اگر چه رفته ام
به یاد نادر نادرپور(۲۰۰۰-۱۹۲۹)


مجید نفیسی


• اگر چه رفته ام
بر من اشک مریزید.
شرابی ساده بنوشید
و جرعه ای بر خاک بریزید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱٣


 
 به یاد نادر نادرپور(۲۰۰۰-۱۹۲۹)

اگر چه رفته ام
بر من اشک مریزید.
شرابی ساده بنوشید
و جرعه ای بر خاک بریزید.
دست یکدگر را بگیرید
پا بکوبید و شعر بخوانید
بوسه دهید و در کنار بگیرید
و از خود بپرسید:
مگر مرگ، دمی از زندگی نیست؟

آنگاه من خواهم آمد
نرم نرمک از درون سایه ها.
دست بر شانه ات می گذارم
تا رو برگردانی و بگویی:
"آه! این تو هستی؟
چرا بازگشته ای؟
مگر چیزی را جا گذاشته ای؟"
من میخکوبی به دستت می دهم
با گُلمیخی زرین
تا بر تابوت من بکوبی.
تَقّـه های چکش در تاریکی
ارواح سرگردان را پراکنده می کنند
و مرا از پله های تنگ تبعید
به جاجرود و لواسان بازمی گردانند
تا بار دیگر برآمدن آفتاب
از قله ی دماوند را تماشا کنم.

آه دوستان!
وطن، مرا رها نکرد
شما نیز رهایم نسازید.
پا بکوبید و دست بیَفشانید
شعر بگویید و شعر بخوانید
و بدانید
شعر نمرده است و شاعر خواهد ماند.

۲۱ فوریه ۲۰۰۰