جعفرعظیم زاده: عصیان مردم را قبلا هشدار داده بودیم


• جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران می گویدقبلا هشدار داده بودیم چنانچه سرکوب اعتراضات صنفی و مدنی که در سطح کشور رخ می دهد تداوم یابد ما با تلاطمات شدید اجتماعی روبرو خواهیم شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۹ دی ۱٣۹۶ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱۷