تظاهرات در کلن
در این‌ سوی این جهان فراخ، پژواک بانگ پرخروش مردممان باشیم!


• گردهمائی روز شنبه ششم ژانویه ۲۰۱۸ - ساعت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ - "پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران ۱۳۹۶ – نوردراین وستفالن" ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ دی ۱٣۹۶ -  ۴ ژانويه ۲۰۱٨


هم‌میهنان!

خیزش دلیرانه مردم ایران‌زمین چشم جهانیان را خیره کرده است.
جمهوری اسلامی در کشتار و سرکوب و شکنجه مردمان و چپاول بی‌شرمانه دارائیهای این آب‌وخاک، همه مرزها را درنوردیده و ریسمان تهیدستی را چنان برگردن زنان و مردان کشورمان تنگ کرده، که انبوهی از آنان هراسان از امروز و ناامید از فردایشان، جان بر کف دستان خویش نهاده و به خیابان آمده‌اند. پاسخ سردمداران حکومت، همان است که همیشه بوده است:
کشتار، و اگر این راهکار پاسخگو نبود، کشتار بیشتر!
برماست، که در جایگاه قربانیان سیاستهای همان رژیم، وکسانی که بختشان یار بوده و توانسته‌اند جان خود را از مرگ و زندان و شکنجه برهانند و در هشت گوشه گیتی پراکنده شوند، به پشتیبانی هم‌میهنان بجان آمده خویش برخیزیم.
ما، "پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران 1396– نوردراین وستفالن" همه کسانی را که دل در گرو ایران‌زمین و سرنوشت مردمان آن دارند، فرامی‌خوانیم، تا گردهم آیند و صدای رسای مردم قهرمان ایران باشند.
برای ایرانی آزاد و سکولار،

در گردهمائی روز شنبه ششم ژانویه 2018
ساعت از ساعت 15 تا 17

‌(Nähe Dom) Roncalliplatz
vor dem Römisch-Germanischen Museum
50667 Köln

"پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران 1396 – نوردراین وستفالن"