جایگاه ایران در استراتژی جدید آمریکا


• دکتر مرتضی محیط (از آمریکا - تحلیل گر و فعال سیاسی مستقل) و اردشیر زارعی قنواتی (از ایران - روزنامه نگار در حوزه روابط بین الملل) - سخنرانی و مناظره در تالار "پالتالک" - روز یکشنبه ۲۲ اکتبر - ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۷ مهر ۱٣۹۶ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷