ساعت بهار - جهان آزاد

نظرات دیگران
  
    از : مسعود بهبودی

عنوان : خیلی زیبا ست
احتمالا «با از فصلی می گذرم، »، «با تو از فصلی می گذرم، » بوده است.
گم گشتن سایه ی یکی در دیگری هم بکر و بدیع و زیبا ست و هم تخیل مند و گویا و غول آسا ست.
عمر شاعر دراز باد
۵۶۲۲۰ - تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۲