امروز ۱۹ بهمن است، روز فداییان خلق ایران - بیژن اقدسی

نظرات دیگران
  
    از : بهرام خراسانی

عنوان : بسیار روشن و منطقی
با سلام.
تحلیلی بود بسیار روشن و منطقی، که با واشناسی کمبودهای گذشته، امید به آینده و تلاش برای نقش آفرینی در سرنوشت کشور در آن به روشنی دیده میشود. برای نویسنده و دیگر ایرانیان دادپژوه و مردم دوست، آرزوی کامیابی دارم.
بهرام خراسانی
بیست و یکم بهمن ۱۳۹۶
٨٣٣۷۷ - تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶