آزاد در دُبی


مجید نفیسی


• پسرم آزاد به دُبی رفته
با "زو" یکی از هنرمندانش.
به او می‌گویم: "به برجِ خلیفه برو
و ببین می‌توانی از بامش
چراغهای ایران را رصد کنی." ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷


 
 
پسرم آزاد به دُبی رفته
با "زو" یکی از هنرمندانش.
به او می‌گویم: "به برجِ خلیفه برو
و ببین می‌توانی از بامش
چراغهای ایران را رصد کنی."

او در سانتا مونیکا زاده شد
و من او را هر روز به ساحل می‌بردم
تا برایش از سندبادِ بحری بگویم.

اکنون او به خلیج فارس رفته
و من در سانتا مونیکا مانده‌ام.
ایکاش کنار خلیج بنشیند
و به‌جای من بگرید.

       چهارم دسامبر دوهزار‌و‌هفده