نمایشِ فیلمِ مُستندِ لبه ی تیغ، میراثِ بازیگرانِ زن در سینمایِ ایران


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۱۷


 نمایشِ فیلمِ مُستندِ
لبه ی تیغ، میراثِ بازیگرانِ زن در سینمایِ ایران
(127 دقیقه، با زیرنویسِ انگلیسی)

تهیه کننده و کارگردان: بهمن مقصودلو
(با حضورِ فیلمساز)
*
فیلمی که پانزده سال صرفِ تهیه و ساختنِ آن شده است.
انتخاب شده در:
جشنواره ی جهانیِ مونترالِ کانادا، جشنواره ی «انجمنِ خاورمیانه شناسیِ دانشگاههایِ دنیا» (مهمترین جشنواره ی آکادمیک)، بخشِ مسابقه ی جشنواره ی «تاریخ» در شهرِ پساکِ فرانسه، جشنواره ی فیلمهایِ ایرانی در سانفرانسیسکو و جشنواره ی «تیرگان» در کانادا
یکشنبه 24 سپتامبرِ 2017
ساعتِ پنج و نیمِ بعدازظهر
در فولکتس هوس مولندال
برگزارگنندگان: «خانه ی هنر و ادبیاتِ گوتنبرگ»، «انجمنِ پیام» و «انجمنِ صدایِ مهاجر»
و با همکاریِ «اتحادیه سراسری ایرانیان بخش غربِ سوئد»
ورودی: 80 کرون
برنامه سرِ ساعتِ اعلام شده آغاز میشود.
بلیت را میتوانید از طریقِ سایتِ persivent.com خریداری یا با تلفن کردن به شماره هایِ 0739513607
و0720022620 رِزِرو کنید.