در ترکیه چه می گذرد - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : برزویه طبیب

عنوان : انتخابات ایران در پرتو روشنی بخش حوادث ترکیه
انتخابات ایران در پرتو روشنی بخش حوادث ترکیه
مقارنت حوادث ترکیه با شروع مبارزه انتخاباتی در ایران و حذف رفسنجانی و افسوس های طرفداران سابق مشارکت و تحریمیان فعلی ، این سئوال را پیش می آورد که ایا برنامه نسیه اصلاح طلبانه رفسنجانی ها که یکدهم برنامه اجرا شده و نقد حزب حاکم در ترکیه نیز نیست ، میتوانست به مسائل هزار برابر بغرنج تر ایران جواب بدهد؟ یا باز ما مجبور بودیم در میدان ازادی (معادل میدان تقسیم )تظاهرات کرده و مورد حمله واقع شویم ؟ اگر تمام راه ها به میدان های التحریر و ال تقسیم ختم میشود ، مشارکت یا پا پس کشیدن و یا پس زده شدن رفسنجانی در انتخابات ، چرا باید موجب چرخش ۱۸۰ درجه در سیاست ما شود ؟ اگر شرکت ما در انتخابات برای هموار کردن حکومت رفسنجانی نبود ، و هدف باز کردن روزنه ای برای فوران جوشش مردم بود ، چرا حذف رفسنجانی این امکان را از ما گرفته است ؟ ولی اگر هدف روی کار اوردن رفسنجانی بود ، چرا ریش نمی گذاریم و تسبیح بدست نمیگیریم ؟ برزویه طبیب
۵۴۷۹۷ - تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۲       

    از : خسرو صدری

عنوان : آش پشت پای غرب برای اردوغان
این آشی است که در دیگ غربی ها برای اردوغان می جوشد. دولت ترکیه ولی با دستگیری یک ایرانی و ایجاد شبهه در مورد ارتباط ج.ا.ا با نا آرامی ها، اتفاقا قصد دارد مخالفان اصلی وطرفدار ارزش های غربی خود را در پیوستن به این اعتراضات دچارتردید کند.
۵۴۷۹۲ - تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۲