میان دو باران


مجید نفیسی


• در مهلتِ میان دو باران
شال و کلاه کن
عصای سپیدت را بدست گیر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۵ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۷


 
در مهلتِ میان دو باران
شال و کلاه کن
عصای سپیدت را بدست گیر
و از کنار آبهای آرام
به دلِ گرمِ زمین
راه جو.

آن کس که باورش را
به زیستن از دست داده بود
اینک در هیاتِ پرنده‌ای
بازگشته است
و ترا از فراز دریا
پیاپی می‌خواند.

یک روز
خاکسترِ پیکرش را
از عرشه‌ی کشتی
به آبهای آرام سپردی
و همراه با دخترانش
سخت گریستی.

اکنون او می‌خواهد
از لحظه‌های کوتاه زندگی
با تو سخن بگوید
پیش از اینکه تندبارِ دیگری
او را از تو جدا کند.

       چهارم ژانویه 2017