سکته ی پرولتر و گریه ی بید! - محمد قراگوزلو

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.