صلح اتمی در چند پرده! - محمد قراگوزلو

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.