حقیقت فقط در "سرزمین" من - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : بهروز الف

عنوان : چند نکته
اقای ایرج فرزاد من نوشته های شما را مرتب میخوانم و ضمنن وقتم را برای خواندن پا منبری های رژیم حال چه کاشته شده در ویترین اصلاح طلب و یا دیگر ویترین های دستگاه خلافت داعش شیعه به هدر نمیدهم. چرا نوشته های آنها تنها ارزش کاغذ و صفحه وب سایت ها را آلوده و حیف و میل میکند.
اما دوست عزیز قرار نیست وسط معرکه نرخ تعیین کنید. شما بدون هیچ مدرک و سندی (در حالی که اگر نوشته ها موجود را بدون پیش قضاوتی خوانده باشید متوجه اشتباه وسیع و بنیانی نظرات خود میشوید) ادعا دارید که فدایی و مجاهد "روایت و تعبیر توده ای از کمونیسم و مارکسیسم" داشتند. ابتدا اینکه مجاهدین یک سازمان مذهبی بود بنابراین وصل کردنش به کمونیسم و مارکسیسم ارزش نوشتاری شما را بشدت میکاهد و بهیچ میرساند. ضمن اینکه اگر شما هم از خیل باور کرده کانی باشید که جزنی و یارانش را توده ای میدانید، حداقل باید این را هم بدانید که گروه احمدزاده- پویان بشدت ضد تودهای و ضد شوروی بودند و در بسیاری نکات نظراتشان نزدیک به مائو بود.بنابراین همانند یک حراف به نوشتن تن در ندهید و در استفاده از برچسب ها و لغات ابتدا مطالعه کنید بعد فتوا بدهید (گفتم فتوا چرا که نوشتن بدون پشتوانه یعنی فتوا نه نوشتن همراه با سند و مدرک و مطالعه) ضمنن بسیاری از مقالات و نوشته ها از فداییان اولیه در دسترس هست که ادعای شما در کل بزیر سوال میکشد.
نوشته اید که "من به دیگر اثار و نوشته های منصور حکمت .... که یک کتابخانه کامل هست ... اشاره نمیکنم" نیمدانم شما دارید مسائل جدی را با شوخی یکی میکنید و یا واقعن بر این توهم (ضمن همگی توهم ها پوچ اند اگز پوچ نبودند توهم نمیشدند) هستید
که منصور حکمت باندازه یک کتابخانه نوشته دارد؟ شما را به تبلیغات حزب ایشان بعد از فوت شان رجوع میدهم که ادعا کردند "کلیه آثار" منصور حکمت را بمرور چاپ میکنند. جلد اول را بیرون دادند بعد رفتن جلد هشتم که بگویند نوشته ها زیاد هست و در همان جلد هشتم ماندند که ماندند. من منصور حکمت را قبل از آنکه این نام را بخود بگذارد و یا بگذارند از نزدیک میشناختم . هم او نظرات مرا میدانست و هم من نظرات او را. اینکه با یک معجزه ایشان شدند تئوریسین و تشکیلاتشان شد همانند تشکیلات رجوی و کیش شخصیت در تمامی بخش های این جریان به شکل غم انگیزی وجود دارد را هنوز که هنوز هست متوجه نشدم. مطالب چاپ شده از ایشان را هم بدقت خوانده ام چیزی جدا از آنچه که در سال ۵۷ و ۵۸ از او شنیدم نگفته و اگر مریدانه به او نگاه نکنیم هیچ چیز مهم و غریبی هم ارائه نداده. شما مختارید که از فرد و تشکیلاتی حمایت کند و ابدا هم هیچ اشکالی ندارد. اشکال از آنهایی هست که ابدا نظر و فکر ندارند. اما نمیتوانید با وجود دهها سند و مدرک نظرات افراد و سازمان های دیگر را وارونه جلوه دهید و نظرات فرد مورد دلخواه خود را توهم گونه به ارش برسانید. این از ارزش نوشته ی شما به شدت میکاهد.
۶۹۴۲۲ - تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۴