جنایت در لیبرتی - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : پرسشگر

عنوان : سرکاریه؟
در یکی از قهوه خانه های جنوب شهرعالب مشتریان کارگران روزمزد بودند. سه تن از مشتریان که مخالف شرایط کار روزمزد بودند برخلاف میل خانواده هایشان که محتاج نانه شب بودند، بزعم خود دست به اعتصاب زده و از پذیرش هر کار روز مزدی سر باز می زدند. بودند دیگرانی که ضمن کار کردن به شرایط حاکم نیز معترض بودند اما برای امرار معاش هم کار می کردند و هم اعتراض. اما این سه برای توجیه انفعال خود راه دیگری را برگزیدند: گرفتن ژست روشنفکری. هر روز صبح زود پیش از شروع کار این سه دور میزی می نشستند و بلند طوری که دیگران بشنوند یکدیگر را با نام خانوادگی خطاب می کردند که: -
یعقوبی! دیشب بی بی سی را گوش کردی؟ اعتصاب رانندگان اتوبوس دمار تاچر را در آورده!
- بله تفرشی! واقعا شاهکار کردند.
- اصغری نظر تو چیه؟
- ...
این بحث ایجا هم برای من تداعی کننده این سه مشتری منفعل قهوه خانه کذایی است. بدون شک اگر آن زمان هم امکان استفاده از اینترنت فراهم می بود، این سه تن حتی زحمت رفتن به قهوه خانه را نیز به خود نمی دادند.
با درود فراوان به همه منفعلان پرگو!
۷۰٨٨۲ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴       

    از : امیر ایرانی

عنوان : آورده هایی در پیوند با آورده هایی از جناب کیا
۱)وقتی در یک سرزمین یک سمت روحیه استبدادی و استبدادپذیری ودر سمت دیگر روحیه ضداستبدادی وجود داشته باشد و حکومتی نیز حاکم باشد؛ که خود نماینده روحیه استبدادی و رواج دهنده روحیه استبداد پذیری است، قطعاً در تقابل با این حاکمیت، صف آرائی خواهد شد. اما مقابلین با آن حاکمیتِ استبدادنگهدار،لزوماً ضداستبدادی و ضد فرهنگ استبدادپذیری نیستند. بلکه ممکن است : حسادت درموقعیت و مکان، آنان را بسمت تقابل بکشاند و یا دریک بده بستان آنهم بقصد ایجاد خلاء و هرزبردن نیرو های بالقوهء ضد روحیه استبدادی و ضداستبدادپذیری ،پرچمی را بعنوان مبارزه برپا کنند و..... ۲) بایدگفت:دهن کجی ها به بعضی از بازیهای خطرناک و خورنده نیروهای مبارز، که توسط بعضی از تشکیلات سیاسی رخ می دهد، وجود خواهد داشت. چاره اندیشی و علاجی برای این دهن کجی ها آنهم تا زمانیکه چنین مبارزان مشکوک وخطرآفرین وجود دارد، متصور نیست. ۳)در رابطه با وجودی بنام جیش المختار و مجاهدین خلق و پیوند آن با حکومت ولایی و اینکه آن جیش در طول حکومت ولایی تعریف شده، این رامی آورد:که جامعه عراق به عملکرد سازمانی که در سرزمینشان مستقرشده اند و در دوره هایی بازیهای خطرناکی را انجام داده اند و تا قبل از علنی شدن ماهیت داعش دانسته و ندانسته تبلیغات سازمان مجاهدین در خدمت داعشیان تعریف می شده، هیچ حساسیتی وجود ندارد و سوء ظنی نسبت به وجود آنان در سرزمینشان نیست. ۴) پدیده ای بنام جمهوری اسلامی که دارا ی ماهیتی ضد بشری است و مانع بودنش درمسیر آزادی خواهی نیز آشکار و مشخص گردیده است چنانچه این پدیده دارای مقابلینی شود؛اگرچه ظاهری مبارز دارند اما نوع عملکردشان هموار کننده مسیر آزادی نیست ، پرداختن به این نوع مبارزین ضرورتی دو چندان می یابد.
۷۰٨۷۴ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴       

    از : البرز

عنوان : وجودِ آزادِ همه ی نیروهایِ سیاسی جامعه در صحنِ علن جامعه...
آقای اردلان گرامی، شما مینویسی؛ «...چپ و راست زدن سازمان اکثریت [سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)] برای همگان آشکار است...»
حال سئوال اینجاست،
- آیا در بینِ نیروهای سیاسی مختلف کشورمان، نیرویی را سراغ داریم که از خطایِ مورد اشاره شما، یعنی «... چپ و راست زدن...» بَری بوده باشد؟
- کدامین نیرو از نیروهای سیاسی کشور، همواره کاملاً بری از خطا بوده است؟

همه ی نیروهایِ سیاسی کشور مرتکب خطا شده اند، و به بیانی دیگر، خطا در تجربه ی زندگی از هر انسانی سر می زند.
آنچه که در این بین حائز اهمیت است، باید دید، چه نیرویی، اقرارِ به خطا و تلاش در راهِ تصحیح خطاهایش دارد.
و اگر با خود و اجتماعِ خود صادق باشیم، بی گمان تأیید خواهیم کرد که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) یکی از پیشروترین نیروهای سیاسیِ در این عرصه است.

از همینجا میخواهم آرزو کنم، که ما شرکت کنندگان و خوانندگانِ این بحثِ تلخ اما مفید، به این نتیجه مهم رسیده باشیم، که آزادیِ بیان و دفاع از موجودیتش نقشِ مهمی در تلطیفِ هوای دنیایِ سیاستهامان دارد. و نتیجه ی مطلوب این همه بحث و تلاش نمیتواند جز این باشد، که وجودِ آزادِ همه ی نیروهایِ سیاسی جامعه در صحنِ علن جامعه متضمن سلامت و پیشرفت جامعه امان است.
۷۰٨۷۲ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴       

    از : م. ت دهکردی

عنوان : کمپ پناهندگی لیبرتی و کمیساریای عالی پناهندگی
من با تعدادی از ساکنان سابق لیبرتی در اروپا ساعتها صحبت کردم چه در رابطه با مسائل پزشکی کمپ و چه در رابطه با انتقال افراد به خارج از کشور از طرف کمیساریا . کمیساریا تا کنون با کمک مجاهدین خلق صدها نفر را به خارج منتقل نموده است. مشکل اصلی کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا هستند که حاضر نیستند سریع ۲۲۰۰ نفر ساکن کمپ را بپذیرند. نه کمیساریا می تواند این افراد مبارز را به زور به ایران بفرستد و نه این دوستان تسلیم حکومت اسلامی می گردند. اگر افراد تسلیم سپاه قدس شوند همه درها بسوی آنان باز می شود. سپاه تروریستی قدس انها را برای پناهندگی به اروپا می فرستد مانند میثم پ که در آلمان بجرم جاسوسی در این ماه دستگیر شد! موضوع دفاع انسانی از پناهندگی و مقاومت در برابر ولایت مطلقه فقبه می باشد. این افراد مرگ را به تسلیم شدن ترجیح می دهند مانند زندانیان سیاسی در ۶۷ . هموطنان سربدار و مقاوم را در این نبرد یاری رسانیم تا سربلند بخارج منتقل شوند. باید به دولتهای اروپایی فشار اورد تا در این مسیر به کمیساریا کمک کنند و این افراد را بدون قید و شرط بپذیرند.
۷۰٨۶٨ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴       

    از : امیر ایرانی

عنوان : جنگ زرگری
جنگ زرگری یکی از نعمات الهی است !. گاهی وقتها ممکن است: بین خامنه ای ورجوی تداوم یابد[ چون هر دو این را می دانند تداوم حکومت دینی(شیعه) بستگی به وجود ساختاری بنام ولایت فقیه دارد حال فقیه هر که می خواهد باشد: خامنه ای یا رجوی و..... پس ابتدا باید این ساختار در جهان تثبیت شود سپس کار دگر کرد] و یا این جنگ زرگری ممکن است دربین نظردهندگان ارجمندی همچون جناب البرزی و جناب پیروزی هم رخ دهد به امید هوشیار بیشتر در استفاده از جنگ های زرگری چه از نوع .... البته در مورد جنگ زرگری در فرهنگ های لغات و ویکی پدیا و.... نکات بسیاری آورده شده است
۷۰٨۶٣ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : نمونه ای از قتل عام غیر نظامیان در خاور میانه
میدانیم که سالهاست به برکت سینه چاکان حقوق بشر " غرب "و دیگران, سیل آدمکشی در خاور میانه به ویژه در افغانستان و عراق و یمن و لیبی و سوریه و غیره به راه افتاده که مذلت و بی خانمانی ناشی ازآن روز افزون و فاجعه لیبرتی جزئی از آن و مورد توجه ما ایرانیان قرار گرفته است. آمار زیر فقط تعداد قربانیان غیر نظامی سوریه در چهار سال و نیم اخیر و تشخیص اینکه کی کی را کشته است با خداست. این آمار تقریبی حد اقل است و شامل تعداد زیادی کودک میباشد :

تیر اندازی و قتل عام ....................۲۸,۲۷۷
خمپاره و توپخانه و موشک ............۲۷,۰۰۶
حملات هوایی دولت سوریه ..........۱۸,۸۶۶
آدم ربایی و شکنجه ....................۸,۸۷۱
مواد سمی و شیمایی ................۹۸۴
حمله به بیمارستان ...................۶۵۴
گرسنگی و تشنگی و نبود درمان ۵۶۵
حمله هوایی امریکا ...................۱۸۱


http://www.nytimes.com/interactive/۲۰۱۵/۰۹/۱۴/world/middleeast/syria-war-deaths.html?_r=۰
۷۰٨۶۲ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴       

    از : علی اردلان

عنوان : خوابیدن گردوخاک ها
باسلام.اکنون که گردوخاک هاخوابیده می خواهم نفسی بکشم.چیزی که ازمیان این دعوادریافتم این بودکه بی شک سایت اخبارروزدرپایبندی به دموکراسی وتحمل مخالف بسیارسرآمدترازکارآنلاین است.
رفقای اکثریت بی شک ازجمله دموکرات ترین نیروهای سیاسی اپوزیسیون هستندولی متاسفانه هنوزرگه هائی ازسیاست های کیانوری درآنهادیده میشود.سیاست کسانی چون فرخ نگهداروامثالهم.البته واضح است برای پیش برد،گاه وبیگاه این سیاست مسموم،یک نفردرجمعی ده یابیست نفره هم کفایت میکند.
چپ وراست زدن سازمان اکثریت برای همگان آشکاراست واین ازبافت ناهمگون اعضای آن برمیخیزد.نکته دیگری که دراین دوستان دیده میشود محافظه کاری آنهادرعبورازتابوهاست.این رفقامی دانندکه دراعلامیه ای که برای محکومیت جنایت وجنایتکاران صادرمیکنندنبایدبه موضوعات دیگرکه احتمالاعمق آن جنایت راکاهش میدهد،بپردازند. مطرح ساختن مسئولیت رهبری سازمان مجاهدین به واقع تراشیدن شریک برای جنایت کاران بودواین همان محافظه کاری خرده بورژوائی ست که اکثریت بایدازآن فاصله بگیرد.(دردرستی این نظرکه رهبران مجاهدین مسئولیت هایی داشته اندشکی نیست ولی هرنظردرستی رابایددرزمان ودرجای مناسب آن مطرح ساخت)
درواقع این اعلامیه نبایدبه سمت ریشه یابی میرفت.این اعلامیه بایدجنایتکاران رامحکوم وباملت دردمندایران همدردی میکرد.اگرسازمان اکثریت ویاهرسازمان دیگری(که درچپ های افراطی هم این موضوع دیده شد) قصدپایان یافتن موضوع پناهندگی درکمپ لیبرتی راداشتند،میتوانستندباانتشارمقالات تحلیلی وحتی به راه انداختن کارزارحمایتی ،این کارراانجام دهند.
۷۰٨۶۱ - تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴       

    از : حسن نکونام

عنوان : آتش بس
اول- حمله جنایتکارانه به اردوگاه باصطلاح آزادی (لیبرتی) در عراق، و کشتار هم میهنان بیدفاع ما، بدست حکومت جنایتکار ملهم از شیعه و مسلط بر ایران، صورت گرفته است. هر نیروی سیاسی و اجتماعی ای که کوچکترین اثری از ترقی خواهی در مواضع خود دارد، وظیفه سیاسی و اجتماعی و اخلاقی دارد که، بدون اما و اگر، این جنایت را محکوم کند. وارد چرائی آن نمیشوم. زیرا این جنایت را ادامه تبهکاری این حکومت از روز بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ میدانم.

دوم_ آنچه در حال حاضر در جامعه ما میگذرد، در پیوند با آنچه در خاور میانه و عرصه جهانی رخ میدهد، هشیاری و وظیفه و مسئولیت و راهکار و بینش و عمل متفاوتی را، از تمامی آحاد این جامعه طلب میکند. قلم ها و قدم ها را بایستی در این راستا بحرکت در آورد. دو صد گفته، چون نیم کردار نیست، و، به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست.
جنگ حیدری- صفدری را متوقف کنید!

سوم- آنگونه که اوضاع جامعه ما نشان میدهد، با دردها و تلاطم ها و آشوب ها، و گسل های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی بسیار ی در گیر خواهد شد، و چه بسا بخشی از فرماندهان سپاه و خانه فاسد خامنه ای، در تدارک کودتائی باشند. اجازه بدهید فکرمان را به این سو متمایل کنیم، و به این پرسش بپردازیم که:
چگونه فکر و عمل کنیم تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم، بگونه ای که با کمترین آسیب برای مردم و میهنمان، به آزادی، که بیش از یک سده است برایش می جنگیم و خون میدهیم، برسیم.

امروز فقط آزادی از سلطه خفقان آور فاشیسم شیعه.
۷۰٨۵۲ - تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴       

    از : علی قدیمی

عنوان : ارتجاع رجوی همان ارتجاع خمینی است
این اعلامیه به مظلوم نمائی قربانیان رجوی نظر دارد و اشاره ای به خود رجوی که اساسن با سیاستهای خود راه هر گونه اقدام انسانی را بسته است نمی کند. بنا برگفته خود رجوی ایشان از خرداد ۶۰ تا کنون در خون قدم زده است و در حقیقت یک جنایتکار جنگی بشمار می اید . بیش از ۲۰ سال است که همه مخالفان استبداد در ایران و برون مرز به هر مناسبتی هشدار به بیرون رفتن مجاهدان از عراق دادند که با بر چسب مزدور خمینی و مدافع ارتجاع از سوی رجوی روبرو شدند.
یکبار بر ای همیشه به اقای رجوی باید گفت دست از خونریزی و ادمکشی و دروغ و تزویر بردارید و با برگزاری یک گنگره و روشن شدن همه زوایای تاریک سازمان و بر کنار ی ابدی از سازمان راه را برای اینده سازمان باز کننید.
۷۰٨۵۰ - تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴       

    از : کیا

عنوان : اتحاد همه نیروهای اپوزیسیون شرط موفقیت در مقابل اتحاد ولایتی هاست!
۱.عمل نیروهای وابسته به حاکمیت ولایی "موشکباران لیبرتی" محکوم است.

۲.سازمان مجاهدین این قدرت را ندارد، که تعیین کند ، پناهندگان در لیبرتی میبایست بمانند!

۳.خروج مجاهدین از عراق خواست "جیش المختار و حاکمیت ولایی است!

۴.سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر تروریست نیست بلکه سپاه قدس تروریست است!

۵.خطاهای مجاهدین خیلی‌ کمتر از خطاهای حاکمیت مذهبی‌ بوده است.

۶. اتحاد اپوزیتسین با دهان کجی به مجاهدان و بلعکس امکانپزیرنیست.-
۷۰٨۴۶ - تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴       

    از : البرز

عنوان : اگر مقصودت از کامنت، همان نظر باشد،
peerooz گرامی،
خطاب به من مرقوم کرده ای، «...اگر بنده آدم "پر اطلاعی" چون شما بوده و به تمام حقایق اشراف داشتم...».
هرگز نه ادعایی مبنی بر "پر اطلاعی" داشته ام، و نه اشراف به تمام حقایق.
شاید از اینکه یادآور شدم، که شما در باره خودت نوشته ای، «... برای آدم کم اطلاعی چون من...»، به دل گرفته و ناراحت شده ای. شرمنده ام قصدم به هیچوجه ناراحتی شما نبوده و نیست.

اگر مقصودت از کامنت، همان نظر باشد، هر یک از نظردهندگان در باره آن چیزی می نویسند، که به آن رسیده و بر آن یقین دارند. وقتی نظر ایشان مطابق سلیقه و نظر شما، من و یا دیگری باشد، هرگز صحبتی از میخ، نعل و چکش به میان نمی آید. مشکل از آنجا آغاز می شود، که نظراتِ مخالف روبروی هم قرار می گیرند.

در جوامعی که سابقه ای طولانی در دموکراسی دارند، برای آحادشان حلِ مشکلات و تخاصماتِ فی مابین کمی راحتتر و کم دردسرتر از جوامعی چون جامعه ی ماست، که طی قرون متمادی بر اساس استبداد هدایت و رهبری شده است. ما سابقه ای در آزادی بیان و دموکراسی نداریم، و این سابقه را کسی جز خودمان، به ما هدیه نخواهد کرد.

درست به مانند شما، من هم یکی از صدها خواننده نشریه اخبارروز هستم، بنابراین اگر سئوالی در باره مقررات نشریه داری، به آدرس ایمیل نشریه بنویسی، یقیناً پاسخ سئوالاتت را خواهی گرفت
۷۰٨۴۰ - تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۴       

    از : امیر ایرانی

عنوان : الباقی چنین شوند
در دنباله نظردهی که تحت عنوان« جذب نیرو وحذف نیرو» در پای همین نوشتار انتشار یافته، می توان آورد: وقتی تشکیلاتی بودن خویشش را برای بازیگری ونقش آفرینی بهر قیمتی محق می داند اما شرایط را بر خویش بگونه ای می بیند که چاره ای جز پاک کردن صفت تروریستی از گذشته خویش نمی بیند این پاک کردن، آن را بر این می دارد که ابزار توانای مظلوم نمائی را هوشمندانه و...... بکار گیرد. واین هوشمندی ..... آنان چیزی نخواهد بود جز اینکه: درماندگانِ درمانده در عراق حذف مظلومانه شوند. تاکنون چنین شد الباقی نیز چنین می شوند
۷۰٨٣۹ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : نامی شاکری

عنوان : محکوم است !
اخبار روز عزیز!
نیازی به این طول و تفصیل نبود . دو کلمه می نوشتید : حمله ی مسلحانه به آسایشگاه تروریست های بازنشسته و غیر مسلح محکوم است و تمام!
این متن هدف دیگری را تعقیب می کند :تطهیر مجاهدین وارتقاء آنان به مقام قربانی !
۷۰٨٣۴ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : ادامه,
جناب البرز.
با تشکر مجدد از توجه شما, نکته ای که در کامنت شما مغفول مانده است توجه به کنجکاوی من جهت درک " مقررات " جدید اخبار روز در باره طول کامنت هاست و تعدادی از کامنت های من مربوط به این موضوع است. همانطور که ذکر شد بنده سالها طرفدار ایجاز و خلاصه نویسی بوده ام و پس از سالها, بعد از دو کامنت من در پای این مقاله, " مقررات " جدید اخطار میگردد و پس از آن در مواردی اجرا نمیگردد. اکنون از فرد آگاهی چون شما میپرسم که آیا این امر ناشی ازشروع کار ادیتور جدیدی در سایت است و یا کامنت های من خوشامد ادیتور قدیم نبوده است؟ هرگونه مساعدتی در این امر موجب کمال امتنان است.
۷۰٨٣۱ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟
جناب البرز,
با تشکر از توجه دیر رس شما, اگر بنده آدم " پر اطلاعی " چون شما بوده و به تمام حقایق اشراف داشتم احتیاجی به خواندن این مطالب برای کشف " حقیقت " نداشتم و دنبال امر سود آور تری میرفتم.

در مورد کامنت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا اگر شما به لینک کامنت توجه میفرمودید در میافتید که این خانم به روشنی و درستی موقعییت امریکا در خاورمیانه را توضیح میدهند و چنین امری در هیاهوی تبلیغاتی امریکا - مانند هیاهو برای کشف حقیقت در اینجا - کمیاب است.

اگر عجله نمی فرمودید کامنت قبلی من پاسخ گوی سوال شما بود به علاوه چون شما از رابطه " گ.." با جایگاه آن مطلعید برای بنده نه کم اطلاع, بلکه بی اطلاع توضیح بفرمایید که اینهمه به نعل و میخ زدن ها و خرده حساب پاک کردن کامنت ها چه ربطی به شقیقه دارد؟ موفق باشید.
۷۰٨٣۰ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : محمد صادقی

عنوان : امام ایرج مصداقی!!
عجب دنیایی شده است. هر کس ماهی خود را می گیرد: به این نظر دقت کنید:
«ختم مقال - من فکر می کنم مقاله ایرج مصداقی در گویا نیوز تحت عنوان جنایت «لیبرتی» و مسئولیت مشترک خامنه‌ای و مسعود رجوی پاسخ همه ی برخوردهای احساسی و عقلی را داده است. ایشان هم عاطفه کافی به مجاهدین دارد، هم نفرت کافی به رژیم و هم تجربه زیستن با هر دو را.»
نمی دانستیم از این ببعد می دانیم: منتظر بمانیم تا امام ایرج مصداقی دعواها را فیصله داده و ختم مقال کند.
۷۰٨۲۹ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : پ همایونفر

عنوان : شرایط مانند کشتار زندانیان در سال ۶۷ می باشد.
زمانی خمینی می خواست با اشغال عراق از کربلا به قدس برسد و خلافت اسلامی اش را گسترش بدهد که نتوانست و مجبور شد زهر بخورد وبرای حفظ نظام کشتار زندانیان را سریع و وحشیانه عملی نمود تا کنترل از دستش خارج نشود . در ان دوران به خمینی گفتند بدون سلاح اتمی از پیروزی خبری نیست و رفسنجانی و خامنه ای بعدها با شتاب برای ساختن بمب حرکت کردند و دهها میلیارد هم خرج نمودند که دست اخر هم مجبور شدند زهر بنوشند و انتفام آنرا از ساکنان لیبرتی بگیرند و شاهد کشتار افراد پناهنده و بی دفاع با دهها موشک سپاه قدس هستیم که در منطقه با داعش رقابت می نماید. باید در مقابل آدمکشان دولت اسلامی ولی فقیه ایستاد و از حقوق انسانی ایرانیان کمپ لیبرتی شجاعانه حمایت نمود. اختلافات و انتقادات سیاسی افراد محترم می باشد ولی نباید هرگزقاتلان و قربانیان این فاجعه را مقصر دانست. این جنایت هولناک مانند ترور میکونوس توسط باندهاب تروریستی وابسته به بیت خامنه ای انجام شده و عاملان این جنایت باید در دادگاههای بین المللی محاکمه گردند. در ترور میکونوس نمی شود ۵۰ درصد تقصیر را متوجه قربانیان نمود که چرا به رستوران رفتند تا در تیر رس تروریستها قرار گیرند می توانستند در خانه بمانند تا امن باشند.
۷۰٨۲۷ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : البرز

عنوان : دیگر لازم نمی بود که کارِ "اصلاح" امور زندگی خود را ...
peerooz گرامی در اولین یادداشت نظرت به موضوع مطلب بحث پرداخته و می پرسی؛
«...آیا توجهی به درستی و یا نادرستی نوشته سوم شده و چرا ذکری از آن به میان نیامده است؟...»
و سپس "بی توجه" به عدمِ توجه دیگران به سئوالت، در نظر دوم به این می پردازی که «... به عنوان مثال در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امریکا تقریبا تمام کاندیدا ها طرفدار توسعه جنگ در خاور میانه اند...».

در نظر سوم به طول و عرض نظرِ دیگر نظردهندگان پرداخته و خشنود از وضعیت می نویسی؛ «... با(نا) گفته نماند که منظور من پرهیز از انشاء نویسی بود نه طول فیزیکی نوشته...»

در نظر چهارم، در باره خودت می نویسی؛«... برای آدم کم اطلاعی چون من...».
دوست گرامی، اگر به واقع "کم اطلاعی" این همه نظردهی ات از برای چیست؟. گمان می کنم " آدم کم اطلاع" بهتر است اول خوب بخواند و خوب بشنود.

در نظر پنجم، نظرات دیگران را، به " فریاد های روی مناره" تشبیه و امر به موجز گویی از طریق "دادن لینک" می کنی.

قدمایمان از قدیم گفته اند ؛ "گ.. به شقیقه ارتباطی ندارد"، شاید باور نکنی، صمیمانه می گویم، بعد از خواندن نظرات شما پی به این ارتباط بردم.
علی الحال، گمانم این است، اگر شما در تمامی این نظرات پیگیر یافتن پاسخی مدلل برای سئوال آمده در نظر اول خود می بودی، هم "اطلاعی" به خود، هم به دیگر خوانندگان می افزودی، و لازم نمی بود که کارِ "اصلاح" امور زندگی خود را به "خداوند" بسپریم.
۷۰٨۲۶ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " When you are a hammer everything looks like a nail "
در اینکه جنایتی رخ داده که شایسته تقبیح است شکی نیست. اینکه واکنش " فدائیان " چه بوده مساله ای مربوط به " فدائیان " است. و برای همه این سوال باقی ست که جانی کی بوده است ؟ میگویند " در نظر چکش همه چیز میخ است " یعنی اگر " چپ " باشیم همه چیز تقصیر " راست " است و بالعکس و مثال های فراوان در این باره. جناب مصداقی " در http://news.gooya.com/politics/archives/۲۰۱۵/۱۰/۲۰۴۱۷۰.php " خامنه ای و رجوی را مشترکن مسئول این جنایت میدانند. در مسئول بودن رجوی و همدستان او در قصور به وظیفه خود شکی نیست. و برای ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم نیزروشن است که بدون " شک " آنها را مسئول بدانیم. ولی آیا در وضعیتی که ده ها فرقه و گروه سنی و شیعه و غیره با حمایت امریکا و انگلیس و فرانسه و ناتو و روسیه و ایران و ترکیه و عربستان سعودی و قطر و امارات و اسرائیل و عراق و سوریه و غیره در صحنه فعالند و احتمالا گاهی نعل وارونه هم میزنند آیا میتوان بدون هیچگونه شکی خامنه ای را هم مسئول مستقیم دانست؟ آنهم در حالی که کشتار گروهی غیر مسلح و در جریان مذاکرات وین سودی برای ایران ندارد ؟ نمیدانم ولی من به سهولت دست دیگران در این جنایت را پاک نمیکنم.
۷۰٨۲۵ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : احمد احمدی

عنوان : ختم مقال
من فکر می کنم مقاله ایرج مصداقی در گویا نیوز تحت عنوان جنایت «لیبرتی» و مسئولیت مشترک خامنه‌ای و مسعود رجوی پاسخ همه ی برخوردهای احساسی و عقلی را داده است. ایشان هم عاطفه کافی به مجاهدین دارد، هم نفرت کافی به رژیم و هم تجربه زیستن با هر دو را.
۷۰٨۲٣ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " در این شب سیاهم گم کشت راه مقصود "
در خاور میانه و خاور نزدیک - به قول اروپائی ها - به ویژه در لیبی و سوریه و عراق و افغانستان, در هر شهر و قصبه ای چند گروه " متخاصم " همدیگر را درو میکنند؛ بنا بر این عجیب نیست که در این سایت در سه چهار مقاله, افراد بسیاری با عقاید مختلف بهم بتازند. و همه معتقدیم که داشتن عقیده " حق مسلم " هرکسی ست و " حق مسلم " هر کسی ست که عقیده خود را از بلند ترین مناره ها فریاد کند. اما " حق مسلم " هر کسی نیست که بدون مدرک فریاد کند. مدرک اینترنتی نقل قول و هایپرلینک است. متاسفانه ۹۹ در صد این مقالات و کامنت ها فاقد این شرایط میباشند و اثبات ادعا برعهده مخاطب است. در کودکی میگفتیم " خیال میکنه من نوکرشم, برو خودت پیدا کن " و بدتر از آن. در نتیجه این فریاد های روی مناره جز هیاهو نتیجه ای ندارد. دادن لینک حتی کامنت را کوتاه تر میکند و احتیاح به شمردن کلمات نیست که ظاهرا مد روز شده و نه تنها ادیتور بلکه مقاله نویسان نیز شروع به شمردن کلمات دیگران کرده اند. نمیدانم. " خداوند خودش اصلاح کند ".
۷۰٨۲۰ - تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۴       

    از : محمدرضا اسکندری

عنوان : درست نیست در این شرایط قاتل و مقتول را به یک اندازه محکوم کرد
با سلام و خسته نباشی به همکاران گرامی در اخبار روز بخصو کاک فواد عزیز

یک واقعیت تلخ وجود دارد و آن است کدام حزب و سازمان سیاسی چه چپ و چه راست است در تاریخ مبارزه خودش اشتباه نکرده باشد. اشتباه تاریخی چریکهای فدائی خلق از زمانی شروع شد که حکومت را به دو جناح لیبرال و تقسیم نمود و آنها به جای که ارتجاع و حکومت مذهبی را زیر ضرب قرار می دادند. رهبر آن زمان سازمان که ان زمان در دست آقای نگهدار بود و به خط حزب توده نزدیک شد در نهایت در کنار حکومت جمهوری اسلامی برای کشتار فرزندان خلقهای ایران هورا کشیدن ولی آنها نمی دانستند که مرحله بعدی اعدام نیروهای خودشان است. با کمال تاسف اگر چه از آن سالها چند ده گذاشته است ولی سازمان اکثریت و انشعابیون راه توده باز هم تمام تخم مرغهای خود را در سبد آقای روحانی و اصلاح طلبانی گذاشته اند که مدینه فاضله آن حکومتی است که خمینی در آن رهبر بود و خون فدائیان خلق در ترکمان صحرا و شاعر بزرگ خلقها سعید سلطانپور و هزاران نفر را در سال ۶۷ اعدام نمود.
حال سئوال اینجا است وقتی همه می دانند که رژیم رهبری دو کشور عراق و سوریه در دست دارد و هرچه در عراق اتفاق می افتاد کار آنها است آیا جای شکی وجود دارد که تمام حکومت در ان دست دارد، مسئله دیگر که به نظر من اخبار روز خوب مطرح کرده است، مگر الان زمان کوبیدن مجاهدین بود. در زمان دیگر و در یک تحلیل دیگر مسئله مجاهدین را باید آنها مطرح می کردند. تحلیل دو پهلوی خیلی از افراد و سازمانها نشان از نبود یک انسجام فکری برای مبارزه با قتل و کشتار دولتی است
۷۰٨۱۶ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : عیسی صفا

عنوان : خانم ملیحه محمدی در نظر سیاسی جدی باشید !
خانم ملیحه محمدی شما در نقد « جنایت در لیبرتی» خطاب به آقای تابان می گویید : « شما در مقابل این سوداگری جنایتکارانه آنها چشم می بندید چون جهان برای شما معنایش را در دشمنی با حکومت خلاصه کرده است !» بر عکس شما من معتقدم سازمان فداییان اکثریت است که از سیاست یک بام و دو هوا و معیارهای گزینشی و دوگانه استفاده می کند. شما در همین تاریخ در سایت اخبار روز مقاله دیگری در باره سوریه از آقای تابان می بیند. در این مقاله ایشان در جایی می گویند : «در چارچوب وضعیت موجود اگر راه‌حلی برای تخفیف بحران در سوریه و هر نقطه دیگر از جهان وجود داشته باشد، در گام نخست مخالفت با دخالت‌های نظامی و جنگ‌های داخلی است. بر این درخواست باید منطق واحدی حکفرما باشد. آمریکا و فرانسه و دیگران نمی‌توانند بگویند «اسد باید برود» و مدعی شوند جمهوری اسلامی یا روسیه نباید اجازه داشته باشند بگویند «اسد باید بماند».
خانم محمدی آقای تابان با تنفر از رژیم چنین مطلبی را نوشته اند؟ متوجه تناقض حکم خودتان می شوید؟ در همین زمینه به بیانیه فداییان اکقریت مراجعه کنید. یک طرف جمهوری اسلامی را محکوم کرده است که شدیدن نادرست است.
۷۰٨۱۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : راه کارگر

عنوان : مسئولیت رهبری سازمان مجاهدین را در این رابطه نباید از نظر دور داشت
هر چند این جنایت وحشیانه توسط نیروهای عراقی همسو با جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد با برنامه ریزی حساب شده سپاه قدس انجام گرفته است، که هر نیروی آزادیخواه و انقلابی باید آن را شدیدآ محکوم کند، اما مسئولیت رهبری سازمان مجاهدین را در این رابطه نباید از نظر دور داشت. نگهداری نزدیک به ۲۲۰۰ نفر از اعضای سازمان در "جوار مام مهین" که اکنون در دست یک حکومت متحد جمهوری اسلامی است و در یک جنگ داخلی خونبار درگیر است، اقدامی غیرقابل توجیه است. چشم دوختن به چتر حمایتی امریکا در این رابطه و حفظ وضع موجود با بی مبالاتی غیرقابل چشم پوشی و عدم تلاش برای خارج کردن این نیروها از عراق، نمی تواند تحت هیچ بهانه ای توجیه پذیر باشد. رهبری مجاهدین باید تقاضای انتقال سریع ساکنان لییرتی را در راس خواسته های خود قرار دهد. ، تنها راه نجات ساکنان لیبرتی، انتقال سریع آنها از عراق است که اکنون به کشتارگاه آن ها تبدیل شده است.
۷۰٨۱۰ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : البرز

عنوان : چرا گفتمانِ اتحاد حول برنامه ی ضداستبدادی...
همایون گرامی، شاه در اثر قیامی بزرگ و مردمی سرنگون شد، اما بواسطه ی نبودِ شیوع اندیشه های دموکراتیک در بین احزاب موجود، آن قیامِ مردمی نتوانست به انقلابِ بزرگ اجتماعی فرا روید.

آیا به گمانِ شما، احزاب و سازمانهای اپوزیسیونی با تکیه بر دموکراسی تجمعِی آزادانه حول برنامه ای مشترک بر علیه استبداد حاکم دارند؟
در شرایطِ تشنجِ سیاسیی که امروز بر روابطِ بین نیروهایِ اپوزیسیونی غالب است، اگر اندیشه ی براندازی، امروز در کشور عملی شود، آیا جان و اندیشه ی بیژنها، حمیدها، سلطانپورها، انوشیروانها، سعیدها و حنیف های امروزین کشور میتواند در امان، و کشور توسطِ تشکلات دموکراتیک به عدالت اجتماعی فرا بروید؟، یا که در اثر تشنج حاکم بر اپوزیسیون ج.ا.، کشورمان را در جهانِ پرآشوب کنونی در فاجعه ای به مراتب دهشتناکتر از نمونه ی سوریایی اش غرق خواهد شد؟

چرا گفتمانِ اتحاد حول برنامه ی ضداستبدادی مشترک، در دستور کار نیروهای مختلف اپوزیسیون ج.ا. نمیتواند قرار بگیرد؟
۷۰٨۰۶ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : اتوموبیل خیالی
برای آدم کم اطلاعی چون من بروز چنین هیجانی از جانب مبارزین فعال ضد جمهوری اسلامی درباره دو مقاله اخیر اخبار روز کمی حیرت آور است. آدم را بیاد داستان پدری می اندازد که شبی گفت خیال خرید اتوموبیل دارد. کودکان بر سر اینکه کی کجا بنشیند چنان هیاهویی بر پا کردند که سرانجام پدر فریاد کرد یالا همه پیاده شوید. گمانم آنست که هنگام چنین فریادی فرارسیده به ویژه برای کودک تهرانی که با کامنت ۳۶۰ کلمه ای, " قاچاقی " از خط " مقررات " عبور کرده است.
۷۰٨۰۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : همایون

عنوان : «برانداز» باش، لایق هر جنایتی که در حق تو صورت بدهند، هستی!
وقتی گفته می شود عده ای در حال توجیه این جنایت و جابجایی مسئولیت هستند، نباید متعجب شد، دم به دم نشانه های تازه ای از این حقیقت می رسد. از جمله خانم محمدی نظری داده اند که مثل بقیه ی نظراتشان حیرت آور است. ایشان نوشته اند: «با هر معیاری مسئولیت حفظ جان و زندگی اعضای یک سازمان اپوزیسیون برانداز، با رهبران آن سازمان است نه با دولتی که با او در حال جنگ هستند.» یعنی جمهوری اسلامی مسئولیتی در گرفتن جان ساکنین لیبرتی نداشته است، یعنی جمهوری اسلامی مسئولیتی در حفظ زندگی و گرفتن جان زندانیان سیاسی در سال ۶۷ - دست کم بخش برانداز آن - نداشته است - یعنی جمهوری اسلامی مسئولیتی در حفظ جان و زندگی اعدامیان سال های اخیر نداشته است.
حتی اگر عقب تر برویم، یعنی حکومت شاه مسئولیتی در حفظ جان و زندگی بیژن جزنی و امثالهم نداشته است...
«برانداز» باش، لایق هر جنایتی که در حق تو صورت بدهند، هستی!
۷۰٨۰٣ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : آرمان شیرازی

عنوان : نظرات نادرست ره به "دوزخ" می برند
هم میهن گرامی, آقای عیسی صفا, نوشته شما وزن ویژه ای در حد مرجعیت به بیانیه حزب توده ایران (ح ت ا) داده است. راست اینست که بیانیه ح ت ا هیچ نکته ی برجسته و متفاوتی از دیگر بیانیه ها ندارد مضاف بر آنکه "شورای ملی مقاومت" را به نادرست «شورای مقاومت ملی» می خواند! داوری شما, متاسفانه, از همان نخوتی رنج می برد که در نظرات سیاسی گذشته (و حتی کنونی) ح ت ا منعکس است. چرا دیگر نیروها را همچنان با همان ترازوی نخوت می سنجید که "بقیه جریانات جدی نیستند و وزنی ندارند؟" مگر نه اینکه درستی نظرات نیروها است که "سرنوشت" ساز است و نه "وزن" آنان؟
۷۰۷۹۹ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : آرمان

عنوان : تروریست های عراقی یعنی روی دیگر سکه جمهوری وحشت اسلامی ایران
ملیحه محمدی از اعضای سازمان اکثریت که در کارنامه سیاسی خود افتخار بودن در "راه امام خمینی" و حمایت های جانانه از حکومت آدمکشان را دارد به آقای تابان خرده گرفته است که:
".... بلکه ناخواسته جان انسانها را هم وسیله ابراز تنفر سیاسی تان قرار می دهید. رجوی ها در هیچ دادگاه بدوی نمی توانند پاسخگو باشند که انسان های به معنای واقعی بی دفاع را در منگنه تروریستهای عراقی و جمهوری اسلامی قرارداده و خود با وراجی و اطراق در لوکس ترین هتل های غرب روزگار ننگینشان را به امید کشته شدن اخرین مجاهد سپری می کنند."!
انگاری انی تروریست های عراقی چیز جدایی از جمهوری اسلامی آدمکشان می باشند. او خوب می داند که این همان دست جانیان شیاد حاکم بر ایران است که به قتل و کشتار مجاهدین مشغول بوده و هست اما خوب می شود دید که نفرت او نه از این آدمکشان بلکه از مجاهدین خلق و رهبری آنها می باشد. عمق سقوط را نمی شود باور کرد اما وقتی از جانی ترین و پلید ترین رژیم دفاع کردی دیگر اظهار نظراتی از این قبیل زیاد سخت و غیر ممکن نیست. مزدوران جانی رژیم یک عده فعال سیاسی را قتل عام کرده اند و او علیه مجاهدین عقده گشایی می کند. واقعا رقت بار است!
۷۰۷۹۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۴       

    از : البرز

عنوان : حزب توده ایران،... در این بیش از سه دهه ی گذشته...
آقای عیسی صفا گرامی، جنسیتم ربطی به موضوع بحث ندارد، البرز خطابم کنی برایم کافی است.
مرقوم کرده ای، «...سازمان فداییان اکثریت از تغییر جمهوری اسلامی با جنبش از پایین و انحلال ارگانهای حاکمیت ولایت فقیه مرزبندی دارد...».
حال فرض را بر این می گیرم که در این باره حق به جانب شماست، و باید در سمتِ انحلال ارگانهای حاکمیت حرکت کرد. با کدام نیرو، شما قصد انحلال ارگانهای حاکمیت ولایت فقیه را داری؟
حزب توده ایران، که به درستی پای بر شعار، پیش به سوی جبهه متحد ضد استبدادی، می فشارد، در این بیش از سه دهه ی گذشته چند حزب و سازمان را حول برنامه ای مشترک بر علیه استبداد متحد کرده است؟

آقای فرخ نعمت پور مطلب بسیار جالب و دوستانه ای تحت عنوان "شتاب در تحلیل یا اراده برای ندیدن حقیقت" در کار آنلاین نوشته است، که شما را دعوت به خواندنش می کنم.
۷۰۷۹۴ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : ملیحه محمدی

عنوان : پاسخ به آقای صفا
آقای صفا من برای حزب توده ایران همیشه احترام قائل بوده ام؛ اما اینکه بجز این حزب " بقیه جریانات جدی نیستند و وزنی ندارند" حتا در دورانهایی که حزب در فضای سیاسی ایران اثرگذار بود، درست نبوده است. نظر شما در مورد اتحاد جمهوریخواهان هم از نوع ادعاهایی است که نه برای بحث بلکه برای دعواست. به همچنین است نظر فرد دیگری را "یک تفکر فرقه ای و عقب مانده " خواندن در حالی که دو خط بالاتر شخص ادعا کرده باشد که فقط تفکر خودش جدی است! اما صحبتی که امکان بحث را بدهد این نظر شماست که "در یک جامعه مسوولیت دولت اساسی است" دوست عزیز! کار جمهوری اسلامی از قبول چینی مسئولیتی گذشته است. ولی با هر معیاری مسئولیت حفظ جان و زندگی اعضای یک سازمان اپوزیسیون برانداز، با رهبران آن سازمان است نه با دولتی که با او در حال جنگ هستند.
۷۰۷۹۲ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : عیسی صفا

عنوان : جواب به خانم ملیحه محمدی
خانم محمدی کدام جریانات هم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و در عین حال مجاهدین را هم مورد شماتت قرار داده اند؟ بیانیه حزب توده ایران را خوانده اید؟ خلاف حرف شما را می گوید. بقیه جریانات جدی نیستند و وزنی ندارند. اتحاد جمهوریخواهان که بخشی از ویترین خود سازمان اکثریت است. خانم محمدی گذاشتن مجاهدین و رژیم در انتقاد یک تفکر فرقه ای و عقب مانده است. در یک جامعه مسوولیت دولت اساسی است و نمی توان از آن طفره رفت.
۷۰۷٨۰ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : ملیحه محمدی

عنوان : جنایت در لیبرتی دو وجه دارد
تابان عزیز، شما در این مقاله شگفتی آفریده اید! تقریباً تمام جریانهایی که در مورد این جنایت موضعگیری کرده اند، جمهوری اسلامی و رهبری مجاهدین را که « غیرمسئول» خوشبینانه ترین صفتی است که می توان به انها بخشید توامان محکوم کرده اند. رهبران مجاهدین خوب می دانند که جمهوری اسلامی اگر بتواند تا آخرین نفر باقیمانده در لیبرتی را می کشد. شما در مقابل این سوداگری جنایتکارانه انها چشم می بندید چون جهان برای شما معنایش را در دشمنی با حکومت خلاصه کرده است! شما با این دگماتیسم و سرسختی نه فقط راه تحلیل همه جانبه را بر خود می بندید، بلکه ناخواسته جان انسانها را هم وسیله ابراز تنفر سیاسی تان قرار می دهید. رجوی ها در هیچ دادگاه بدوی نمی توانند پاسخگو باشند که انسان های به معنای واقعی بی دفاع را در منگنه تروریستهای عراقی و جمهوری اسلامی قرارداده و خود با وراجی و اطراق در لوکس ترین هتل های غرب روزگار ننگینشان را به امید کشته شدن اخرین مجاهد سپری می کنند.
۷۰۷۷٣ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : بهرام ر...

عنوان : کشتار مجاهدین
در همین سایت به بیانیه های دیگر گروه های اپوزسیون رجوع کردم . همگی ظمن محکوم کردن این کشتار توسط و یا به حمایت جمهوری اسلامی در نهایت هم رهبری مجاهدین را مورد انتقاد قرار داده اند که اصرار دارند این ۲۰۰۰ نفر در عراق باقی بمانند . راه کارگر ٫ چریک های فدایی ٫ جبهه ملی ٫ جمهوری خواهان و....
۷۰۷۶۶ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : عیسی صفا

عنوان : پاسخ به آقا و یا خانم البرز
منظور از استحاله این است که سازمان فداییان اکثریت از تغییر جمهوری اسلامی با جنبش از پایین و انحلال ارگانهای حاکمیت ولایت فقیه مرزبندی دارد. سازمان به تغییر از درون رژیم امید بسته است که مثلن جناح روحانی ممکن است بتدریج از درون رژیم را تغییر دهد.به این تکه از مصوبات سیاسی کنگره چهاردهم سازمان توجه کنید:
ما از اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتیک انجام دهد، استقبال می کنیم. ما از موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سیاست های زیانبار، و نیز تمکین کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستیم. ما به ویژه با سیاست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی، مبنی بر اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، شکستن فضای امنیتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تأمین خواسته های آنان، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پای می فشاریم.
۷۰۷۶۱ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " این دعا چون بهر بینی بود... ". مولانا
" از : اکرم کمالی
عنوان : ۱۲۰ کلمه
برخی از این مطالب بیش از ۱۲۰ کلمه می باشد، چرا گزینشی عمل میکنید. ".

گاهی دعای مستجاب الدعوه برای باران, سیل میآورد. سالها در این سایت با صغیر و کبیر مقاله و کامنت نویس در افتادم که Brevity is the soul of wit و ایجاز هنر است. خدا را شکر که بخشی از دعا مستجاب افتاد و مطابق " مقررات بخش نظردهی " نظرات به طور خلاصه (حدود ۱۲۰ کلمه) " محدود شد. و پس از دوکامنت من, اخطاریه صادر گردید. امید که این مقررات با جدیت دنبال شود.

با گفته نماند که منظور من پرهیز از انشاء نویسی بود نه طول فیزیکی نوشته که ممکن است فشرده و موجز و گاه طولانی باشد.
۷۰۷۵۹ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : آ. بزرگمهر

عنوان : بر ما چه رفته است؟
من دوست دارم نیروهای اصیل و مردمی در موضع گیری های سیاسی و اطلاع رسانی مرجع و ماوای مورد اعتماد مردم باشند و در عصر رسانه های اجتماعی شهروند های ایران با کمک تلفن های همراه خود از نیروهای اصیل و مردمی در داخل و خارج از کشور الهام بگیرند و آنرا بین مردم ببرند.
دریغا که چنین نیست، ولی صفحات فیس بوک افرادی که نه اصیل هسنتد و نه مردمی صد ها هزار خواننده دارد.
بر ما چه رفته است ؟
۷۰۷۵۷ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : حسین مالجو

عنوان : تعلل شبهه ناک رهبری مجاهدین در انتقال اعضا از عراق
همه بربیانیه سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و برخی گروههای سیاسی خارج کشور خرده می گیرند که درمحکومیت جنایت موضع گیری محکم نکرده اند. همه به دنبال شناسائی عامل جنایت وراء سازمان مجاهدین می جویند. عده ای در این کشتار دست نیروهای سرگردان سپاه قدس را بلند می کنند سپاهی اخیرا در خاورمیانه پراکنده اند و اگر چنین می کرد در بوق کرنا می دمید تا توان کاذب خود را به رخ اپوزسیون بکشد. اینکه جمهوری اسلامی در این رویداد دست و نقشی داشته باشد بعید به نظر می رسد البته در برهه ای در مورد قرارگاه اشرف جمهوری اسلامی جامه بر تن می درید تا قرارگاه اشرف منتقل شود که شد. لیکن در جنایت لیبرتی باید جیش المختار را واشکافی کرد. مجاهدین در همکاری با صدام و سرکوب مردم سنی و شیعه عراقی نقشی بر ذهن مردم عراق حک کردند که اینک جنایت لیبرتی را باید تبعات همکاری مجاهدین و صدام دانست که تا مادامی که مجاهدین در عراق هستند باید متحمل هزینه خونین سیاست غلط رهبری رجوی شوند. من نمی دانم چرا رهبری مجاهدین در مورد انتقال اعضا اسیر در لیبرتی عراق به دیگر کشورها کوتاهی کرد. چرا مریم – مسعود به پیشنهاد آمریکا مبنی بر انتقال مجاهدین به کشور آلبانی توجه نکرد . آیا در آلبانی مجاهدین از گزند انتقام عملکرد رهبری در امان نبدوند. پس چرا آنها را در لیبرتی به حال خود رها کردند. اصرار رهبری در نگهداشتن مجاهدین در لیبرتی خارج از دو حالت نیست نخست اینکه در صورت برخورد به آنها خوراک حقوق بشری برای سازمان تهیه کند دوم خلاص شدن از دست مجاهدینی که روی دست رهبری مانده است
۷۰۷۵۶ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : ب خواجوی کرمانی

عنوان : نقش سازمان ملل و کمیساریای پناهندگی در لیبرتی
چند سال قبل ایرانیان شهر اشرف در توافق با سازمان ملل / آمریکا و دولت عراق به کمپ موقت وتراتزیت لیبرتی رفتند تا بعد از چند ماه به خارج منتقل شوند. آلمان دهها نفر را قبول نمود و آلبانی صدها نفر را به شرطی که مخارج ان با خود سازمان مجاهدین خلق ایران باشد. باید از سازمان ملل و آمریکا پرسید چرا به وظیفه خود عمل نمی کنند!!
چرا کمیساریای عالی پناهندگی مسئولیت اداره کمپ را بعهده نمی گیرد و آنان را به خارج منتقل نمی کند!!
متاسفانه سازمان ملل و کمیساریا به وظیفه خود عمل نمیکنند و می خواهند که این تبعیدیان مقاوم تسلیم خلافت اسلامی شوند. سال ۶۷ هم خمینی هزاران زندانی مقاوم را که نمی خواستند بر ضد عقایدشان حرف بزنند بدار آویخت.
خلیفه اسلامی خامنه ای می داند که این جام زهر را کسانی به او تقدیم کردند که برنامه های مخفی اتمی اش را افشا کردند و از سر ضعف و ذلت به ایرانیان پناهنده با چراغ سبز آمریکا و غرب حمله موشکی می نماید . همدستی اوباما و خامنه ای و غرب این فاجعه را عملی نمود. غرب و امپریالیسم آمریکا بجای انتقال این افراد بخارج برای خشنودی ولی فقیه و سازش برای حذف اسد راه حل حذف فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی را برگذیدند. خواست خامنه ای یعد از زهر اتمی و شاید دست کشیدن از حمایت اسد از بین بردن مخالفانش در زندان لیبرتی است.
۷۰۷۵۵ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : البرز

عنوان : مقصودت از استحاله چیست؟
آقای عیسی صفا گرامی، گاهاً گمان می کنم، همین دیروز بود، که دختر و پسر در کوچه های باریک شهرمان به دنبال هم و به دنبال توپِ کوچک هفت جلدی(توپ بیسبال) با نشاطی کودکانه یا نوجوانانه می دویدم. و هر از گاهی در اعتراضی شادانه، به همبازی های خاطی، فریاد می زدیم؛ " باز زدیُ در رفتی"

حال شده، حکایتِ شما، می زنی و متهم می کنی که؛ « سازمان فداییان اکثریت خیلی آشکار بدنبال تئوری استحاله رژیم است...». کاش می ایستادی و در نوشتاری مستقل و مستدل نشان می دادی، مقصودت از استحاله چیست؟ و سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) چگونه و به چه روش یا روشهایی سرگرم "استحاله رژیم" است؟.

مطابقِ واژه نامه های عمید و معین، استحاله به معنایِ؛ از حالی به حالی شدن؛ برگشتن از حالی به حالی؛ دگرگون شدن است.

اگر بخواهم جمله یاد شده شما را، بر اساسِ معنای آمده در واژه نامه های عمید و معین بازنویسی کنم، حاصلش میشود؛ « سازمان فداییان اکثریت خیلی آشکار بدنبال تئوری دگرگون شدن رژیم است...». حال سئوال مشخصترم از شما این است، سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) از چه راه یا راههایی مشغول این دگرگونی است، که به نظر شما " غریب و منزوی از ماهیت قدرت سیاسی در ایران " جلوه می کند؟
۷۰۷۵٣ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : امیر ایرانی

عنوان : جذب نیرو وحذف نیرو
برای تبرئه شدن در جامعه احساسی؛یکی از شگردهای توانا؛مظلوم نمائی است. در تحولات آزادی خواهانه ایران بعداز سقوط سلسله پهلوی، تشکیلاتی بنام مجاهدین خلق توانستند از پتانسیل مبارزاتی رها شده در جامعه نهایت بهره را ببرد( سوء استفاده کند) ودرصد بالائی از جوانان ونوجوانان که دارای بن مایه مذهبی بوده اند را به سازمان جذب کنند این جذبی فریبنده ،سازمان را بسمت تقابل با جمهوری اسلامی برد که حاصل این تقابل برای ایران چیزی نشد جزء اینکه:نیروهای سیاسی ومبارزاتی رااز جامعه گرفت و آنان را برای همیشه از روند آزادی خواهی حذف کرد و زمینی سوخته وخلائی آفرید و پایه های لرزان استبداد را استحکام بخشید و.... اقدامات رهبریت سازمان پرسشهای مهم تاریخی را در روند آزادی خواهی سرزمین ایران مطرح می کند. یکی از آنان اینست: ایا اقدامات کادر رهبری مجاهدین هوشمندانه بوده ، می دانستند نیروها حذف می شوند؟
۷۰۷۵۲ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : آرمان شیرازی

عنوان : برخورد برهانمند و بدون پیشداوری چاره سازتر است
می توان و باید با بررسی اخبار روز همراه بود که نقش حکومت اسلامی در بیانیه سازمان اکثریت بسیار کمرنگ است. از سوی دیگر, بیانیه بدرستی این اقدام را جنایتکارانه معرفی کرده و حمله به اردوگاه و کشتار مجاهدین را محکوم می کند. باین مهم نیز باید توجه کرد که درخواست مسئول بودن و پایبندی به اصول از رهبری مجاهدین برای حفظ جان اعضای سازمانش را نباید به حساب "انتقاد (بیانیه) از قربانیان" این فاجعه انسانی گذاشت. در بیانیه چند سازمان سیاسی دیگر نیز چنین برخوردی به رهبری مجاهدین شده است. واقعیت اینست که تروریست ها را نمی توان کنترل کرد. اما با اقدامات دور اندیشانه و مسئولانه می توان نیروهای خود را از گزند آنها به میزان زیادی حفظ کرد. در ضمن باید پرسید که چرا دولت عراق، دولت امریکا و سازمان ملل متحد تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای حفظ جان مجاهدین خلع سلاح شده و بی دفاع (که قبلا نیز قربانی حملات تروریستی مشابهی شده بودند) بکار نگرفته بودند؟
۷۰۷۵۰ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : آرمان

عنوان : دم خروس ملایان شیاد
با ادبیات سربازان گمراه امام آشنایی داریم. همه این جماعت شیاد شیوه متشابهی دارند. آنجا که می نویسد:
"اگر رجوی معلوم الحال و فعلا مجهول المکان در سال ۶۰ سودای قدرت را از مخیله متوهم خود بیرون کرده بود؛ غائله ۳۰ خرداد ۶۰ باعث نمی شد تا هزینه حماقت سیاسی مسعود رجوی و بقیه رهبری مجاهدین را سازمان انقلابی چپ سوسیالیستی بپردازند. از طرفی دیگر اگر سازمان مجاهدین و رجوی در ۱۳۶۷ دست به عملیات فروغ جاودان نمی زد. با شعار امروز مهراتن فردا تهران را در مغز صلب اعضا فرو نمی کردند هم اعضا ناآگاه سازمان رجوی کشته نمی شدند و هم باعث نمی شد تا کشتار زندانیان سیاسی طیف چپ سوسیالیستی در سال ۶۷ اتفاق نیفتد."

این یکی فکر می کند با گفتن" سازمان انقلابی چپ سوسیالستی" رد گم می کند و کسی متوجه نمی شود که این اراجیف پته او را بیرون می اندازد!
۷۰۷۴۶ - تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴       

    از : آرمان

عنوان : از سازمان خط امامی اکثریت انتظاری نباید داشت
این جنایت درسی است برای تمام فعالین سیاسی ایرانی که جانیان اسلامی همانند که بودند و ماسک اصلاح طلبی ذره ای از ماهیت ضد انسانی آنها کم نکرده است. عده ای از وادادگان سیاسی فوری به مجاهدین خلق حمله می کننند که چرا به عراق رفت اما خود خوب می بییند که آدمکشان رژیم در تمام منطقه مشغول شر افکنی و جنگ افروزی هستند. سازمان اکثریت هم که هرگز از خط امام شان بیرون نیامدند و به یک حامی درجه دو رژیم سالها است که تبدیل شده اند. با دشمن ضد بشری و رژیم دین فروشان فقط باید با زبان خودشان حرف زد و هر تردید در این مورد عواقب مرگباری داشته و دارد. نابودی رژیم ملایان باید هم استراتژی و هم تاکتیک تمام نیروهای سیاسی مردمی ایران باشد. مرگ بر رژیم جنایت پیشه ملایان شیاد!
۷۰۷۴۲ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : عیسی صفا

عنوان : حق با اخبار روز است !
سازمان فداییان اکثریت خیلی آشکار بدنبال تئوری استحاله رژیم است. این سازمان با سیاست بازی بی پایه کوشش می کند که دولت روحانی را دولت اعتدالیون در بالا معرفی کند که با رای مردم انتخاب شده و حاوی پیام مردم در حکومت برای اصلاحات است. به همین دلیل هم سازمان به « مردم» پس از انتخاب روحانی تبریک گفته بود. اینکه این برداشت غریب و منزوی از ماهیت قدرت سیاسی در ایران چگونه به مغز رهبران این سازمان خطور کرده بخودی خود یک مساله شناخت شناسانه است. اینکه چرا و با چه انگیزه ای رهبران این سازمان این همه اصرار دارند که انتخاب مهندسی شده ۹۲ را به عنوان « قابل قبول» به خورد مردم بدهند یک سوال واقعی است. اما در مورد بیانیه سازمان اکثریت در باره حمله به سازمان مجاهدین در عراق ، باید از سازمان فداییان اکثریت پرسید آیا سازمان مجاهدین نباید مساله اعضای خود را در عراق به عنوان یک مساله سیاسی نگاه کند و نه سازمان مهاجرت جهان سومی ها به اروپا؟
۷۰۷٣۹ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : ایرج اعظمی

عنوان : ۳۰ خرداد وعملیات فروغ جاودان زمینه ساز کشتار چپ ها در دهه ۶۰
گرچه به قول ادبیات کهن ما ایرانی جماعت، خون به خون شستن محال آید، محال. ولی در برابر کشتار لیبرتی چه چاره؟ البته ما از مرگ هر انسان رنجیده می شویم ولی به مسلخ فرستادن انسان های ناآگاه توسط رهبران سازمان پوشالین مجاهدین دردناکترین مرگ است. اگر رجوی معلوم الحال و فعلا مجهول المکان در سال ۶۰ سودای قدرت را از مخیله متوهم خود بیرون کرده بود؛ غائله ۳۰ خرداد ۶۰ باعث نمی شد تا هزینه حماقت سیاسی مسعود رجوی و بقیه رهبری مجاهدین را سازمان انقلابی چپ سوسیالیستی بپردازند. از طرفی دیگر اگر سازمان مجاهدین و رجوی در ۱۳۶۷ دست به عملیات فروغ جاودان نمی زد. با شعار امروز مهراتن فردا تهران را در مغز صلب اعضا فرو نمی کردند هم اعضا ناآگاه سازمان رجوی کشته نمی شدند و هم باعث نمی شد تا کشتار زندانیان سیاسی طیف چپ سوسیالیستی در سال ۶۷ اتفاق نیفتد. کشتار زندانیان سیاسی که از پیران حزب توده و تا جوانان فدائی همچون مجتبی محسنی، هبت معینی، انوش لطفی و... که از طیف های گوناگون بودند زیر تیغ نروند. من معتقدم همچنانکه عملیات فروغ جاودان بی مسئولیتی رهبر وابسته سازمان مسعود – مریم را ثابت کرد که برای خلاص شدن از دست اعضا آنها را با شعار امروز مهران فردا تهران به صحنه قتل عام فرستادند. عدم تلاش مریم رجوی برای انتقال اعضا اردوگاه لیبرتی نوعی زمینه سازی برای حمله به آنها و نهایت خلاص شدن رهبری مجاهدین از دست بقیه اعضا میر شد. بنابراین درمقطع انتقال مجاهدین از مقر اشرف به اروپا اقدامی نشد و این انسان های ناآگاه را در لیبرتی به امان خدا رها کردند و رهبران مجاهدین سر بر آستان آمریکا سائیدند. وقتی که رهبری مجاهدین برای این اعضا محصور کرده در اردوگاه لیبرتی چاره اندیشی نکرد محتوی بیانیه سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت – دردی از کشته شدگان دوا نمی کند.
۷۰۷٣۷ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : همایون

عنوان : چرا فضا این قدر مسموم است؟
در بخش نظرات این یادداشت فضای سنگین و مسمومی برقرار است. دلیلش چه باید باشد؟ سایت اخبار روز تا به حال از نزدیک ترین سایت های خبری به سازمان اکثریت بوده و اخبار آن را به طور ویژه ای پوشش داده است و از فعالیت های ان حمایت کرده. حالا برای اولین بار در این سایت انتقادی از این سازمان مطرح شده است، به نظر من به جای این گونه خط کشی ها که حتی بعضا حالت کینه توزانه دارد، مسئولان اکثریت باید به این انتقاد توجه کنند و اگر پاسخی هست آن را به صورتی دوستانه مطرح کنند و توضیح بدهند. عده ای هم این وسط دو به هم زنی نکنند.
۷۰۷٣۴ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : اکرم کمالی

عنوان : ۱۲۰ کلمه
برخی از این مطالب بیش از ۱۲۰ کلمه می باشد، چرا گزینشی عمل میکنید.
۷۰۷٣٣ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : روزبه صالحی

عنوان : سکوت معنادار اصلاح طلبان حکومتی خارج کشور
حمله موشکی به مقرمجاهدین خلق در لیبرتی، قلب هر آزادیخواه را فارغ از مشرب ایدئولوژیک – سیاسی به درد آورد. اما در حالی که عموم سازمان های ایرانی خارج کشور این رویداد را محکوم کردند. اما اثری از اظهارنظر اصلاح طلبان حکومتی رانده یا مهاجرت کرده به اروپا و آمریکا نمی بینیم. این اصلاح طلبان حکومتی نظیرعطا مهاجرانی، رجبعلی مزروعی و امیرارجمندی که بارها درنشست های جمهوریخواهان شرکت کرده و با عناصر فدائیان و جمهوریخواهان نرد عشق می بازند تا سنگ بنای برقراری گفتمان با سازمان های اپوزسیون را پیش ببرند. متاسفانه این طیف نسبت به کشتار لیبرتی چنان سکوتی اختیار کردند که گوئیا لب شان را دوخته اند. بی توجهی اصلاح طلبان مزبور نسبت به کشته شدن اعضا مجاهدین خواه به عاملیت خواه سازمان های عراقی تحت امر جمهوری اسلامی و یا سپاه قدس فاشیستی باشد به صدا درآوردن زنگ خطری است برای ما تا روی شعارهای اصلاح طلبان حکومتی از جمله شعار ایران یرای ایرانیان حساب باز نکنیم.
۷۰۷٣۰ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : هما. ک

عنوان : نشان بدهید
خانم و یا آقای داغدیده نوشته است: «هیچ موردی را در سازمان های مسوول و با اعتبار اپوزیسیون ندیدم که ضمن محکوم کردن رژیم به عنوان عامل اصلی این جنایات بر نقش منفی رهبران مجاهدین در اصرار به نگاه داشتن این قربانیان در عراق اشاره نکرده باشد»
داستان بر سر محکوم کردن رژیم به عنوان عامل اصلی جنایت است. آن را در اعلامیه ی اکثریت پیدا کنید و به ما هم نشان بدهید.
۷۰۷۲۹ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : جمشید

عنوان : هوچی گری ممنوع!
هوچی گری اصلاح طلبان موضوع ناشناخته ای نیست. آن ها مجاهدین را علم می کنند تا حکومت را منسی کنند. من این یادداشت را دو بار خواندم. انتقاد آن روشن است. تروریسم جمهوری اسلامی محکوم است و باید به نام و به صراحت محکوم شود. این یادداشت می گوید بیانیه ی اکثریتی ها این کار را نکرده است. اگر کسی مدعی است کرده است بیاید و نشان بدهد. این بیانیه که چند پاراگراف بیشتر نیست. آدم که تویش گم نمی شود. کو و کجاست؟ هشداری که درباره ی تروریسم جمهوری اسلامی آن هم در این مقطع حساس که جمهوری اسلامی می خواهد از لبخند غرب نهایت استفاده را ببرد لازم است در این اعلامیه جایش کجاست؟ آیا عده ای می خواهند با هوچی گری اصل موضوع را پنهان کنند.
۷۰۷۲٨ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : داغدیده

عنوان : دنبال چه هستید؟
اگر با رفقای خودتان مشکل دارید یا می خواهید یواشکی خروج از جمع آن ها را اعلام کنید بنده حرفی ندارم، اما آیا به نتیجه یادداشت خود و تأثیرش فکر کرده اید؟
هیچ موردی را در سازمان های مسوول و با اعتبار اپوزیسیون ندیدم که ضمن محکوم کردن رژیم به عنوان عامل اصلی این جنایات بر نقش منفی رهبران مجاهدین در اصرار به نگاه داشتن این قربانیان در عراق اشاره نکرده باشد. شما با این نوشته غیر از انکار نقش رهبران مجاهدین چه چیز تازه ای می خواهید بگویید؟ مگر کسی در دشمنی رژیم با مجاهدین شک دارد که شما باید به او یادآوری کنید؟
نمی دانم آقایان اخبار روز چه سودی را مورد نظر دارند که به خاطر آن حاضرند دست در خون یک مشت آدم بیچاره و بی پناه و اسیر کنند.
۷۰۷۲۷ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : امیر

عنوان : آفرین
یادداشت اخبار روز نشان داد که برای او حقیقت مهم تر از منافع این یا آن حزب و سازمان حتی نزدیک به خود است. این یادداشت احترام مرا نسبت به اخبار روز بیشتر کرد.
۷۰۷۲۱ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : غلام ک.

عنوان : جالب است
انتقاد اخبار روز از اکثریت، جالب است!
۷۰۷۲۰ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : بی طرف

عنوان : دفاع از مسخ شدگان فرقه رجوی
سایت اخبار روز اگر رفتارهای بیمارگونه مسعود رجوی آنجا که بعنوان نمونه اعضای فرقه اش را در برابر دوربین و هم کیشانشان مجبور به خودزنی تا حد اعتراف دروغین به رابطه جنسی با فرزندانشان یا مفعول بودن وادار می کند را محکوم می کرد، یا خواهان اعزام کمیته ای برای بررسی اینکه چه تعداد از افراد مستقر در اردوگاه لیبرتی واقعا داوطلبانه آنجا هستند می شد و بالاخره در تلاش برای نجات مسخ شدگان رجوی می بود، شاید می شد این یادداشت را درک کرد. اما گویا نویسنده یادداشت تنها بدنبال بهانه ای است، برای تصفیه حساب با سازمان سابقش و سر دادن شعار هایذآتشین در این سوی مرزها!
مسئولیت مسعود رجوی چه در وقایع سال شصت یا سال ۶۷ و بعد از آن قابل لاپوشانی کردن نیست. تاریخ را مخدوش نکنید.
۷۰۷۱۷ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : غلامرضا سرگران

عنوان : لیبرتی بهانه ای برای انتقاد به فدائیان خلق ( اکثریت)
از آنجایی که نویسنده مطلب نام فردی را بر خود ندارد میتوان نظر را عقیده اخبار روز دانست . من دوباره به اعلامیه هیئت سیاسی - اجرایی فدائیان خلق اکثریت مراجعه کرده و اینبار با دقتی بیش از بار اول اعلامیه را خواندم و هیچ کلمه ای غیر منطقی و جانبدارنه از جمهوری اسلامی در آن پیدا نکردم و فکر میکنم نویسنده مطلب درجه حساسیتش به اکثریت آنقدر بالا باشد که مطلب را آنگونه که آرزو میکرده باشد دیده است . نظر اکثریت به طور کاملا مشخص دولت جمهوری اسلامی را مسئول این جنایت دانسته و در انتهای مطلب مسئولیت رهبری مجاهدین را در جابجایی ساکنان لیبرتی به کشوری امن مطرح کرده است . به نظر میرسد که مطلب بالا بدون مطالعه مسئولین اخبار روز از طرف شخص نویسنده در سایت آمده است . من بعید میدانم که خط حاکم بر اخبار روز با چنین درجه بالایی در مخالفت با اکثریت قرار داشته باشد
۷۰۷۱۶ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : خسرو میرمالک ثانی

عنوان : قضاوتی عجولانه
انتقاد از رهبری سازمان مجاهدین خلق در قصور از خارج کردن اعضاء خود از عراق، تنها از طرف فدائیان خلق ایران(اکثریت) صورت نگرفته است و بسیاری از سازمانهای چپ و غیر چپ دیگر نیز مسئولیت رهبری این سازمان(مجاهدین) را به آنان یادآوری کرده اند.
در زیر پارگراف بیانیه (فدائیان -اکثریت) در محکوم کردن حمله به پناهگاه مجاهدین و یادآوری مسئولیت رهبری مجاهدین در قبال اعضاء خود را می آورم تا از قضاوت عجولانه پرهیز شود:
"ساکنین اردوگاه آزادی با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند. در حالی که سازمان مجاهدین برای بیرون آوردن نام خود از لیست سازمان های تروریست اتحادیه اروپا و دولت امریکا، تلاش گسترده ای را سازمان داد و سرانجام به موفقیت رسید. ولی تلاش جدی از جانب مسئولین این سازمان برای انتقال ساکنین اردوگاه آزادی به کشورهای دیگر دیده نمی شود. سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل حفظ جان اعضاء خود مسئولیت دارد. سال ها است برخی سازمان های اپوزیسیون و فعالین سیاسی و مدنی از سازمان مجاهدین می خواهند که برای انتقال ساکنین اردوگاه به کشورهای دیگر تمام توان خود را به کار گیرد. ولی مسئولین سازمان به این خواست انسانی وقعی نمی گذارند. لازم است برای انتقال ساکنین اردوگاه به کشورهای دیگر، مسئولین سازمان مجاهدین دست به فعالیت گسترده بزنند تا بیش از این شهروندان ایرانی به دست گروه های طرفدار جمهوری اسلامی کشته نشوند. "
۷۰۷۱۵ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : اخبار روز

عنوان : یادآوری
از کاربران گرامی تقاضا می شود مقررات بخش نظردهی را درنظر داشته باشند و نظرات خود را به طور خلاصه (حدود ۱۲۰ کلمه) بنویسند، نظرات طولانی منتشر نمی شوند
۷۰۷۱۲ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " به علاوه در هنگامی که ایران پس از چهار سال و خرده ای به میز مذاکرات وین دعوت شده چرا باید به چنین اقدام ابلهانه ای دست بزند؟ ". پایان کامنت قبلی.
امروزه از برکت وجود رسانه های چاپی و امواج الکترومگنتی رادیوئی و تلویزیونی و نشریات اینترنتی و یوتیوبی و فیس بوکی و تویتری و اسکایپی و خیلی های دیگر که نمیدانم, دامنه تبلیغات چنان وسیع است که بقول فرمایش سعدی, تبلیغات با " هر نفسی فرو می رود و چون بر می آید نه تنها مفرّح ذات " نیست بلکه سرسام آور میباشد. یعنی در ظلمت تاریکی این تبلیغات, پی بردن به حقیقت امر بسیار مشکل گردیده است.

به عنوان مثال در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امریکا تقریبا تمام کاندیدا ها طرفدار توسعه جنگ در خاور میانه اند و رسانه ها شب و روز این وقایع را مفصلا گزارش میکنند. شاید جزو استثنا ها مصاحبه با خانم Tulsi Gabbard نمایند مجلس امریکا از ایالت هاوائی باشد که معتقدند دخالت امریکا در سوریه غیر قانونی ست. لینک این مصاحبه در پایین ذکر میشود و علاقه مندان میتوانند به آن مراجعه نمایند و احتمالا به علت عدم پوشش, کسان زیادی از وجود آن بی اطلاع ند.

این خانم سرگذشت جالبی دارند. ایشان در جزیره ساموای امریکا به دنیا آمده و در دو سالگی به هاوائی نقل مکان میکنند. خانم گابارد در محیطی چند مذهبی و چند اتنیکی پرورش مییابند. پدر از نسل ساموایی - اروپایی و کاتولیک و مادر اروپایی - آمریکایی ست که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب هندو میباشد. خود ایشان نیز پیرو هندوئیسم اند. ایشان در ارتش ذخیره امریکا درجه سرگردی داشته و بطور داوطلب در عراق انجام وظیفه کرده اند. این نماینده مجلس, عضو حزب دمکرات بوده و همچنین سمت معاونت کمیته ملی حزب دمکرات امریکا را دارا میباشند.

http://www.counterpunch.org/۲۰۱۵/۱۰/۳۰/everything-you-needed-to-know-about-syria-in-۸-minutes/
۷۰۷۰۷ - تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹۴       

    از : لاهیگ خروش

عنوان : سیاه- سفید دیدن درست نیست
هر کسی کشت، جنایت کرد، آدم کشتن از سوی هر کسی جنایت است. گذاشتن آدمها جلوی توپ و خمپاره، مسئولت حس نکردن رهبران آنها در برابر عضوهایشان هم همان اندازه جنایت است. میلیونها تن پناهنده بسوی اروپا سرازیرند، رهبران مجاهدین، نمی خواهند یا نمی توانند عضوهایشان را از آنجا بیرون آورند؟
می توان از مجاهدین به اندازه جمهوری اسلامی بیزار بود. میتوان هم از هیتلر و هم از استالین بیزار بود. سیاه سفید دیدن درست نیست.
۷۰۷۰٣ - تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : ؟؟؟؟؟
من نمیدانم این یادداشت سیاسی را چه کسی نوشته ولی میدانم که خود من نه سر پیازم و نه ته پیاز و فقط بر اساس آنچه میخوانم و احتمالا میدانم قضاوت میکنم.
این یادداشت هیچ لینکی به " یک نمونه،‌ بیانیه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)‌ " نمیدهد که انسان از محتوی بیانیه آگاه گردد. در سایت عصرنو سه نوشته در باره این واقعه وجود دارد که دوتای آن توسط " سازمان های " فدائیان خلق ایران و در باره محکوم کردن این جنایت است و نوشته سومی میگوید:

" به گزارش خبرگزاری فارس، "وثیق البطاط" رهبر ارتش مختار (جیش‌المختار) در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که این گروه که "متشکل از خانواده‌های قربانیان انتفاضه شعبانیه است" بارها به سران سازمان مجاهدین هشدار داده بود که سریعا خاک عراق را ترک کنند اما آنان با وجود دریافت تسهیلات پناهندگی به کشورهای اروپایی و آمریکایی "اصرار بر اشغال بخشی از خاک ما را دارند که این موضوع ما را ناچار به واکنش کرد."

"انتفاضه شعبانیه" نام حرکت اعتراضی است که در سال ۱۹۹۱ و در پی شکست عراق در جنگ کویت، علیه حکومت صدام حسین، رئیس جمهوری وقت عراق آغاز و توسط نیروهای دولتی سرکوب شد. برخی از گروه‌های عراقی سازمان مجاهدین خلق را متهم کردند که در برخورد خشونت‌آمیز با معترضان با ماموران دولت عراق همکاری داشت.".

آیا توجهی به درستی و یا نا درستی نوشته سوم شده و چرا ذکری از آن به میان نیامده است؟ به علاوه در هنگامی که ایران پس از چهار سال و خرده ای به میز مذاکرات وین دعوت شده چرا باید به چنین اقدام ابلهانه ای دست بزند؟ نمیدانم.
۷۰۷۰۰ - تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۴