ماسوله در خیال - جهان آزاد

نظرات دیگران
  
    از : سارا فرزانه

عنوان : خیالی ملموس
شال سپید و بوی سِحر انگیز نسیم جنگل و خُنکای آن بر بام خانه های مطبّق
انعکاس لطافت و زیبایی در چشمه
و انتظاری شیرین با سبدی از لبخند و ترانه
چقدر ملموس و زیباست .مهارت شاعر بی نظیر و بی همتاست.
دست مریزاد .پاینده باشید
۴۹٣۶۴ - تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۱       

    از : جمشید مازندرانی

عنوان : شگفتی برانگیز
هزار آفرین بر جهان آزاد وشعر های شگفتی برانگیزش
۴٨۹٨۲ - تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۱       

    از : youssef sedigh

عنوان : ماسوله در خیال
چه موسیقی ملایمی دارد این شعر.
گویی کنار رودی از خیال، ملودی نرم آب را می شنویم.
این بار، نه پلنگ و ماه ، که غزال و چشمه ی مهتاب، شب را سرشار کرده اند.
پوینده و پاینده باشی، جهان گرامی.
یوسف صدیق (گیلراد)
۴٨۹۴۵ - تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۱       

    از : سیما سرابی

عنوان : تا ماه را
چه تصویر و ایهام زیبایی: تا ماه را/ درآب سرد چشمه تما شا کنی. همیشه شعرهایتان را با ذوق و شوق می خوانم. هم خشم و خروشتان و هم غزل خوانی تان را دوست می دارم.
۴٨۹٣٨ - تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۱       

    از : نازلی

عنوان : ماسوله
آه که این شعر چه زیباست، شاعر عزیز، ما را در رویا به جهانی زیبا ورای زیبایی ماسوله‌ی واقعی بردید. چه فرح انگیز!
۴٨۹٣۲ - تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱