غرب از اکرائین چه میخواهد


اردشیر قلندری


• قسمت عمده این اعتراضات در جهت هماهنگی سیاستهای بازرگانی خارجی اکرائین با اتحادیه اروپا در برابر اتحاد گمرکی بین روسیه و بلاروس ، قزاقستان و دیگر مساله ژئوپلیتیکی میباشد. اکرائینی که مجری سیاستهای غرب در همسایکی دو کشور روسیه و بلاروس باشد، خود بخود فشاری به روسیه و اتحاد گمرکی درحال گسترش خواهد بود. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۶ آذر ۱٣۹۲ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۱٣


ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اکرائین فرایند اتحاد اکرائین با اتحادیه اروپا را به تعلیق درآورد. از این روی تظاهرات گسترده ای در شهرهای اکرائین علیه این تصمیم به راه افتاده است.
پس ازتظاهرات ۱۰۰هزارنفره در روزیکشنبه در"میدان اروپا" ی کیف، رهبران اپوزیسیون همه هواداران خود را جهت یورش به ساختمان کابینه وزرا فرا خواندند. از طرفی نیز خود تظاهرکنندکان به هم دیگر وعده داده بودند که کل هفته را در این میدان بمانند، یعنی همان چیزی که در زمان "انقلاب نارنجی" در سال ۲۰۰۴ رخ داد، این روزها ممکن است تکرار گردد. اما در ساعت ٨ بامداد که زمان یورش به ساختمان وزرا تعیین شده بود، با کاهش تعداد تظاهرکنندگان این یورش برنامه ریزی شده منتفی گردید، و معلوم شد که تکرار موفقیت روز یکشنبه امکان پذیر نمیباشد، تازه تا ساعاتی بعد که لیدرهای مخالفین به این میدان رسیدند تنها چند صد نفر باقی مانده بودند. عصر روز دوشنبه ٣۰۰ نفر با ۲۰ چادردر میدان برجا مانده بود. در حوالی ساعت ۲۲ این تعداد به ۱۰ هزار تن رسید. در همین زمان نامه ای از سوی یولیا تیماشنکو که هماکنون در زندان بسر میبرد، قرائت شد، در این نامه وی از اعتصاب غذا تا پایان امضای قرارداد اتحاد با اروپا خبر داده بود. رفتار تظاهرکنندگان به این نامه نیز بسیار عادی بود و به عکس العمل خاصی نیانجامید، سپس ویتالی کلیجکو(بوکسورمعروف اکرائین. م) رهبر حزب اُدار Udar (ضربه. م) سخنرانی کرد، و تاکید کرد که باید به رئیس جمهور "فشار بیشتری آورد" این شعار مورد استقبال بیشتر انهم از جانب زنان حاضر قرار گرفت.
اما در میدان استقلال روحیه حاضرین طور دیگری بود. سیاست مداران مخالفی که اینک پا به میدان گذاشته اند، بهتر از آنانی که زمامدار هستند نمی باشند.
قسمت عمده این اعتراضات با تامین منابع مالی غرب بوده، که در جهت هماهنگی سیاستهای بازرگانی خارجی اکرائین با اتحادیه اروپا در برابر اتحاد گمرکی بین روسیه و بلاروس ، قزاقستان و دیگر مساله ژئوپلیتیکی میباشد. داشتن اکرائینی که مجری سیاستهای غرب در همسایکی دو کشور روسیه و بلاروس باشد، خود بخود فشاری به روسیه و اتحاد گمرکی درحال گسترش خواهد بود. بنظر میرسد این اتحاد کمرکی تلاشی در راستای ایجاد آلترناتیوی در برابر اتحادیه اروپا باشد. البته جا دارد یادآور شوم که، دولت و رئیس جمهور حاکم نه بدلیل منافع مردم با غرب سازگار نیستد، بلکه در پشت پرده منافع الیگارشی برخی کشورهای منطقه نیز قرار گرفته است، که دارای نقش عمده میباشد.
در این رابطه پیتر سیمونینکو لیدر حزب کمونیست اکرائین در اعلامیه ای گفت: "تمام مسئولیت این افزایش تنشهای اجتماعی – سیاسی در کشور و افزایش روبه رشد برخوردها موجود، بطور کامل بر حزب حاکم و به اصطلاح مخالفان مستقل بوده، که در جهت ارضای جاه طلبیهای رهبران خود و منافع پشت پرده الیکارشی، مردم را از داشتن حق رفرندام و امکان شیوه متمدن تر تعیین سیاستهای آتی در انتیگراسیون سیاست بازرگانی خارجی کشور محروم داشته است.
حزب کمونیست اکرائین بر این اصل مصمم است که، تنها مردم، آنهم در یک رفراندم حق دارند با هر کسی و با هر شرایطی اتحاد اقتصادی –سیاسی داشته باشند.
حکومت و اپوزیسیون با سلب این حق مردم اکرائین ، جامعه را بدانجا رسانده اند که اینک مساله ژئو پلیتیکی به درگیریهای سفارش شده خیابانی کشانده شده است.
حزب کمونیست اکرائین طرفین را فرامیخواند تا به سیاست بازیهای مخفیانه "یورو انتگراسیون" و به شوکهای سیاست خارجی پایان دهند، این رویکردها اکرائین را در برابر دیده جامعه بشری، به دولتی تبدیل کرده است، که قادر به اتخاذ یک سیاست مسئولانه و قابل پیش بینی نبوده و فاقد قدرت لازم جهت دگرگونی وضعیت موجود به بستر حقوقی میباشد.
نه رئیس جمهور و نه کابینه وزرا، حتا مجلس رادا ی (Rada) اکرائین، بمثابه عالیترین ارگان نمایندکی کشور، نباید حکومت را به تسلط خود درآورند. چراکه، مطابق قانون اساسی، تنها مردم یگانه منبع حکومت بوده و حق تعیین سرنوشت خودرا دارا میباشند.
حزب کمونیست اکرائین اعلان میدارد، که برگزاری یک همه پرسی سرتاسری جهت تعیین موضوع انتیگراسیون بازرگانی خارجی یگانه فرصت ممکن جهت برونرفت متمدن از پیچیدگی در حال رشد و درجه چالشهای اجتماعی خواهد بود.
هرشکل دیگر، تهدیدی برای اکرائین در راستای یک جنگ داخلی توده ای و گسترده بوده که می تواند بر مردم بی گناه آسیب رساند".