ترانه ویدا


فریبا عادل خواه


• با بیرق گونه ای سپید بر دست
یکه و تنها
در میان جمع
ایستاده
ویدا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱٨


 
با بیرق گونه ای سپید بر دست
یکه و تنها
در میان جمع
ایستاده
ویدا
می خواند
در سکوت
در همهمه خیابان انقلاب
ترانه ای که ناگفته، شنیدنی است هر جا
آزادی!