منشاء طبقاتی دگرگونی شوروی
درس هایی از فاجعه اوکراین
- اردشیر قلندری

نظرات دیگران
  
    از : رحمان ن

عنوان : دروغ سر انجام ندارد
درود بر گردانندگان سایت اخبار روز واردشیر قلندری عزیزبرای ترجمه این مقاله ، در این وانفسای تبلیغات گیج کننده ووارونه جلوه دادن واقیت وجازدن دروغ به جای حقیقت که امر را بر مردم عادی که هیچ حتا بر بعضی روشنفکران نیز مشتبه نموده تا جایی که مبارزان ضد سلطان و دیکتاتور ستیز را به شرکت در مراسم سلطنت طلبان انهم
پس از سرنگونی دیکتاتور میکشاند واستالین را در کنار هیتلر معرفی مینماید ،کودتای ۲۸مرداد را به گردن حزب توده می اندازد،جنایات نئو لیبرالهای غربی در به وجود اوردن طالبان و داعش،را در خاور میانه به گردن دولتهای غیر مطیع غرب می اندازد ،چاپ مقالاتی از این دست هرچند دیر به دیر چراغ هدایتی است برای سایت اخبار روز در کنار مطالب بعضی روشنفکر ان خارج نشین کم اطلاع یا دژنره شده که علیرغم درکناربودن ودیدن اعمال منادیان سوسیال دموکراسی از انواع رنگارنگش ودیدن شرکت انها در جنایات گوناگون در نقاط مختلف جهان،باز شعار "همه ما سر نشین یک کشتی هستیم " یا "با دموکراسی با ید به عدالت رسید" راکه همه یک دروغ است برای توجیه عدول از شعار های گذشته و به روز نشان دادن خود سر میدهند جای خوشحالی دارد . سرانجام حقیقت روزی بر همگان اشکار ودروغ سوسیال دموکراتهای از نوع بلر واولاند وانواع وطنی ان اشکار خواهد شد تا دیر نشده از دروغ فاصله بگیریم . برای اطلاع بیشتر از علل فروپاشی شوروی مطالعه کتاب ،خیانت به سوسیالیسم نوشته ،روجرکیران و،توماس کنی ،ترجمه محمد علی عویی راتوصیه می کنم .
۶۹۰٨۶ - تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣۹۴