سبز می شود دوباره این نهال
برای نهال سحابی


جهان آزاد


• باغ بی پرنده، دشت بی نسیم
شهر پرملال؛
باز می رسد – ولی- بهار
سبز می شود دوباره این نهال! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۹ مهر ۱٣۹۰ -  ۱ اکتبر ۲۰۱۱ آسمان کبود و رود بی سرود

   سایه ی خزان به روی شاخسار

   باغ بی پرنده، دشت بی نسیم

   شهر پرملال؛

   باز می رسد – ولی- بهار

   سبز می شود دوباره این نهال!   **

   خاک تلخ و باد تلخ وآب تلخ

   چشمه سارِ آفتاب تلخ!

   مرگ در حریم زنده رود

   آبیِ خزر کبود!

   "آرزو" در آستانه ی زوال*

   باز می رسد - ولی ـ بهار

   سبز می شود دوباره این نهال!   **

   ضربه ها ی کاریِ تبر

   روی ساقه های سبز و نوجوان

   خونِ عشق،

   خونِ شور،

   خون زندگی، زچار سو روان!

   وحشتی غریب در زمین

   مرگ هدیه ی زمان!

   خشکسالیِ مراتع جنوب

   برگریزِ جنگلِ شمال:

   باز می رسد - ولی ـ بهار

   سبز می شود دوباره این نهال!

   **

   شهر در سکوت و انتظار

   خشم در جوانه ی گیاه

   رنج درنگاه ماه

   این ترانه در گلوی چشمه ی زلال:

   باز می رسد - ولی ـ بهار

   سبز می شود دوباره این نهال!   * یکی جزیره های دریاچه ی ارومیه

سپتامبر ٣۰
هشتم مهرماه ۹۰