برلین - فراخوان به تظاهرات سالانه رزالوکزامبورگ و کارل لیبکنشت!اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ دی ۱٣۹۶ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱٨


* همبستگی با جنبش اعتراضی - حق طلبانه اخیر ایران!انسان های آزاده!

در ۱٤ ژانویه امسال نیز تظاهراتی در٩٩مین سال ترور دو انقلابی سوسیالیست، رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، که توسط نیروهای سرکوب " یگان‌های آزاد " در پانزدهم ژانویه ١٩١٩ در برلین انجام گرفت، برگزار می شود.

در ١١ مارس ١٩٤٦ احمد کسروی بخاطر مقالات انتقادیش به دین توسط دو نفر اعضای " فداییان اسلام" به قتل رسید.

پس از بقدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی در فوریه ١٩٧٩، بیش از صد نفراز روشنفکران و دگراندیشان در ایران با متدهای گوناگون ترور شدند. در دهه ٨٠ میلادی نیز رژیم اسلامی دست به کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی زد. مبارزه و کوشش خانواده انان برای دادخواهی با فشار و سرکوب رژیم مواجه شده است. در سه هفته گذشته ما شاهد تظاهرات اعتراضی وسیع مردم در شهرهای بزرگ و کوچک مانند تهران، مشهد،اصفهان، شیراز، کرمانشاه، تبریز، سنندج و... بوده ایم که بنا به گزارشات بیش از 22 نفر کشته و هزاران نفر دستگیر و تحت شنکنجه قرار گرفتند. رژیم جمهوری اسلامی تمام توان اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای سرکوب را برای سرکوب اعتراض کنندگان که خواهان نان، کار، آزادی و عدالت و برعلیه گرانی ، تبعیض و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بودند، بسیج کرد.

ما در این تظاهرات در یک بلوک همبستگی با جنبش اعتراضی اخیر ایران شرکت می کنیم و همه انسانهای آزادی خواه را در اعلام همبستگی با این جنبش و خواسته های به حق آنان برای آزادی و عدالت فرامی خوانیم.

ما هم چنین خواهان آزادی همه دستگیرشدگان اخیر و زندانیانی هستیم که چه به صرف داشتن عقیده سیاسی و چه آنانی که قربانی فقر و نابرابری شده اند، هستیم. خبر مرگ وحید حیدری در اراک ، محسن عادلی در دزفول و سینا قنبری درزندان اوین این نگرانی را ایجاد کرده که حکومت به دنبال به پاکردن کهریزک جدیدی درزندانهای ایران است.

بیائیم با شعارهای " زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، " لغو مجازات اعدام" و "نه به جمهوری اسلامی ایران" در بلوک همبستگی دراین تظاهرات شرکت کرده و رژیم جمهوری اسلامی ایران را هرچه بیشترافشا کنیم.

زنده باد همبستگی بین المللی!

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

زمان : یکشنبه ، ١٤ ژانویه ٢٠١٨ساعت ١۰در مقابل فروشگاه
HUMANA
مکان: شروع تظاهرات از ایستگاه U 5- Frankfurter Tor