انسان، نه مکان - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : ...

عنوان : ...
گفتگوی زیبا و عمیقی است. کاش شاعران ایرانی هم، مانند این دو شاعر بزرگ عرب سوری و لبنانی، به این درجه از اندیشه، عمق، خودنگری و نقد به خود می رسیدند.
۷٨۹٣۱ - تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣۹۶       

    از : ل. ت نژاد

عنوان : صراحت و حقایق تلخ
نظریات شاعر با صراحت و بدون ترس و تعارف ابراز شده است و انباشته از واقعیات تلخ. اعتماد به نفس شاعر که از تجربه‌ی زندگی او بر می‌آید فرد را متقاعد می‌کند نسبت به نظر و منطق خود. ترجمه‌ی فارسی حرفهای شاعر هم که عالیست و آنقدر روان خوانده می‌شود و انتقال پیدا می‌کند که گویی اصل آن فارسی بوده است! زنده باد.
۷٨۹۲۷ - تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۶       

    از : حمید کشکولی

عنوان : سوال
لطفا
امکان هست سرچشمهی این گفتوگو به عربی بنویسید؟
۷٨۹۱۹ - تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۶