حکم ارتداد و هزار شرط و شروط - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : هوشنگ فرخجسته

عنوان : ما هنوز در قعر چاه هستیم
دوستان عزیز در دنیای آزاد ، روزی نیست که شهروندان ، نویسندگان ، هنرمندان ، مسئولان موزه ها و کنفرانس ها حتی نخبگان و دریافت کنندگان جایزه نوبل بخاطر ابراز آزادانه اندیشه و احساسات خود ، مورد «انتقاد» ، «سرزنش» ، « تهدید» و «تعقیب» نیروهای « دین مدار » و «قدرت مدار» قرار نگیرند.کافیست ، کمی به حریم تابوهای عجیب و غریب یا مشخص تر به «هاله» مقدس یپامبر، عیسی مسیح ، نزدیک شد ، یا نرم های عهد عتیق رعایت نشود و..و..و.. .
رنسانس ، قوانین اساسی و مدنی سپر بلاست:
در زندگی تبعید و در تجربه زندگی آموخته ام که هربار «مزاحی» ،«هجوی» «طنزی» ، «کنایه ای» ، «شیطنتی » بصورت سمعی و بصری در باره ی عیسی مسیح مطرح گردید، موجکی از اعتراض بخشی از کلیسائیان آزرده بگوش رسید.
ولی قوانین اساسی و مدنی به نسبت تعریف شده ، در زمینه ی آزادی بیان و اندیشه، موضوع «مزاح » ،«هجو» ، «طنز» ، «کنایه » ، «شیطنت » را بصورت سمعی و بصری قانونی و حق شهروندی می داند.حتی اگر در مورد مقامی چون شاه و رئیس جمهور گرفته یا خدا و پیغمبر صورت گرفته باشد. در تمام کشورهای آزاد با وجود حضور احزاب دموکرات مسیحی ، حتی در کشورهائی که نسبت حمایت مردم مثلا در ایتالیا ، آلمان از این احزاب بالا ست . در هنگام تنش های ناشی از برخورد سنت و مدرنیته ، کلیساها نمی توانند در برابر نوآوریها و خلاقیت ها مقاومت نشان دهند .برعکس این کلیساها هستند که هر روز در قبال موضوعی عقب نشینی می کنند. بعنوان نمونه امروز کسی به «روضه های » ضد دگر باشان اهمیت نمی دهد و کلیساها هم پذیرای کشیش های همو سکسوئل می گردد و هم با هم زندگی کرده هموسکسوئل ها برسمیت می شناسد . همانطور که در باره ی نظامیان آمریکا نیز برسمیت شناخته شد.
این قوانین اساسی و مدنی ست که از حقوق فردی و شهروندی دفاع می کند و مرز خلاف ، جرم و جنایت را حقوق و قوه ی قضائیه تعینی می کند نه کشیش و کلیسا.

ما هنوز در قعر چاه هستیم:
داستان مسلمانان و بخصوص شیعیان فقط به پیغمبر خلاصه نمیشود ، دامنه ی وسیعی دارد که شامل ۱۴ «معصوم» و صد ها «امامزاده» و هزاران «آقا» و «آقا زاده» میشود. وارد جزئیات نمیشوم که در این چند کلمه نمی گنجد.
شور بختانه بعداز انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ حکومت اسلامی ایران قوانین اساسی و مدنی ایران را با تمام کمبودها و نارسائی که داشت بکلی منحل نمود. ملایان در مجلس خبرگان «قانون اساسی اسلامی » را تدوین و لی هر طور خواسته مردم را تازیانه زده و اعدام کرده اند.

۳۳ سال ست که مردم ایران در برابر حکومت مذهبی ولایتی شیعه بکلی بی دفاع شده اند.
حکومت دینی فاقد قوانین اساسی مردمی و مدنی می باشد .تمام گزمه های حکومت بخود حق داده تا در زندگی خصوصی مردم وارد شوند و بنام خدا، پیغمبر، ۱۴ «معصوم» و صد ها «امامزاده» و هزاران «آقا» و «آقا زاده» مردم را به «محاکمه» بکشند.
نیازی به «مزاح» ،«هجو» «طنز» ، «کنایه » ، «شیطنت » بصورت سمعی و بصری هم نمی باشد. هزاران بهانه پیدا کرده اند و می کنند تا مردم را بصلابه بکشند و با ترور ، شکنجه و اعدام «ام القراء » اسلام تثبیت شود. هرکس در این ماتم سرا با قریحه و ذوق خود تلاش به شکستن یخ های استبداد دینی نماید به اشکال مختلف سنت شکنی نماید فرق نمی کند با «مزاح» ،«هجو» «طنز» ، «کنایه » ، «شیطنت » بصورت سمعی یا بصری ، آب به لانه مورچگان ریخته و مستوجب «حد» اسلامی می باشد.

تعارف را باید کنار گذاشت و با تاکتیک های موازی تلاش نمود تا کشور محل مشارکت و موانست تمام ایرانیان با هم آئین و مذهب گردد :
- انتخابات آزاد راهی برای دستیابی به مجلس نمایندگان مردم با همین سطح آگاهی و توقع می باشد.
- تبلیغ و ترویج جدائی نهادهای دین از نهاد های حکومت برای مشخص کردن خط و ربط ها.
- تاکید بر دادگستری مستقل و بی طرف، برای رسیدگی به خلاف ها و جرائم مطابق عرف ملی و بین المللی
- دو سه دوره تحویل و تحول مردم را برای مشارکت و امید واری بیشتر آماده خواهد نمود. این می پروسه می تواند مانند رنسانس ایران را متحول نماید.

تا ایران به جایگاه واقعی و دموکراتیک خود نرسد تراژدی های شاهین نجفی و هر تجاوز بی پایه به دگر اندیشان پایان نخواهد یافت، مردم ایران سالیان دراز به سلوک و مردمداری شهرت داشته و مذاهب شیعه ، سنّی ، زرتشتی ، کلیمی ارمنی ،آسوری و اواخر بهائیان در کنار هم زندگی نموده و بغیر از شیطنت های ملایان که در آزار سایر ادیان بسیار نابخردانه عمل نموده و بسیار کشور را ترک نمودند و حتی سنّی ها را نیز مورد اهانت قرار میدهند. تکلیف چپها و آتئیست ها معلوم ست که با چه جنونی بزرگترین قتل عام تاریخ معاصر را در ایران بپا کردند.
۴۵۵٣٣ - تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : peerooz

عنوان : تنبان فاطی
عضویت بیش از ۶ هزار یا ۶۰ هزار در صفحه حمایت از شاهین نجفی ، برای
فاطی که در ایران کمرش زیر بار گرانی و تحریم شکسته است تنبان نخواهد شد ولی
توجه را ازغارت انحصار واردات شکر و تصاحب معادن " نشانه های خدا " به موضوع
انحرافی معطوف خواهد کرد. بخت حافظ گر از اینگونه مدد خواهد کرد - زلف معشوقه
بدست دگران [بوده و] خواهد بود.
۴۵۴۹۷ - تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : جنبش شکست نخوردگان

عنوان : مکارم شیرازی هم با حکم خود چرت ملی اسلامیها را پاره کرد
دیگر بهانه نمی توان آورد. اما و اگر جایش نیست. آیت الله ها از صدر مشروطیت تا کنون با همین فتواها صدای آزادیخواهی را در جامعه خفه کرده اند. دیگر نمی توان منکر شد و کار تبلیغات خبرگزاری فارس دانست. دیگر منتظر گذشتن سونامی وبر گشتن به همان سنگرهای گذشته نیست. آیت الله ها نمیگذارند ملی اسلامیها مشغول چرت زدن شوند و ادعاهای گنده گنده در مورد حقوق بشر نمایند. آزادی عقیده و بیان مورد حمله ایلغار ایت الله ها قرا ر گرفته. جای استخاره کردن و چرت زدن نیست. اگر در مقابل این موج نایستاد و ایت الله ها را مجبور به عقب نشینی نکرد، اینها باز هم حمله خواهند کرد. مقاومت اغاز شده است. فراخوان مینا احدی در کلن آلمان در جمعه و ایجاد صفحه حمایت از شاهین و عضو شدن بیش از ۶ هزار نفر در ۲ روز در صفحه حمایت از شاهین نجفی. سازمانهای سیاسی که در این مورد موضع نگیرند، در زیر موج این سونامی خفه خواهند شد. ما از این روزها عکس گرفته و هر وقت خواستند در رابطه با حقوق بشر و دمکراسی و از این قبیل به مردم درس بدهند، درجلویشان به اهتزاز درخواهیم اورد. به انها نشان میدهیم که استالین ها و پول پتها چه کسانی هستند و ازادیخواهان و مدافعین پیگیر آزادی بیان و عقیده جه نیروهای سیاسی. به این جنبش مقاومت در مقابل ایت الله ها بپیوندید، اگر نه مجبورید که لکه ننگی در کارنامه سیاسی خود به ثبت برسانید.
۴۵۴۹٣ - تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : صدا

عنوان : محافظت از"اعتقادات مذهبی مردم"
زیادشنیده ایم که گفته شده کاراین یا آن کس، وحالا هم آهنگ شاهین نجفی" ,به اعتقادات مذهبی "مردم" توهین کرده است. من که وقتی این را میخوانم به این نتیجه میرسم که به اعتقادات مذهبی شخص نویسنده ، هرکه باشد، توهین شده است منتها چون خیلی همچین مد نیست که آدم درموردجریحه دار شدن احساسات مذهبی شخصی اش حرف بزند و درمورد آن مداقه کندو شاید حتی به خودش هی بزند که ناراحتی اش جائی ندارد باید "ناراحت" شدن را به گردن مردم بیاندازد تا بتواند به خودش نگاه نکند. کدام سیستم نظرخواهی نظرات مردم (بگو دوهزارتا)رادرمورد میزان ناراحتیشان (البته قبل از صدور حکم قتل بوسیله‍ی آیات الله) نسبت به آهنگ شاهین نجفی جویا شده است. حق نماینده‍ی احساسات مذهبی بودن مردم را به غیر ازجمهوری اسلامی که تکلیفش البته روشن است این یا آن شخص ازکجا به دست آورده اند.
۴۵۴٨۰ - تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : شیرویه محفوظ

عنوان : نقد جدی دین
با عرض سلام و خسته نباشید، بنده چندین سال است از خوانندگان سایت وزین شما هستم مدتی است در این فکر بودم مطلبی برای شما ارسال کنم و خواسته ها و نظرات خود را بیان نمایم اکنون این زمان را مناسب تشخیص داده و مختصری از آن نظرات را من باب شروع با شما در میان می نهم. از آنجایی که با شناختی که از نویشندگان و هیات تحریره سایت وزین اخبار روز دارم و نویسندگان مهمان را نیز تا حدودی می شناسم این توانایی را در میان شما دوستان برای دامن زدن بحث های جدی در حوزه اندیشه می بینم ولی جای این سوال برای بنده باقی است چرا دنباله روی حوادث شده و مطالبتان به صورت واکنشی به مسائل جاری است به عنوان نمونه چرا دست به نقد جدی دین که در میان آثار منتشره ایرانیان بسیار خالیست نمی شوید؟ چرا اکنون که حکم ارتدادی صادر شده به این مسائل پرداخته می شود چرا پیش از این وارد مباحثی چون نقد جدی دین نشده اید؟ اگر این مساله را به این شکل با شما مطرح می کنم به دلیل علاقه به سایت اخبار روز و باور داشتن به وجود توانایی در همکاران این سایت برای شروع این گونه مباحث است.
به منظور جلوگیری از اطاله کلام، بقیه مطالب مورد نظر خود را به مکاتبات بعدی وا می گذارم.
به گرمی دست تمامی همکاران سایت وزین اخبار روز را می فشارم
۴۵۴۷۱ - تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : باخته

عنوان : ای ساحل نشینان یک نفر در آب دارد می دهد جان
جان یک انسان با فتوا ی تروریستهای اسلامی به خطر افتاده(قتل ها ی زنجیر ه ای با فتوا شروع شد) ولی آدم بی سوادی در عالم موسیقی مجتبی واحدی که تمام عمرش در خانواده مذهبی بزرگ شده و به گفته خودش در صدای آمریکا آقا زاده است و حتمن نواختن موزیک و یا یاد گرفتن ساز حرام محسوب می شده به تحقیر شاهین نجفی پرداخته و مشغول ارزش گزاری و نمره دادن است .
به وراجی هایش در گویا نیوز توجه کنید.
"ترانه جدید شاهین نجفی " این ترانه ی نه چندان قوی"،
"من همچنان مخالف ترانه جدید شاهین نجفی هستم"
"حقیقت آنست که من شخصاً در ترانه جدید شاهین، هیچ آموزندگی ندیدم. "
آموزندگی زیاد توش هست ولی گوش شیوا می خواهد و شما از خوانند ه های دیگر ایرانی که بیشتر شان گریه زاری و نوحه سرائی میکنند چه چیزی یاد گرفتی؟
شاهین نجفی از امام مقوایی، طفل علی گوی در رَحم (خامنه ای )، تسبیح و جانماز چینی ووو سخن می گوید. تسبیح و جا نماز چینی ( البته چادر سیاهای وارداتی را مطرح نکردند).
حالا سوال اینست که مسلمانان مدافع حقوق بشر مثل خانم شیرین عبادی هم همین جوری فکر میکنند؟ اگر دوستی چیزی از ایشان در این رابطه شنیدند لطفن در همینجا ما بی خبران را با خبر کنند.
۴۵۴۶۱ - تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : مراقب

عنوان : لجن پراکنی علیه جنبش سبز به بهانه ی این یادداشت
اولاً: «پیروز»، خیلی قشنگ نوشته است، و حرف درست را زده است.
ثانیاً: همانطور که در کامنت قبلی خودم نوشته بودم، یک عده فرصت را غنیمت شمرده اند تا این صفحه را پر از لجن پراکنی علیه «جنبش سبز» کنند. «اصلاح طلب» و این حرف ها بهانه است. هدف این ها چیز دیگری است و به راحتی می توان فهمید که چیست.

نمی خواستم از این یادداشت سیاسی انتقاد کنم که چرا در میان همه ی افراد و گروه ها و سازمان های سیاسی، گریبان «اصلاح طلبان» را گرفته است که بیشتر از دیگران در معرض آسیب های موضع گیری در این مورد قرار دارند و تمام درندگان ولایت فقیه و دستگاه های تبلیغاتی خامنه ای منتظرند تا به قول خودشان از آن ها بهانه ای بگیرند و نیرو های بینابینی و مردد خود را علیه آن ها جمع و جور کنند.
اما انگار لازم بود که این کار را بکنم...
۴۵۴۴۶ - تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : دریادل توانا

عنوان : تفاوت دیدگاههای دموکراسی خواهان با اصلاح طلبان !
اساس دموکراسی ،دفاع از آزادی ها با همه الزامات آن و حمایت از اجرای موازین و مفاد حقوق بشر است . دموکراسی خواه از آزادی انسانها در همه شئون دفاع می کنداما اصلاح طلبان به قدرت چشم دوخته اند وبشتر انتقاد و گله آنها از حکومتگران در نحوه حفظ و بقاء حکومت است و اینکه باید آنها هم در قدرت شریک باشند. اصلاحات مورد نظر آقایان در چهارچوب قانون اساسی نظام اسلامی با تفسیر و قرائتی دیگر است.اصلاح طلبان وطنی ما چه از نوع مذهبی یا غیر مذهبی نظام تعدیل شده اسلامی را پذیرفته اند بر این اساس با ترویج خشونت آنهم با استناد به فتوای روحانی شیعه نمی توانند برخورد کنند و می گویندکلامی نگوئید تا فتوائی صادر نشود!!آزادی ها بماند برای فرصتی دیگر!!
د- توانا -ایران
۴۵۴۴۵ - تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : peerooz

عنوان : عقاب و گنجشک
متن خبر:
" در متن استفتاءی که به نقل از آیت اله صافی گلپایگانی منتشر شده آمده است:
"س. بسمه تعالی متاسفانه چند وقتی است که عده ای اجیر شده اند که عمدتا از ضد انقلاب خارج کشور می باشند،بر روی فضای اینترنت در سایت ها و وبلاگ خود ، به راحتی به امام مظلوم ما امام هادی علیه السلام اهانت و جسارت می کنند(طراحی ،جک ،کشیدن کاریکاتور، فحاشی ،دروغ بستن و...)حکم این افراد چیست ؟
ج. چناچه اهانت و جسارت به حضرت نموده باشند ،مرتدند.والله العالم .".

سلیمان ، گنجشک را به اتهام تهدید به خرابکاری به بارگاه خود خواند که گفته بود
فردا تخت و تاج سلیمان را بهم میزنم. گنجشک گفت قبله عالم دیشب که بغل زنم
خوابیده بودم چنین پزی دادم که توجه اورا جلب کنم و گرنه من کجا و تخت و تاج
سلیمان.

زمانی که خمینی در اوج قدرت و شهرت بود به پیروی از پاکستانی ها با فرمان مستقیم خود رمان نویس درجه سومی را به شهرت جهانی رساند که هنوز از
مزایای مالی و قانونی آن استفاده میکند. ولی این گنجشک گلپایگانی در جواب
سوال ، فتوای کلی داده که مورد تفسیر قرار گرفته است و آبی هم از آب تکان
نخواهد خورد چون این آیت الله ها دیگر وزنی ندارند که کسی به مزخرفات آنها
اهمیتی بدهد.

در عوض هر شب و هر روز در خیابان و بیابان ، آیت الله های سیا و موساد بدون فتوا بر موتورسیکلت و یا هواپیما های بدون خلبان در تهران و پاکستان و یمن و لیبی و سوریه و سومالی و افغانستان و عراق و فلسطین و بحرین و دیگر نقاط جهان مردم بیگناه را بدون محاکمه به خاک و خون میکشند و عروسی ها را به عزا تبدیل مینمایند و کسی دغدغه " آزادی " را ندارد. سکوت گنجشک های جرس و کلمه مهمتر است و یا سکوت عقاب های رسانه " دنیای آزاد " در برابر این جنایت ها ؟ نه آنکه سه پایه سفید تر از دیگ باشد , نه , سیاه سیاه است ولی خطر یک سیاهی ، آشکار و عملی و دیگری حرف و باد هواست.
۴۵۴۴٣ - تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : ف ر

عنوان : موافق
واقعا حق با شماست باید اظهار نظر کنند باید فشار بیشتری به انها بیارید
۴۵۴۴۰ - تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : نظر

عنوان : شاید بهتر باشد شما خودتان را اصلاح کنید
شاید دست اندرکاران اخبار روز باید خود را اصلاح کنند و دست از امید به این امامزاده های که در جنایت دست کمی از برادران مرتجع خود ندارند بردارند. راستی تا کی می خواهید امید به افرادی داشته باشید که هرگز دمکرات نبوده و نخواهند شد. اصلاح طلبی که دوران قتل و جنایت خمینی را دوران طلائی می داند را نمی توان ملامت کرد اما شما چرا هنوز از این عقب ماندگان تیره فکر حمایت می کنید. چاره مردم ایران فقط و فقط سرنگونی کامل رژیم و طرد تمامی جناح های جنایتکار آن می باشد. از توهم داشتن دست بردارید و دست به کار شوید که گور این رژیم را بکنیم!
۴۵۴٣٣ - تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : مراقب

عنوان : حواسمان کمی جمع باشد و مراقب باشیم
فقط اصلاح طلبان نیستند که تا این ساعت موضع گیری نکرده اند. همه ی گروه ها و سازمان های سرشناس دیگر هم همینطورند.
یک عده، گویا می خواهند با سوء استفاده از این یادداشت اخبار روز، با اصلاح طلبان، به نفع یکی دو جریان ضد مردمی، تسویه حساب کنند.
من اصلاً اصلاح طلب نیستم و تا سرنگونی این نظام از بالا تا پایینش آرام نخواهم گرفت. اما اصلاح طلبان (مگر خیلی منحط هایشان) جزیی از ائتلاف موقت همه ی افراد و نیروهای اپوزیسیون حول محور خواست های حد اقلی را تشکیل می دهند.

همه ی ما نقاط ضعف و قوت خودمان را داریم، و لازم است از همدیگر انتقاد کنیم. اما ضمناً لازم است حواسمان هم جمع باشد که در همان حال، کسانی که قصد سوء استفاده از این انتقاد های درون خلقی را دارند، نتوانند دور بردارند و دوره بگیرند و فکر کنند که کسی هم نمی فهمد!

یادداشت اخبار روز، از زاویه ی انتقاد های درون خلقی نوشته شده است، و بنابر این، آن هایی که خودشان را خیلی «زرنگ» می دانند خیال نکنند که فرصتی پیش آمده است تا کالای بنجل ضد خلقی و ضد مردمی خود را با حمله ی حذفی به بخش وسیعی از اپوزیسیون، به وسط بازار بیاورند و دنبال خریدار بگردند!

اولاً همانطور که گفتم این موضع گیری نکردن منحصر به اصلاح طلبان نیست.
ثانیاً این یادداشت سیاسی، برای نیرو های درون خلقی نوشته شده است، نه بعضی ها که...
۴۵۴٣۲ - تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : اصلاح اصلاح طلب

عنوان : شما به که خدمت می کنید
مسئولین محترم سایت اخبار روز از اینکه در رابطه با مطلب مندرج در سایت خبرگزاری فارس واکنش نشان دادید به سهم خود از شما سپاسگزارم . امیدوارم دولت حقیقی بتواند در ایران جایگاهش را به دولت حقوقی دهد تا ما بتوانیم در مقابل موارد نقض حقوق انسانی افراد با سیستمی حقوقی مواجه باشیم. و در کنار آن امیدوارم شما قدری به خود زحمت دهید و به این نکته توجه کنید که حساب آیت الله صافی گلپایگانی با حساب جمهوری اسلامی متفاوت است،اما حضرت آیت الله این توان را دارد که جدا از نظر حاکمیت نظر خود را بدهد. امید است از این نوشته من این را برداشت نکنید که من می خواهم نظام جمهوری اسلامی را تطهیر کنم. فقط خواستم برای تفهیم دولت حقیقی و حقوقی مثالی زده باشم.
دوستان اخبار روز آیا شما می دانید مجبور کردن یک فرد یا یک گروه و استفاده از فضای سیاسی برای انجام کاری خود نقض حقوق بشر است.شما از فظای بوجود آمده در خارج استفاده ابزاری می کنید، شما که الحمدالله به حقوق دانان دسترسی دارید از آنان بپرسید!اقدام شما یاد اجبار به برائت از ((سران فته در بهمن ۸۹ را برایم زنده کرد)) چه تمایلی دارید تا سایتهای اصلاح طلب را که در شرایط کنونی زیر شدیدترین فشارها هستند، شما نیز مجبور به اتخاذ تصمیمی اجباری کنید. شما اگر معتقدید اصلاح طلبان مرتکب جنایت شده اند در کشور محل سکو نتتان از انان شکایت کنید.این اقدام پوابتر است برای من جای تامل دارد وقتی می بینم یک روحانی خشک مغز بر اساس یک برنامه ریزی نیروهای اطلاعاتی دست به کاری ارتجاعی می برد و آنگاه شما از این اتفاق دست آویزی میسازید برای حمله به اصلاح طلبان،بدون شک این سرمقاله اخبار روز در حافظه تاریخی خواهد ماند و مسئولین اخبار روز باید نسبت به آن پاسخگو باشند. واقعیت این است در اخبار روز گروهی از وجه اصلاحاطلبان دلگیرند. همان گروهی که شب انتخابات سال ۸۸ گفتند و بلی در حضور صد نفر در اتاق پالتاکی فدائیان اکثریت گفتند ((ما بین احمدی نژاد و موسوی فرقی قائل نیستیم))آیا شما بخاطر دارید که هاشم آقاجری نیز متهم به ارتداد شد. دوستان حکم را محکوم کنید ولی دست به تصفیه حساب نزنید که از انصاف بدور است.
۴۵۴۲٨ - تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : باخته

عنوان : هنرمندان از چاه جمکران بیرون آئید
شاهین نجفی عزیز , دستور کشتن کسی را نداده. آنهائی که دستور کشتن می دهند و تحت پوشش رژیم فاشیستی اسلامی حاکم هستند باید جواب گو باشند که زندگی یک جوان هنر مند ایرانی را با این خشونت آشکار و ترساندن دیگر هنر مندان( خشونت پنهان) نابود می کنند. نه فقط "اصلاح طلبان" باید سکوت نکنند بلکه گروه هنرمندان ایرانی که در آوازشان سد بار ایران ایران داد می زنن بدانند که ایران فقط دار و درخت نیست , بلکه انسانهای شریفی مثل شاهین نجفی هستند که باید حمایت شوند. بهتر است پیش قدم شوند و همچنین کانون نویسندگان ایران از خواب خرگوشی بیرون آیند و این قاتلین افکار عمومی را با نامه اعتراضی و هر طرق دیگری در سطح وسیع افشا, کنند.
۴۵۴۲۴ - تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : جنیش شکست نخوردگان

عنوان : ما گفته بودیم اینها اینکاره نیستند
نیاز به سانسور و سرکوب آزادی بیان و عقیده ، یک ضرورت برای حفظ نظام است. وقایع روز و تند پیچ های تاریخی بهترین محک برای این است که میزان التزام سازمانهای سیاسی را به حمایت از آزادی بیان و عقیده درک کرد. اصلاح طلبان همانطور که ما همیشه گفته ایم اینکاره نیستند. اینها خود اعلام کرده اند که برای حفظ نظام آمده اند و این متوهمین و ماله کشان اجتماعی بوده اند ، که هر چه اصلاح طبان گفته اند نره ، اینها می گویند بدوش. اگر نه اینها که اینکاره نبوده اند. اما در مورد حمایت از آزادی بیان و عقیده. بهتر است به دور و بر خود نگاه کنید و ببینید که به غیر از جنبش کمونیست کارگری کدام جنبش سیاسی در ایران است که فعالانه از آزادی بیان وعقیده دفاع می کند و جامعه را برای اجرای آن سازمان میدهد. جنبش های سیاسی و سازمانهایشان حرفهای قشنگ بسیار میتوانند بزنند، اما در صحنه عمل اجتماعی است که میتوان میزان جدی بودن آنها را در دفاع از خواست آزادی بیان و عقیده محک زد. نه در جریان گلشیفته فراهانی ونه در دفاع از شاهین نجفی و محکوم کردن حکم ارتدا د و قتل بجرم بیان اندیشه، جنبشهای اجتماعی دیگر پیشتاز که سهل است عقبه دار نیز نبوده اند. تمام اینها فقط نشان میدهد که جنبشهایی که در حفظ نظام کنونی با روحانیت یا بدون روحانیت با شاه یا بی شاه منافع دارند، اینکاره نیستند.
۴۵۴۲۱ - تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱       

    از : Hadi Shahab

عنوان : حال دوستان گرامی اخبار روز بد نیست که شما این کلمه اصلاح طلبی را از دید خودتان تشریح کنید.
دوستان محترم اخبار روز،
درست است که خمینی بسیاری از کلمات و معنییشان را مبتذل کرد و به بازی گرفت بهتر است که ما راه او را در این زمینه نرویم.
دقت کنید به معنی کلمه اصلاح طلب. چه چیزی باید آخر اصلاح بشود اعدام ، شکنجه ، حق داشتن نظر و بیان ان و فاصله گیری و شرمندگی از این جنایات را میتوان گفت اصلاح و اصلاح طلب.
کسانی که هنوز با احترام از پایه گذار این نظام یاد میکنند که نمیتوانند اصلاح طلب باشند.
پایه گذار این نظام شکنجه و کشتار که شخص خود خمینی بود.
حال دوستان گرامی اخبار روز بد نیست که شما این کلمه اصلاح طلبی را از دید خودتان تشریح کنید.
شاید دریابید که به قول ان بزرگ مرد ادبیات احمد شاملو از این لاشه متعفن "جمهوری اسلامی" حتی باندازه یک مولکول چیز دموکراتیک بیرون نمیاید.

سرنگون باد نظام شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی

هادی شهاب
۴۵۴۱٨ - تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱