ساعت بهار


جهان آزاد


• مرا می دانی
نامم را برگلبرگ ها
و بال پرندگان عاشق می نویسی
و از گلوگاه قناری،
                   مرا صدا می کنی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۵ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۱٣


 
مرا می دانی

نامم را برگلبرگ ها

و بال پرندگان عاشق می نویسی

و از گلوگاه قناری،

                   مرا صدا می کنی

با تو

ساعت بهار، آغاز می شود

و باتو

ساعت بهار،

                      می ایستد.

با از فصلی می گذرم،

که ساعت بهار را می نوازد.مرا به گلگشت جنگل ببر

به گذرگاهی که، ابر و دریا

باهم دیدار می کننددستم را بگیر

می خواهم خودرا در آفتاب

                   گم کنم

می خواهم از جویباری بنوشم

که جنگل را به دریا آواز می دهد

                           

سیراب و سر مست،

مرا دوباره صدا کن

بگذار سایه ام،

             در تو گم شود.همه ی خورشیدها

از افقی سر می زنند

که آسمانش تویی.می خواهم
بر دامنه ی زیبایی هایت
میزبان بوسه های من باشی