کلاه در باد


مجید نفیسی


• ای باد!
به کجا می‌بری کلاهم را؟
به دنبالت خواهم آمد
تا آن سوی خلیجِ مه‌آلود
تا آن سویِ آبهای آرام ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷


 ای باد!
به کجا می‌بری کلاهم را؟
به دنبالت خواهم آمد
تا آن سوی خلیجِ مه‌آلود
تا آن سویِ آبهای آرام
و در آغوش میهن
پدرم را باز‌خواهم‌یافت
که یک روز در کوه آتشگاه
باد کلاهش را برد
و من به‌دنبال آن دویدم.


       بیست‌و‌چهارم مه ۲۰۱۷