حافظه ی تاریخی ما و رفسنجانی آنان - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : Hadi Shahab

عنوان : بد نیست که شما حد اقل یک بار مقاله را بخوانید.
کاربر محترم کنجکاو،

بد نیست که شما حد اقل یک بار مقاله را بخوانید و بعد از آن کامنت خود را مرور کنید ؟
آنگاه میفهمید که کی چه چیزی را باید پس بگیرد.

شا د و پیروز باشید

هادی شهاب
۵۴٣٣۹ - تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۲       

    از : کنجکاو کنجکاو

عنوان : عمر مقاله خیلی کوتاه بود
آقای قراگوزلو می توانند خیلی راحت مقاله خود را پس بگیرند.
رفسنجانی و مشائی رد صلاحیت شدند.
۵۴۲۹۹ - تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۲