باغ بهشت


اکبر ایل بیگی


• یک باغ پر سنگ، بی نام
نام ها چون پرستو از سنگ ها پریده اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۰ مهر ۱٣٨۵ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶


 
یک باغ   پر سنگ، بی نام
نام ها چون پرستو از سنگ ها پریده اند
زنی کنار سنگ خیره به سنگ چون سنگ
زنی که شکل مرده ی من است
مادر من است
شاید من زیر سنگ خوابیده ام، فکر می کنم.
 
و فکر می کنم
هراس از نام است
از سنگ نیست.