روشنفکران چپ و "بازی ناجوانمردانه" یی به نام غزه! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : الف باران

عنوان : چرا کمونیستها ، ملی‌ گرایان ، سکولارها و دهها سازمان فلسطینی در کنار حماس با اسراییل اشغالگر میرزمند ؟!
اختلاف لنین با تروتسکی در این است که لنین امپریالیسم را بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری دانسته و از تضاد جبهه‌ ضد امپریالیستی مبارزات و مقاومت آنها در برابر امپریالیسم دفاع می‌کند ولی‌ تروتسکی هر نوع سرمایه داری را ارتجاعی و مبارزات آنها را نیز ارتجاعی و غیر قابل دفاع می‌داند . وظایف ترتسکیستها فقط دفاع از "طبقه کارگر" و کشورهای موهومی سوسیالیستی که هنوز هم در هیچ کشوری تولد نیافته است می‌باشد.
اگر ما در آن مرحله تخیلی قرار داشتیم این تئوری میتواند درست باشد ولی‌ در حال حاضر , امپریالیسم و صهیونیسم دمار از روزگار مردم دنیا در می‌آ‌ورد . بسیاری از دولت‌ها ،سازمانهای آزادیبخش , اقشار و مردم زحمتکشی هستند که نه‌ کارگرند و نه‌ سوسیالیست ولی‌ میهن پرست ، ترقی‌ خواه و آزاده‌ای میباشند که با امپریالیسم و صهیونیسم مخالفند و به شیوه‌های مختلف علیه آنها مبارزه میکنند.
۶٣٨۷۹ - تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹٣