پس از باران


مجید نفیسی


• ابر رفته است
و چکه های آب از ناودان
تق تق تایپ می کنند
سرگذشتِ پُر اشگِ باران را ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ -  ۷ آوريل ۲۰۱۵


 ابر رفته است
و چکه های آب از ناودان
تق تق تایپ می کنند
سرگذشتِ پُر اشگِ باران را
بر برگهایی سپید
گسترده زیرِ مهتاب.

کلاغی جار می زند:
بس کن این نوحه ی پُر ملال را!

ماه رفته است
و آفتاب لوحِ زرینَش را
تا زیرِ ناودان گسترده
و قصه گوی خسته
نه با دو دست که تک انگشت
هنوز می کوبد بر کوبه های تایپ:
تق،
تق،
تق.

۲۰ دسامبر ۲۰۰۲