برای نرگس محمدی


داریوش لعل ریاحی


• نرگس دوام ِ باغ به حذف ِ پرنده نیست
طاقت بیار دخت ِ وطن شب بَرنده نیست

هنگامه ها عیان شد و این جغد ِ بد شگون
در خود فرو شکسته و تیغش بُرنده نیست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۵


 
 نرگس دوام ِ باغ به حذف ِ پرنده نیست
طاقت بیار دخت ِ وطن شب بَرنده نیست

هنگامه ها عیان شد و این جغد ِ بد شگون
در خود فرو شکسته و تیغش بُرنده نیست

این ابر ِ تیره گون که به سودای ِ رفتن است
جز با خروش ِ یکسره بیرون شونده نیست

باید صبور بود و رهید از گزند ِ راه
این بار ِ کج به مقصد شومش رونده نیست

شهری که بی ترنم ِ بودن زده به خواب
شایسته ِ زنانِ زنده و هستی دهنده نیست

نرگس که رعد ِ واژگان ِ صدایش مکرر است
جایش فضای ِ کینه ِ گرگ ِ درنده نیست

مردان ِ این کرانه کجایید ؟ ای دریغ
آن وعده های ِ گم شده تسکین دهنده نیست.

داریوش لعل ریاحی
19 امرداد 1394
Dlr1266@hotmail.com