Eternity


جهان آزاد


• نبضت که میزند
حس می کنم که در ابدیت شناورم
بگذار ساعدت را
با پرنیان بوسه بپوشانم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱٣ دی ۱٣۹۰ -  ٣ ژانويه ۲۰۱۲
شب، موج موج

             می شکند روی شانه ات

وعطر گیسوان تو در شب

هرسوی می خرامد و می لغزد.

این عطر توست یا ابدیت؟

♥♥♥♥

نبضت که میزند

حس می کنم که در ابدیت شناورم

بگذار ساعدت را

با پرنیان بوسه بپوشانم

♥♥♥♥

سرد است این زمستان،

                           سر د است

بی گرمی نگاه صبورت

آیا جهان خسته به نوروز می رسد؟

بهمن ٨۹