گرامیداشت خانم عالیه ی بهرامی در پاریساخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۱ دی ۱٣۹۶ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱٨


'باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
که مادران سیاه پوش
داغ داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد
هنوز از سجاده هاسر بر نگرفته اند '

دوستان و رفقای گرامی، با نهایت تاثر درگذشت عالیه بهرامی، مادر زحمتکش دوستمان نسان را به اطلاع میرسانیم
برای گرامیداشت این مادر گرامی و دیگر مادرانی گمنامی که مقاومت بدون فداکاریهای انان ممکن نبوده و نیست، انجمن کردهای مقیم فرانسه مراسم یادبودی برگذار خواهد نمود. حضور شما مایه ادای دینی به این مادر و دیگر مادران خواهد بود.

زمان: یک شنبه، ١٤ ژانویه از سا؛ت ١٦ تا ١٩
مکان:
N 57 Boulevard Vincent auriol, Paris 13
Merto : la ligne 6, Chevaleret