مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : گذری

عنوان : "در جواب به کامنت به نام" مجید بامداد
آقای مجید عزیز سلام. خسته نباشید از زحمات سی ساله و بی ادعایتان که قابل تقدیر است. اما اولا بحث بر سر ادعا و تظاهر و فضل فروشی است و هر نوشته آقای قره گوزلو که پر از ادعا و نیزطلبکاری ایشان از آدم و عالم است.آدم برای حمله
به دیگران بهتر است اول نگاهی به خود و گذشته اش داشته باشد. یعنی اول
سوزنی به خود بعدجوالدوزی به دیگران
دوما من مارکسیست هم انتقاداتی به سازمان های سیاسی موسوم به مارکسیست /لنینیست دارم اما اول به میزان فعالیت خودم نگاه می کنم. در ضمن اجازه و حق حمله به آنها را به خودم نمیدهم.
سومآ ایشان که بقول شما "سابقه ادبی -سیاسی" دارند چه گلی به سر مردم
زده اند که حالا طلبکار همه شده اند؟
چهارماٌ این همه مقاله نویس این همه مقاله مینویسند چرا کسی بهشان "گیر" نمیدهد؟ . چون بی ادعا و بدون طلبکاری و فضل فروشی کارشان را میکنند
پنجماً هر کس حق دارد به هرکس دیگری دسته گل بدهد اما همانطور که سایت ها
جای توهین به افراد و تخریب آنها نیست نباید جای دسته گل فرستادن هاو تبلیغ ها و تعریف و تمجیدها که آن روی دیگر سکهً توهین و تخریب است باشد
ششماً ده ها متفکر و محقق در جاهای گوناگون دنیا وجود دارند. تکرار مکرر و انتزاعی جملات آنها چه تاًثیری در مبارزات کارگران و خصوصاً افزایش دستمزد آنها دارد؟. آیا این در برج عاج نشستن و رفتار انتزاعی چیزی به غیر از فضل فروشی و ادعا می باشد؟
و الی آخر....
۴۵۱۰۶ - تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : مجید بامداد

عنوان : در جواب یک کامنت به نام گذری
گذری نازنین،

این حقیر شما (با اجازه شما) حدود سی سال است که مشغول ترجمه و مطالعه این مکاتب فکری مختلف ذکر شده در این جا میباشد. حقیقت امر به جای خود باقی است که اکثریت قریت قریب به اتفاق چپ ایران،متاسفانه، هنوز نه به این نحله های متفاوت آشنایی دارد و نه چندان علاقه و اشتیاقی به چنین غور کردن، تلمذ و آموختن. و چرا چنین زحمتی به خود بدهد؟
تا زمانیکه امامزاده "حکمت" و "خانواده مقدس" اش وجود دارد، تمامی بحثهای جنبش کارگری جهانی را ما سی سال پیش مطرح کرده و پاسخ داده ایم!!!!

اما به قول آن نویسنده روسی " حقیقت بسیار سرسخت است". برای مثال تنها وب سایت ایرانی که بطور مستمر و منسجم آثار " کمونیزم شورایی" را ترجمه و چاپ کرده است سایت کاوشگر" میباشد و بس .اگر شما منبع دیگری به زبان فارسی دیده اید ما را نیز مطلع کنید. در مورد آناتومی و مکتب تنظیم Regulation School که تا به حال به زبان فارسی به جز یکی دو مقاله در نشریه http://www.kavoshgar.org/ اگر شما منبع دیگری به زبان فارسی دیده اید ما را نیز مطلع کنید. در مورد آناتومی و مکتب تنظیم Regulation School که تا به حال به زبان فارسی به جز یکی دو مقاله در نشریه "سامان نو" ترجمه دیگری ندیده ام. باز هم اگر شما منبع دیگری به زبان فارسی دیده اید ما را نیز مطلع کنید.

نکته دوم اینکه، اینجا کسی "دسته گلی" برای قراگوزلو ارسال نکرده است. اگر مقداری دقت به خارج میدادید، مشاهده میکردید که این حقیر نیز انتقادات و نکات خود را در مورد مقاله داشته و دارد، و از آن مهمتر استاد قراگوزلو احتیاجی به "دسته گل" از سوی ما ندارد، کسانیکه با تاریخچه و سوابق ادبی، سیاسی ایشان آشنا باشند، در گیر چنین "بحث" های بی ربطی نمیشوند! .

----------------------------------

"حالا حکایت ماست" شما که اینقدر به عمران صلاحی ارادت دارید، حداقل یک ذره از خلاقیت آن زنده یاد، یا ذره ای از پشتکار و پیگیری قراگوزلو را نشان بدهید و به جای پنج خط سخیف نگار پلشت ( که از عهده هر کودکی بر مییاد) پنج خط حرف خودت را بنویس. بدون قرض از صلاحی برای نام. این گوی و این میدان.

به مدیران محترم سایت اخبار روز
لطفا درج کنید
۴۵۰۹٣ - تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : صادق ک

عنوان : سازمانیابی کارگران
مبارزه طبقاتی برای افزایش دستمزد باید با امر مهم سازمان یابی و آگاهی کارگران توام شود در غیر اینصورت در حد رفرمیسمی باقی خواهد ماند که خود قراگوزلو در نقد نظریه کینز به آن وارد شده است. انتظار میرود در صورتی که این مقالات ادامه یابد به امر مهم سازمان یابی هم پرداخته شود.
۴۵۰٨۰ - تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : گذری....

عنوان : تحمل انتقاد و اصلاح
دوستانی که ذوق شده اندکه [نویسنده مقاله در اینجا حداقل سه، چهار متفکر و مکتب فکری معاصر چپ جهانی و نظریات آنان را، در متن یک موضوع مبرم حاد اجتماعی/ طبقاتی در ایران، معرفی کرده است ] نباید از دیگران انتظار داشته باشند که مثل خودشان ایرادات واشتباهات نویسنده را نادیده بگیرندو فقط برای نویسنده

دسته گل بفرستند.اما مسیله این است که هربار کسی به آقای قره گوزلو انتقاد میکند چندنفر تازه کتابخوان شده پیدا میشوند و به حمله میپردازند در صورتی که خود آقای قره گوزلو در هر فرصتی که پیدا میکند به خود حق میدهد به منتقدین و مبارزان

از اصلاح طلب گرفته تا کمونیست ها و! ; آدم و عالم حمله کند

. حالا هم چند کامنت گذار انتقادات و اصلاحاتی به این نوشته دارند که مورد هجوم کسانی قرار میگیرند که تصور میکنند

نویسنده در هر نوشته اش کاری کرده کارستان
۴۵۰۷٨ - تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۱       

    از : مجید بامداد

عنوان : حالا حکایت ماست
نویسنده مقاله در اینجا حداقل سه، چهار متفکر و مکتب فکری معاصر چپ جهانی و نظریات آنان را، در متن یک موضوع مبرم حاد اجتماعی/ طبقاتی در ایران، معرفی کرده است (اینکه مقدمه استاد قراگوزلو نیز باز جای بسیاری تصحیح و حک و اصلاح دارد به جای خود) حد اقل کار ایشان معرفی کسانی است که تابه حال یا در ادبیات چپ ایران اصلا معرفی نشده اند ، یا دربهترین حالت از آنان فقط نامی برده شده است:

- پال ماتیک ( از سنت "کمونیزم شورایی")،

- مکتب تنظیم،Regulation School

- مکتب خود مختاری ( اتونومیا)

..........

بلشوویکها نیز اگر بلشوویک شدند (و اتفاقا قراگوزلو صحیح میفرمایند که آنان نیز از یک فرایند تکاملی، نقادانه و در آشنایی و تسلط بر بحثهای جهانی چپ معاصر خویش به آن مقام رسیدند) به سطح بالایی از آشنایی با بحثهای جنبش های چپ دوران خویش رسیده بودند. جنبش چپ ما چه؟

اگر "نوشتارهای" رفقا را در اینجا بعنوان معیار در نظر بگیریم، واقعا سالهای سال، و دهه ها مانده تا به سطح لازم برسیم.

زنده یاد عمران صلاحی، ستون طنزی داشت با عنوان "حالا حکایت ماست"

و براستی که این جهل مضاعف گروهی ما و پرت بودن از اصل مطلب « ۶۰ درصد از کارگران قانونی در محدوده خط مرگ زندگی می‌کنند »
"حالا حکایت ماست"!
با احترام.
۴۵۰۷٣ - تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۱       

    از : حمید دلنواز

عنوان : دموکراسی
یک سئوال و تشکر
اول می خواستم از دوستان بپرسم که این ( انحلال طلبان) چه کسانی هستند؟ حزب تازه تاسیس هستند یا گروه و فرد خاص؟ لیبرالند یا چپ؟ خوب بود که خود نویسنده محترم در پی نوشت مقاله توضیح می داد
تشکر به خاطر یادکرد از زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی
من مقالات دکتر قراگوزلو و البته چند کتاب ایشان را خوانده ام و بخوبی از اختلاف نظر این عزیز با تحاد جمهوری خواهان آگاهم. حتی در مقاله قبلی نیز ایشان اتحاد را زرد خوانده بود. اگرچه به عقاید ایشان احترام می گزارم اما معتقدم که در ایران سوسیال دموکراسی بهترین شیوه حکومتی برای گذار به سوسیالیسم است. مردم ایران هنوز آمادگی پذیرفتن سوسیالیسم را ندارند. خود آقای قراگوزلو هم که همیشه از طبقه کارگر نا آماده سخن می گوید. در نتیجه بهتر نیست تمام گروهها و افراد معتقد به دموکراسی واقعی و انتخابات آزاد کنار هم متحد شوند. حول محور دموکراسی. چرا که دموکراسی برای کارگران هم لازم است تا بتوانند رشد کنند.
از ایران
۴۵۰۷۲ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۱       

    از : ناصر محجوب

عنوان : اسرائیل دموکرات است یا فاشیست؟
حماس در مقابل اشغال نظامی و حرکات وحشیانه و غیر قانونی اسرائیل در مناطق اشغالی مقاومت می کند.حماس متهم است که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد(به رسمیت شناختن دولت ها کار احزاب سیاسی نیست.) در مقابل،ایالات متحده و اسرائیل نه تنها فلسطین را به رسمیت نمی شناسند،بلکه در چند دهه گذشته سرسختانه و قاطعانه به گونه ای عمل کرده اند که به وجود آمدن فلسطین به هر شکلی غیر ممکن شود ...

این چند سطر بخشی از مقاله پروفسور نوام چامسکی است. آقای قراگوزلو باید بخاطر موضع گیری علیه دولت نسل کش اسرائیل افتخار کند. حتی حماس هم در برابر اسرائیل حق دارد که از مردم بی دفاع غزه دفاع کند.
شرمنده کسانی هستند که به یمن کمک های مالی و سخاوتمندانه اسرائیل این دولت اشغالگر را دموکراتیک ترین دولت خاورمیانه دانستند.
۴۵۰۵۹ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۱       

    از : کامبیز براتپور

عنوان : دست مریزاد
با تشکر
حرفی نیست می خواستم از موضع جناب قراگوزلو نسبت به زنده یاد مهرداد مشایخی سپاسگزاری کنم. بالاخره در میان این چپ ها یک نفر پیدا شد که از جایگاه واقعی مشایخی سخن گفت. هر چند کوتاه. این روحیه ای ستودنی است که باید در دیگران هم تقویت شود و به جای پرخاشگری بنشیند. میتوان نظرات هر متفکری را نقد کرد اما در کمال احترام و با رعایت جایگاه.
حتی در زورخانه ها هم نوشته که به پیشکسوت احترام بگزارید. متاسفانه در کامنت های مقاله قبلی یک نفر حدود خود را نشناخته و با گذاشتن کامنت نامربوط روند بحث ها را به انحراف کشیده بود.
یک جمهوری خواه
۴۵۰۵۷ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۱       

    از : روزبه ک

عنوان : مارکس و کینز
ابتدا سلام و خسته نباشید خدمت نویسنده که با این مقالات مفید و تئوریک باب مثبتی را در حوزه مباحث جنبش کارگری و مسئله دستمزد بازکرده است. بسیار جالب است. از نرخ تورم و خط فقر در ایران شروع شده و با تجزیه و تحلیل مواضع و مبارزات مارکس و انگس ادامه یافته و به کینز و نقد سوسیال دموکراسی رسیده است.
در برخورد به کینز آقای قراگوزلو یک روش جدید - لااقل از نظر من جدید- را کار میگیرد و آن اینکه ایشان از یک سو نظریه پردازی کینز را در راستی مهار جنبش سوسیالیستی رو به رشد طبقه کارگر می داند و از سوی دیگر تلاش جبهه سرمایه برای حل بحران ۱۹۲۹
پل ماتیک در مقاله مارکس و کینز ترجمه ناصر زرافشان به شق دوم موضع توجه کرده که در اشاره آقای قراگوزلو هم آمده است .
در هر صورت این ها مقالات جالبی است که میتواند در یک مجموعه گردآوری شود.
۴۵۰۵۵ - تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۱