کمی باید پرنده بود. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹۰ -  ۵ آوريل ۲۰۱۱


 کمی خورشید، کمی هوا،
                         کمی باید باران بود.
کمی درخت، کمی لانه،
                         کمی باید پرنده بود.
کمی چو شب، کمی کوچه،
                         کمی باید نور بود.
کمی جوان، کمی مسنّ،
                        کمی باید کودک بود.
کمی غریب، کمی قریب،
                        کمی باید حبیب بود.
کمی نغمه، کمی دعا،
                      کمی باید نفرین بود.
کمی عشق، کمی گناه،
                      کمی باید ثواب بود.
کمی تردید، کمی سوال،
                     کمی باید جواب بود.
کمی دیروز، کمی امروز،
                   کمی باید فردا بود.
کمی مُشرک، کمی مومن،
                   کمی باید خدا بود!..