خاک پوک


مجید نفیسی


• چون خاک پوک
من یادگارِ برف تازه ی آن سالَم
که نِشسته یا نَنِشسته
تحلیل رفت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۲ -  ۵ دسامبر ۲۰۱٣


 
 
در سالِ شصت
چیزی شکست در من.

چشمم نبود که پژمرد؟
یارم نبود که افسرد؟
هم بود و هم نبود
هر چه بود
غربال گشتم، غربال.

چون خاک پوک
من یادگارِ برف تازه ی آن سالَم
که نِشسته یا نَنِشسته
تحلیل رفت
تا عمق قلب سوزانم.

ای خاک پوک!
تخمی گرت نمی روید
چه غم
کاریز زیرِ پای ی توست.

۲۹ اکتبر ۱۹٨۶