کردار نیک دستور کارکرد ندارد - مردو آناهید

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.