پوتین‌های گل‌آلود


مجید نفیسی


• کفشهای کهنه‌ی کوه را می‌شویم
و با سرانگشت پاک می‌کنم
آجهای گل‌آلودشان را. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱۶ مارس ۲۰۱٨


 
به یاد حسین اخوت‌مقدم

کفشهای کهنه‌ی کوه را می‌شویم
و با سرانگشت پاک می‌کنم
آجهای گل‌آلودشان را.

ای گِل خشکیده!
از کدام سرزمین می‌آیی
و خاطره‌ی کدام گُل
چنین خوشبویت کرده؟

آجهای درخشان زیر آفتاب
به من لبخند می‌زنند.

       هفتم مارس هزار‌و‌نهصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت