لطفا ما را استثمار کنید! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : ایران ایلخانی.

عنوان : به معمار،جهت اطلاع.
درباره دیکته پُر غلطی که نوشتید،جوابیه مفصلی* برایتان نوشتم و ظرف سه روز آن را ارسال کردم،منتهی دبیران سایت،شما را از دریافت آن محروم کردند.
برای اطلاع از محتوی یادداشت ارسالی،می توانید با دبیران سایت تماس بگیرید.

*عنوان جوابیه:« من دو سوال ننوشتم،من دو پاسخ نوشتم،حواستان کجاست»
پ.ن.
خدا پدر آقای قراگوزلو را بیامرزد که حداقل یک نگاه کلی روشنفکری و آرمانگرایانه دارد،
شما که اونم ندارید.
٨۲٣۷٣ - تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶       

    از : masoud memar

عنوان : حضورآقای قراگوزلو
شما یک نگاه کلی روشنفکری و آرمانگرایانه دارید ٫ طبق دید شما حتی اگر کارگران به افزایش دستمزد نیز نائل شوند باز هم استثمار از بین نرفته است و حرفتان نیز کاملأ درست است. اما شما به روند اجتماعی و سیاسی توجهی ندارید. طبق منطق شما در کشمکشهای سیاسی و اجتماعی اصولأ مطالبه خواسته های رفاهی در مناسبات سرمایه داری یا ممکن نیست یا اگر هم باشد سانتی مانتالی است و باعث تقویت بنیادهای سرمایه داری میشود. معنی میدانی آن یعنی تعطیل کردن سندیکاها یا توصیه کردن به تشکل های کارگری که از خواسته های خود و تظاهرات برای تحقق خواسته ها صرفنظر کنید چون در ساختار سرمایه داری امکان پذیر نیست و بجای لوس بازی ها و بدنبال نخودسیاه زفتن ها بفکر براندازی نظام سرمایه داری باشید و تا آنموقع هر چقدر هم طول بکشد و محتاج اجاره خانه و نان فرزندانتان باشید مبادا از سرمایه داری طلب کنید که بنیادش قوی میشود و روز موعود دورتر . بسیار خوب حال شما آن حزب یا تشکیلاتی که قادر باشد این امر را زمینی کند به کارگران بشناسانید. چرا شما اینهمه آمار را در نوشته های خود مستند میکنید ؟ مثلأ اگر بجای ۳۰٪ افزایش بودجه نظامی با ۲۰ یا ۱۰٪ در ۹۷ مواجه بودیم شما آنرا در جهت منافع کارگران ارزیابی میکردید ؟ در ثانی شما انتظار دارید کشور ایران با این زیرساختها مثلأ قبل از آلمان با آن زیرساختها مناسبات سرمایه داری را بزیر بکشد و پرچم کمونیزم را به اهتزاز درآورد ؟ اصولأ به نظر شما دردو قرن اخیر در ایران دولتی بوده است که کارنامه قابل قبول برای طبقه کارگر محسوب شود ؟ اگر آری لطفأ نام و نشانش را بدهید.
مبارزات در بطن جامعه جاری است هر چند شما آنرا نبینید یا می بینید اما چون استراتژی بزیر کشیدن سرمایه داری نیست آنرا بزک می بینید و در راستای تحکیم سرمایه داری. آنجاست که معتقد بوده و هستم که بخشی از جنبش چپ در ایران ناخواسته با سیاستورزی آرمانگرایانه محور ٫ نقش ارتجاعی در روند سیاسی ایران ایفا کرده است و میکند.
٨۲٣۴۶ - تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۶