پرچم جنگ و کشتار قومی در ایران برافراشته شده است - محمود قزوینی

نظرات دیگران
  
    از : اوختای بابایی عجب شیر

عنوان : اعتراض
با سلام
حزب استقلال آذربایجان جنوبی یک حزب مدنی است و در راستای احقاق حقوق ملت آذربایجان جنوبی فعالیت می کند به هیچ عنوان در جهت جنگ و خونریزی نیست بلکه دقیقا با پیش بینی جنگ قومی احتمالی در آینده هشدارهای لازم را به احزاب تروریستی کرد که ادعای ارضی نسبت به خاک مقدس آذربایجان دارند داده و درصدد جلوگیری از آن است.متاسفانه نویسنده محترم با پیش داوری و یکطرفه پیش قاضی رفتن در جهت تخطئه این حزب برآمده که جای دارد نسبت به این رفتار خویش تجدید نظر بنمایند.
با تشکر
اوختای بابایی عجب شیر
٣٨۱۰ - تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۷